یکشنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1629727 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 3295 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
1396 7000 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
1396 7580 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
1396 2570 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
1396 14825 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 15689 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 11665 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 21660 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
1396 28381 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات نوبت دوم کارنامه
1396 13420 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1396 2580 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1396 2855 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1396 13209 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا روزانه کارنامه
1396 14490 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا روزانه کارنامه
1396 18215 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا نوبت دوم کارنامه
1396 20008 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
1396 32727 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
1396 30590 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
1396 4763 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
1396 17790 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
1396 20118 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
1396 43880 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم نوبت دوم کارنامه
1396 19717 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
1396 19717 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
1396 4011 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5268 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5804 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1459 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2887 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3255 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3483 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 762 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1401 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5268 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 23379 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1396 27270 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1396 12740 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1396 15486 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 6973 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 12376 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 13680 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 14774 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 5130 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 8921 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 16810 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 12548 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان روزانه کارنامه
1396 23002 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان روزانه کارنامه
1396 24549 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان روزانه کارنامه
1396 5170 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 5898 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 7628 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 8660 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 10430 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 11564 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 11757 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 12190 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 3380 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 4640 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 5320 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 7180 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 37620 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
1396 37620 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
1396 46157 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه