یکشنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1629685 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 28381 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات نوبت دوم کارنامه
1396 18800 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوبت دوم کارنامه
1396 10640 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان نوبت دوم کارنامه
1396 16350 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) نوبت دوم کارنامه
1396 6158 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
1396 3720 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 2190 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 8940 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایلام نوبت دوم کارنامه
1396 5720 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1396 18215 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا نوبت دوم کارنامه
1396 43880 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم نوبت دوم کارنامه
1396 540 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 20930 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه زابل نوبت دوم کارنامه
1396 12480 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
1396 27486 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند نوبت دوم کارنامه
1396 9160 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایلام مناطق محروم کارنامه
1396 20350 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان ) روزانه کارنامه
1396 15486 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 6973 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 12376 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 13680 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 14774 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 5130 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 23379 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1396 27270 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1396 12740 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1396 3750 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 3930 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 4510 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 6317 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 2644 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 14825 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 15689 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 11665 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 21660 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 14030 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
1396 7870 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
1396 24421 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روزانه کارنامه
1396 1739 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1396 1796 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1396 3578 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1396 2040 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1396 13320 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
1396 4770 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر روزانه کارنامه
1396 5320 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 7180 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 3750 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 7750 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 15881 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 5430 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 22054 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
1396 25100 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
1396 33069 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
1396 37620 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
1396 37620 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
1396 46157 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
1396 2730 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3160 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 4560 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6560 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 1600 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 9820 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه
1396 10793 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) روزانه کارنامه