چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1166002 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
20350 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
6973 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
12376 منطقه 2 مرد نی ریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
5130 منطقه 3 مرد کهنوج مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
27270 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
3750 منطقه 2 مرد اراک مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
4510 منطقه 2 مرد کرج مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
6317 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
2644 منطقه 2 مرد تاکستان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
14825 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
15689 منطقه 2 مرد تهران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
11665 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
21660 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
28381 منطقه 2 مرد اراک مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات نوبت دوم کارنامه
24421 منطقه 2 مرد ساری مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
1796 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
3578 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
2040 منطقه 2 مرد تنکابن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
18800 منطقه 2 مرد بهشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوبت دوم کارنامه
13320 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
5320 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
7750 منطقه 2 مرد آباده مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
5430 منطقه 3 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
22054 منطقه 2 مرد آباده مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
33069 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
37620 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
37620 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
46157 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
3160 منطقه 2 مرد رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6560 منطقه 1 مرد رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1600 منطقه 3 مرد تنکابن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
9820 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
10793 منطقه 2 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
9534 منطقه 2 مرد شهر ری مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
9825 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
12130 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
6477 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
6597 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
8620 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
14173 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) روزانه کارنامه
14173 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) روزانه کارنامه
16350 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) نوبت دوم کارنامه
14170 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) روزانه کارنامه
12240 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
13691 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
6805 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
7483 منطقه 2 مرد کرج مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
8074 منطقه 2 مرد شهریار مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
4870 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
9746 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
4870 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
8021 منطقه 2 مرد تویسرکان مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
24205 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
24730 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل اسلام آبادغرب) روزانه کارنامه
8010 منطقه 2 مرد رودان مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل اسلام آبادغرب) روزانه کارنامه
4060 منطقه 2 مرد فلاورجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1270 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
6158 منطقه 2 مرد زرین شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
15220 منطقه 2 مرد فولاد شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1140 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3712 منطقه 3 مرد فلاورجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
5480 منطقه 2 مرد چناران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1270 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
5090 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
2190 منطقه 2 مرد قوچان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
5444 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1240 منطقه 3 مرد چناران مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه