سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080241 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 14131 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 7098 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 3387 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1396 3199 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2831 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 2822 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2815 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2613 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2513 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2366 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت مناطق محروم کارنامه
1396 2349 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2340 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2325 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1396 2310 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 2277 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2277 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2263 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2238 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1396 2207 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2174 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1396 2167 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 2163 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1396 2137 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2126 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 2126 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 2107 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1396 2075 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1999 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1396 1963 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1396 1962 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1946 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1396 1945 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1912 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1907 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1896 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1889 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1884 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1396 1873 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 1866 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1864 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 1835 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 1819 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 1798 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1783 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 1773 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1770 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 1769 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1760 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1396 1752 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1396 1746 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1713 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 1685 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1677 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1667 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 1644 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 1644 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1636 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 1633 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 1596 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 1591 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 1571 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1563 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه