دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425719 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1 منطقه 2 مرد سیرجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 2 مرد بابل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2 منطقه 3 مرد ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
7 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
17 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
6 منطقه 2 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
106 منطقه 2 مرد اهواز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
109 منطقه 2 مرد کازرون پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4 منطقه 3 مرد فیروزآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
31 منطقه 3 مرد خنج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
8 منطقه 2 مرد بیرجند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
29 منطقه 2 مرد نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
145 منطقه 2 مرد گناباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
16 منطقه 3 زن طبس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
20 منطقه 3 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
6 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
63 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
65 منطقه 1 زن تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
82 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
210 منطقه 2 مرد ارومیه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
234 منطقه 2 مرد خوی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
240 منطقه 2 زن اردبیل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
14 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
36 منطقه 3 مرد ایلخچی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
53 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
13 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
20 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
88 منطقه 2 مرد شاهین شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
126 منطقه 2 مرد کرمانشاه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
128 منطقه 2 فرخ شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
82 منطقه 3 زن لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
105 منطقه 1 زن دهاقان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
131 منطقه 3 مرد لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
37 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
39 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
40 منطقه 2 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
9 منطقه 3 مرد دهلران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
10 منطقه 3 ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
40 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
201 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
311 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
313 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
315 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
52 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
253 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
347 منطقه 2 مرد آباده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
319 منطقه 3 مرد بوئین و میاندشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه