یکشنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1629660 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 21404 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1396 14490 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا روزانه کارنامه
1396 8921 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 1459 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3483 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 792 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 23 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 13740 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 2194 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 2194 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 2194 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 2194 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 2194 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 2194 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3532 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3532 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 13783 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
1396 15161 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
1396 55 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 73 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 12310 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر پردیس امام جعفر صادق - بجنورد روزانه کارنامه
1396 930 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1396 7233 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1396 20008 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
1396 12376 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 90 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 14000 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان روزانه کارنامه
1396 19717 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
1396 19717 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
1396 91 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2346 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 755 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 33069 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
1396 19560 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 1540 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 170 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1270 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2470 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3720 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 221 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 464 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1218 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1764 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3301 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 5804 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1218 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1396 1764 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3726 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1126 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 1170 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 536 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2883 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3295 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
1396 190 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 3930 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 12208 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 2570 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
1396 454 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 13320 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
1396 141 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 209 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 6045 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 32727 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه