سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080215 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 2 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 5 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 622 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 702 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 1 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 31 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1002 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 1039 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 1050 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 2831 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1396 16 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 20 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 14131 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 14 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 831 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 36 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 1105 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 53 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 365 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 82 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 859 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 1770 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 131 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 489 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 826 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
1396 667 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 9 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 10 منطقه 3 پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 261 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 608 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 319 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 663 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 386 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 230 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 795 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 433 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 15 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 764 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 17 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 747 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 18 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 430 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 162 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 176 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 506 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 622 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 416 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 442 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 109 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 154 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 518 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 226 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 223 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 170 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 399 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 679 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1396 108 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 255 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 322 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 544 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه