تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2113098 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 25 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 42 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 62 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 110 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 137 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 191 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 221 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 227 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 319 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 351 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 417 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 464 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 631 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 665 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 667 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 725 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 762 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 785 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 934 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 939 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1218 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1218 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1396 1270 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1486 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1700 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1396 1729 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1764 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2035 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1396 2185 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 2270 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2389 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2470 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2547 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2653 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2730 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2750 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2776 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 2940 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 3250 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 3301 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3720 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 3750 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 4011 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 4319 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 4620 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 4670 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 4690 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 4870 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 4870 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 4918 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 5090 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 5160 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 5268 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5268 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5444 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 5804 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6372 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 6560 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6720 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1396 6951 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 6991 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه