دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425693 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
201 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
311 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
313 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
315 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
52 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
253 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
347 منطقه 2 مرد آباده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
319 منطقه 3 مرد بوئین و میاندشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
386 منطقه 3 مرد مهریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
795 منطقه 3 زن مهریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1342 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1866 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1962 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
2137 منطقه 1 زن شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظرفیت مازاد کارنامه
1418 منطقه 2 مرد کرمانشاه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1685 منطقه 2 زن آباده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1896 منطقه 2 زن لاهیجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
430 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
456 منطقه 2 مرد اسدآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
506 منطقه 3 زن گچساران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
622 منطقه 3 زن دهدشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1068 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1111 منطقه 1 زن تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
226 منطقه 1 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
342 منطقه 2 مرد نهاوند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
406 منطقه 2 مرد اراک پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
624 منطقه 2 مرد خرم آباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
996 منطقه 2 مرد ارومیه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1325 منطقه 2 زن شهرکرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
108 منطقه 3 مرد سروآباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
255 منطقه 3 مرد سرپل ذهاب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
322 منطقه 3 زن سقز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
544 منطقه 3 زن دیواندره پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
8 منطقه 2 مرد بیرجند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
29 منطقه 2 مرد نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
145 منطقه 2 مرد گناباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
16 منطقه 3 زن طبس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
20 منطقه 3 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
503 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
839 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1224 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1351 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1351 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1388 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1393 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
2207 منطقه 2 مرد بهشهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2340 منطقه 2 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2513 منطقه 2 زن سمنان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2613 منطقه 2 مرد گناباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
521 منطقه 3 زن خواف پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
723 منطقه 3 مرد بجستان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
816 منطقه 2 مرد تایباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1088 منطقه 3 زن خواف پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
7098 منطقه 3 زن شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1120 منطقه 3 زن گنبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1151 منطقه 3 مرد مینودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1151 منطقه 3 مرد مینودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1245 منطقه 3 مرد کاشمر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1252 منطقه 3 زن کلاله پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1263 منطقه 3 زن بجستان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1945 منطقه 3 زن سلماس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه