جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1450537 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
3295 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
7000 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
7580 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
2570 منطقه 3 مرد ماهشهر مهندسی کامپیوتر مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان روزانه کارنامه
14825 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
15689 منطقه 2 مرد تهران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
11665 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
21660 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات روزانه کارنامه
28381 منطقه 2 مرد اراک مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات نوبت دوم کارنامه
13420 منطقه 2 مرد کرج مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
2580 منطقه 3 زن شهرقدس مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
2855 منطقه 2 مرد شهریار مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
13209 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا روزانه کارنامه
14490 منطقه 1 مرد یزد مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا روزانه کارنامه
18215 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا نوبت دوم کارنامه
20008 منطقه 2 مرد نیشابور مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
32727 منطقه 2 زن گناباد مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه کارنامه
30590 منطقه 2 مرد اسفراین مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
4763 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
17790 منطقه 3 مرد کلاله مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
20118 منطقه 3 مرد اسفراین مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه کارنامه
43880 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم نوبت دوم کارنامه
19717 منطقه 3 زن میناب مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
19717 منطقه 3 زن میناب مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
4011 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5804 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1459 منطقه 2 زن یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2887 منطقه 2 زن اردکان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3255 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3483 منطقه 2 زن یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1401 منطقه 3 زن ابرکوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
23379 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
27270 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
12740 منطقه 2 زن رودان مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
15486 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
6973 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
12376 منطقه 2 مرد نی ریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
13680 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
14774 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
5130 منطقه 3 مرد کهنوج مهندسی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
8921 منطقه 2 زن یزد مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
16810 منطقه 2 زن کرمان مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
12548 منطقه 2 مرد قوچان مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان روزانه کارنامه
23002 منطقه 2 مرد قوچان مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان روزانه کارنامه
24549 منطقه 2 زن قوچان مهندسی کامپیوتر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان روزانه کارنامه
5170 منطقه 2 زن اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
5898 منطقه 2 زن اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
7628 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
8660 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
10430 منطقه 2 زن اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
11564 منطقه 2 زن رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
11757 منطقه 2 زن رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
12190 منطقه 2 مرد جلفا مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
3380 منطقه 3 مرد گرمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
4640 منطقه 3 مرد رضوانشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
5320 منطقه 2 مرد بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
7180 منطقه 2 زن بابل مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
37620 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
37620 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
46157 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
22054 منطقه 2 مرد آباده مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
25100 منطقه 2 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
33069 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی کامپیوتر