سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080184 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 201 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 311 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 313 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 315 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 52 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 253 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 347 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 319 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 386 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 795 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1342 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1866 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1962 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2137 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1418 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1685 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1896 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 430 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 456 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 506 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 622 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1068 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 1111 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 226 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 342 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 406 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 624 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 996 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 1325 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 108 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 255 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 322 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 544 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 100 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 111 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 121 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 133 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 8 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 29 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 11 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 16 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 20 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 503 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 839 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1224 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1351 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1351 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1388 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1393 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 2207 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2340 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2513 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2613 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 521 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 723 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 816 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1088 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 7098 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1120 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1151 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1151 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه