دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425708 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
2 منطقه 3 مرد ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
622 منطقه 3 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
702 منطقه 3 مرد تاکستان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4 منطقه 3 مرد فیروزآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
31 منطقه 3 مرد خنج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1002 منطقه 3 مرد مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1039 منطقه 3 زن بافت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1050 منطقه 3 زن شهربابک پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
2831 منطقه 3 مرد سراوان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
16 منطقه 3 زن طبس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
20 منطقه 3 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
14131 منطقه 3 زن الیگودرز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
14 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
831 منطقه 3 زن فیروزکوه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
36 منطقه 3 مرد ایلخچی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1105 منطقه 3 مرد رباط کریم پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
53 منطقه 3 مرد اهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
365 منطقه 3 مرد دورود پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
82 منطقه 3 زن لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
859 منطقه 3 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1770 منطقه 3 زن سقز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
131 منطقه 3 مرد لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
489 منطقه 3 مرد کوهدشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
826 منطقه 3 مرد دورود پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
667 منطقه 3 مرد ازنا پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ظرفیت مازاد کارنامه
9 منطقه 3 مرد دهلران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
10 منطقه 3 ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
261 منطقه 3 زن تنکابن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
608 منطقه 3 زن آستارا پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
319 منطقه 3 مرد بوئین و میاندشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
663 منطقه 3 زن فومن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
386 منطقه 3 مرد مهریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
230 منطقه 3 زن فومن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
795 منطقه 3 زن مهریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
433 منطقه 3 زن اسفراین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
15 منطقه 3 مرد اندیشمک پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
764 منطقه 3 زن گنبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
17 منطقه 3 مرد آزادشهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
747 منطقه 3 مرد گنبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
18 منطقه 3 مرد پیرانشهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
430 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
162 منطقه 3 زن کردکوی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
176 منطقه 3 زن گنبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
506 منطقه 3 زن گچساران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
622 منطقه 3 زن دهدشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
416 منطقه 3 زن سقز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
442 منطقه 3 زن سرپل ذهاب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
109 منطقه 3 مرد گنبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
154 منطقه 3 مرد میاندوآب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
518 منطقه 3 زن کنگاور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
226 منطقه 3 زن اسفراین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
223 منطقه 3 زن هرسین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
170 منطقه 3 مرد جوانرود پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
399 منطقه 3 مرد کهنوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
679 منطقه 3 مرد جیرفت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
108 منطقه 3 مرد سروآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
255 منطقه 3 مرد سرپل ذهاب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
322 منطقه 3 زن سقز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
544 منطقه 3 زن دیواندره پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
144 منطقه 3 مرد شاهین دژ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
606 منطقه 3 زن کرمان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1267 منطقه 3 زن میناب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
236 منطقه 3 مرد ایلام پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه