چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1166006 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
28381 منطقه 2 مرد اراک مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات نوبت دوم کارنامه
18800 منطقه 2 مرد بهشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوبت دوم کارنامه
10640 منطقه 2 زن گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان نوبت دوم کارنامه
16350 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) نوبت دوم کارنامه
6158 منطقه 2 مرد زرین شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
3720 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
2190 منطقه 2 مرد قوچان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
8940 منطقه 3 زن سراب مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایلام نوبت دوم کارنامه
5720 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
18215 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا نوبت دوم کارنامه
43880 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم نوبت دوم کارنامه
540 منطقه 3 مرد علی آباد کتول مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
20930 منطقه 2 مرد باغ ملک مهندسی کامپیوتر دانشگاه زابل نوبت دوم کارنامه
12480 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
27486 منطقه 2 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند نوبت دوم کارنامه
9160 منطقه 3 مرد بدره مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایلام مناطق محروم کارنامه
20350 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
15486 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
6973 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
12376 منطقه 2 مرد نی ریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
13680 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
14774 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
5130 منطقه 3 مرد کهنوج مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
23379 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
27270 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
12740 منطقه 2 زن رودان مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
3750 منطقه 2 مرد اراک مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
3930 منطقه 2 زن مبارکه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
4510 منطقه 2 مرد کرج مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
6317 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
2644 منطقه 2 مرد تاکستان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
14825 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
15689 منطقه 2 مرد تهران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
11665 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
21660 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
14030 منطقه 2 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
7870 منطقه 2 زن آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
24421 منطقه 2 مرد ساری مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
1739 منطقه 2 زن آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1796 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
3578 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
2040 منطقه 2 مرد تنکابن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
13320 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
4770 منطقه 3 زن شهرقدس مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
5320 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
7180 منطقه 2 زن بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
3750 منطقه 1 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
7750 منطقه 2 مرد آباده مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
15881 منطقه 2 زن فلاورجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
5430 منطقه 3 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
22054 منطقه 2 مرد آباده مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
25100 منطقه 2 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
33069 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
37620 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
37620 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
46157 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
2730 منطقه 2 زن سبزوار مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
3160 منطقه 2 مرد رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
4560 منطقه 2 زن رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6560 منطقه 1 مرد رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1600 منطقه 3 مرد تنکابن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
9820 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
10793 منطقه 2 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
9534 منطقه 2 مرد شهر ری مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
9825 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
12130 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
9535 منطقه 2 زن شهر ری مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه