چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1165987 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
21404 منطقه 2 مرد یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
14490 منطقه 1 مرد یزد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا روزانه کارنامه
8921 منطقه 2 زن یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1459 منطقه 2 زن یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3483 منطقه 2 زن یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
792 منطقه 3 مرد یاسوج مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
23 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
13740 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
2194 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
2194 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
2194 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
2194 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
2194 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
2194 منطقه 2 زن همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3532 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3532 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
13783 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
15161 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
55 منطقه 3 مرد ورامین مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
73 منطقه 3 مرد ورامین مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
12310 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی کامپیوتر پردیس امام جعفر صادق - بجنورد روزانه کارنامه
930 منطقه 2 مرد نیشابور مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
7233 منطقه 2 زن نیشابور مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
20008 منطقه 2 مرد نیشابور مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
12376 منطقه 2 مرد نی ریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
90 منطقه 2 زن نور مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
14000 منطقه 3 زن میناب مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان روزانه کارنامه
19717 منطقه 3 زن میناب مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
19717 منطقه 3 زن میناب مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
91 منطقه 3 مرد میبد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2346 منطقه 3 مرد ملکان مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
755 منطقه 3 زن ملکان مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
33069 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
19560 منطقه 2 زن ملایر مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1540 منطقه 2 مرد ملارد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
170 منطقه 3 مرد ملارد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1270 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2470 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3720 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
221 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
464 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1764 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3301 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
5804 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1764 منطقه 2 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3726 منطقه 2 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1126 منطقه 2 مرد مریوان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1170 منطقه 2 مرد مرودشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
536 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2883 منطقه 2 مرد مرند مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3295 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
190 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
3930 منطقه 2 زن مبارکه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
12208 منطقه 3 مرد ماهشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران پردیس خودگردان کارنامه
2570 منطقه 3 مرد ماهشهر مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
454 منطقه 3 مرد ماکو مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
13320 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
141 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
209 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
6045 منطقه 2 زن گنبد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
32727 منطقه 2 زن گناباد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
9535 منطقه 2 مرد گناباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
3380 منطقه 3 مرد گرمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
6477 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
10640 منطقه 2 زن گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان نوبت دوم کارنامه
11157