سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080236 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 5 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 5 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 7 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 17 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 6 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 106 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 109 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 31 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 100 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 111 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 121 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 133 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 8 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 29 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 11 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 16 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 20 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 6 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 63 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 65 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 82 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 210 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 234 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 240 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 14 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 36 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 53 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 11 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 13 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 20 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 25 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 88 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 126 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 128 منطقه 2 پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 82 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 105 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 131 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 37 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 39 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 41 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 39 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 40 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 41 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 9 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 10 منطقه 3 پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 40 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 201 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 311 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 313 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 315 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه