جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1450489 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
42 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
62 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
110 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
137 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
191 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
221 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
227 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
319 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
351 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
417 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
464 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
631 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
667 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
725 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
785 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
934 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
939 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1270 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1486 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1700 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1729 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1764 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2035 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
2185 منطقه 1 زن تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2270 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2389 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2470 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2547 منطقه 1 مرد بهشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2653 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2730 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2750 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2776 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
2940 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3250 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3301 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3720 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
3750 منطقه 1 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
4011 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
4319 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم روزانه کارنامه
4620 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
4670 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
4690 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
4870 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
4870 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
4918 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم روزانه کارنامه
5090 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
5160 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5444 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
5804 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6372 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6560 منطقه 1 مرد رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6720 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
6951 منطقه 1 مرد بهارستان مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
6991 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
7084 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
7337 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
7460 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
7980 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه