خانه فرهنگیان احکام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۲

احکام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۲

آیین نامه رتبه بندی فرهنگیان
احکام رتبه بندی معلمان 1402

رتبه بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت نظام آموزشی، ترقی منزلت فرهنگیان و ترغیب معلمان برای بالا بردن کیفیت تدریس در مجلس به تصویب رسید اما پس از گذشت چند سال بالاخره در آذر ماه 1401 اجرایی شد. این طرح در غالب یک فرم با  عنوان احکام رتبه بندی در پرتال شخصی آن ها در سامانه رتبه بندی معلمان به منظور افزایش حقوق آن ها بارگذاری می شود. در این مقاله قصد داریم تمامی جزئیات مربوط به انواع رتبه، مندرجات فرم احکام، 9 ماده موجود در قانون رتبه بندی، جدول امتیازت و موارد مرتبط با این امر را مورد بررسی قرار دهیم.

اصلی ترین هدف رتبه بندی معلمان افزایش سطح کیفیت آموزش و بالا بردن و حفظ جایگاه اجتماعی معلمان در سطح جامعه است.

احکام رتبه بندی معلمان 1402

طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزرات آموزش و پرورش احکام تمام مشمولان رتبه بندی در آذر ماه صادر شد. در آبان ماه 1401 برای 80 درصد از مشمولان و در این آذر ماه برای  20 درصد باقی مانده حکم های مذبور صادر گردیده است. لازم است بدانید که مطابق با این بخشنامه ها مزایای رتبه آموزشیار معلم و همچنین ترمیم  حقوق فرهنگیان برای برای افراد جامانده واریز می شود. احکام صادر شده برای هر یک از معلمان به صورت جداگانه و در پرتال شخصی آن ها توسط مسئولان مربوطه بارگذاری می شود. فرهنگیان می توانند برای مشاهده حکم های خود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزرات آمزوش و پرورش به آدرس اینترنتی my.medu.ir مراجعه نموده و از مندرجات احکام خود آگاهی یابند.

 ️لینک مستقیم مشاهده احکام رتبه بندی معلمان 1402

️لینک مستقیم مشاهده احکام رتبه بندی معلمان 1402

نمومه فرم و جزئیات احکام رتبه بندی معلمان 1402

همان طور که می دانید پس از اجرایی شدن احکام و بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان در سامانه مربوطه به آدرسrtb.medu.ir، حکم های مذکور در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزرات آمزوش و پرورش به آدرس اینترنتی my.medu.ir برای هر یک از معلمان به صورت جداگانه و مجزا آپلود می شود. عنوان مندرج در این فرم به شرح موارد زیر است:

عناوین مندرج در فرم احکام رتبه بندی معلمان 1402
شرح حکم
نوع حکم
تاریخ اجرای حکم
تاریخ صدور حکم
شماره حکم
حقوق ثابت و فوق العاده ها
جمع کلی حقوق
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
وضعیت ایثارگری
مدت حضور در جبهه
درصد جانبازی
مدت آزادگی

اصلی ترین قسمت این حکم که جزئیات مربوط به مبالغ دستمزد ها را مورد بررسی قرار داده، در قسمت “حقوق ثابت و فوق العاده ها” است که محتویات آن شامل موارد زیر می باشد:

 • الف: حقوق ثابت
 • ب: تفاوت تطبیق
 • پ: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
 • ت: فوق العاده بدی آب وهوا
 • ث: فوق العاده ایثارگری
 • ج: مابه تفاوت تبصره 2 بند ماده 87 نشان های دولتی
 • چ: خدمت در مناطق جنگ زده
 • ح: کمک هزینه عائله مندی
 • خ: کمک هزینه اولاد
 • د: فوق العاده سختی کار
 • ذ: فوق العاده ویژه
 • ر: فوق العاده شغل
 • ز: تفاوت تطبیق کلانشهرها
 • س: فوق العاده ایثارگری
 • ش: تفاوت بند (ی) تبصره 12 ق ب سال 98
 • ص: تفاوت جزء(1) بند الف تبصره 12 ق ب سال 97
 • ض: فوق العاده رتبه بندی
 • ط: ترمیم حقوق
 • ظ: سایر

قوانین رتبه بندی معلمان 1402 چیست ؟

این قوانین مجموع تصمیم هایی هستند که جهت بهبود سطح معیشتی معلمان اخذ شده است که بر اساس آن ها سطح شاستگی حرفه ای معلمان ارتقا پیدا می کند. رتبه بندی معلمان در تاریخ 15 اسفند 1400 به تصویب مجلس و 16 اسفند 1400 تصویت شورای نگهبان رسید و سرانجام در آبان و آذر ماه 1401 توسط وزرات آموزش و پروش اجرایی شد. 

مبالغ حقوق فرهنگیان مشمول رتبه بندی 1402

همان طور که می دانید یکی از اهداق ایجاد طرحرتبه بندی معلمان، افزایش حقوق بر اساس درجه و رتبه فرهنگیان می باشد از همین رو شما می توانید با مطالعه جدول رو به رو از میزان درصد افزایش حقوق با توجه به رتبه خود با خیر شوید.

جدول افزاتیش حقوق بر اساس طرح رتبه بندی 1402
رتبه حقوق پایه درصد افزایش حقوقمبلغ نهایی حقوق
15 میلیون 600 هزار تومان45 درصد8 میلیون 120 هزار تومان
2 5 میلیون 600 هزار تومان55 درصد8 میلیون 680 هزار تومان
3 5 میلیون 600 هزار تومان65 درصد9 میلیون 240 هزار تومان
4 5 میلیون 600 هزار تومان75 درصد9 میلیون 800 هزا تومان
5 5 میلیون 600 هزار تومان95 درصد10 میلیون 920 هزار تومان

صدور احکام مطابق با امتیاز های کسب شده در قانون رتبه بندی 1401

قانون رتبه بندی معلمان از پنج رتبه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تشکیل شده است که معلمان برای احراز در هر یک از آن ها نیازمند داشتن یک سری شرایط مطابق با جداول زیر هستند.

حداقل امتیاز های لازمه برای رتبه 1 در رتبه بندی معلمان 1402
عنوانمیزان
تجربه2 سال
تجربه مرتبط2 سال
دوره ضمن خدمت120 ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی ۲سال منتهی به رتبه75 درصد
حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال70 درصد
حداقل امتیازات صلاحیت‌های معلمی60 درصد
حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها50 درصد
حداقل امتیاز مجموع460 امتیاز
حداقل امتیاز های لازمه برای رتبه 2 در رتبه بندی معلمان 1402
عنوانمیزان
تجربه6 سال سابقه تجربی
تجربه مرتبط4 سال
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه180 ساعت
تجربه غیر مرتبطوره ضمن خدمت بین دو رتبه2 سال
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه80 درصد
حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال80 درصد
حداقل امتیازات صلاحیت‌های معلمی65 درصد
حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها55 درصد
حداقل امتیاز مجموع530 امتیاز
حداقل امتیاز های لازمه برای رتبه 3 در رتبه بندی معلمان 1402
عنوانمیزان
تجربه12 سال تجربه
تجربه مرتبط6 سال
تجربه غیر مرتبط6 سال
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه150 ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه85 درصد
حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال80 درصد
حداقل امتیازات صلاحیت‌های معلمی70 درصد
حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها65 درصد
حداقل امتیاز مجموع600 امتیاز
حداقل امتیاز های لازمه برای رتبه 4 در رتبه بندی معلمان 1402
عنوانمیزان
تجربه18 سال سابقه تجربی
تجربه مرتبط9 سال
تجربه غیر مرتبط9 سال
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه120 ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه90 درصد
حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال85 درصد
حداقل امتیازات صلاحیت‌های معلمی75 درصد
حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها70 درصد
حداقل امتیاز مجموع750 امتیاز
حداقل امتیاز های لازمه برای رتبه 5 در رتبه بندی معلمان 1402
عنوانمیزان
تجربه24 سال سابقه تجربی
تجربه مرتبط12 سال
تجربه غیر مرتبط12 سال
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه100 ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه90 درصد
حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال80 درصد
حداقل امتیازات صلاحیت‌های معلمی85 درصد
حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها80 درصد
حداقل امتیاز مجموع900 امتیاز

جزئیات قوانین رتبه بندی معلمان 1402

در قانون رتبه بندی معلمان، 9 ماده به تصویب مجلس بهارستان رسیده است که تمام آن ها را با جرئیات مربوطه در ادامه مقاله قرار داده ایم.

ماده 1 

هدف از ایجاد نظام رتبه بندی معلمان ویژگی ها در نظر گرفته شده می باشد که جزو قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تنظیم گردیده است. ویژگی هایی که در این طرح از اهمیت بالایی برخودار می باشند مطابق با موارد زیر تعیین شده است:

 • تقویت انگیزه
 • رضایت مندی شغلی
 • عملکرد رقابتی معلمان
 • کیفیت عملکرد معلمان
 • مهندسی نیروی انسانی
 • افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت
 • اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان
 • استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص و شایستگی‌ ها
 • توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی
 • ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ماده 2

اصطلاحات موجود در قانون رتبه بندی معلمان مطابق با تعاریف مندرج در ادامه مقاله مورد استفاده قرار می گیرد:

معلمان 

معلم به کسی گفته می شود که وظیفه مهم تعلیم و تربیت دانش آموزان را سیستم آموزشی برعهده دارند که می توان به مواردی همچون آموزگار، دبیر، مدیر، معاون، هنر آموز، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، مشاور واحد آموزشی و همچنین نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی اشاره داشت.

شایستگی 

شایستگی مجموعه ای از دانش بالا، خلاقیت، بینش، نگرش، مهارت و مجموعه از ویژگی های فردی است که این امکان را به معلم می دهد تا وظایف مربوط به شغل خود را به نحو الحسن انجام دهند.

صلاحیت معلمی 

در این عنوان مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیت فرهنگیان مورد بررسی قرار می گیرد که معلم می بایست همواره برای تقویت و ارتقای توانمندی های خود تلاش نماید تا در شایستگی های تعیین شده که به شرح موارد زیر است، امتیاز های لازمه را کسب نماید.

شایستگی های مورد نیاز برای صلاحیت های رتبه بندی معلمان 
عنوان شایستگی توضیحات
شایستگی عمومیبه طور کلی در این شایستگی پایبندی افراد به نظام، قوانین و ارزش های موجود در جمهوری اسلامی سنجیده می شود. برای انجام این فرآیند ویژگی های شخصیتی فرهنگیان که شامل باورها، نگرش ها و اعتقادات در طول دوره خدمت مشمولین رتبه بندی مورد بررسی قرار می گیرد.
شایستگی تخصصیمیزان تسلط در حوزه تدریس، دانش های تربیتی، خلاقیت ها، نوآوری های علمی مرتبط با موضوع دروس، آخرین مدرک تحصیلی، توانایی های همراه با تفکر، انجام پژوهش و تخقیقات علمی در حیطه کاری برای بالا بردن کیفیت کاری خود در این شایستگی برای فرهنگیان تحلیل می شود.
شایستگی حرفه ایتمامی توانمندی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی نگرش ها، مهارت ها و دانش های مورد استفاده که در عملکرد رقابتی بودن معلمان موثر خواهد بود مطابق با معیارهای کشور بررسی می شود.

تجربه 

تجربه پکیجی از قابلیت ها و توانایی هایی است که معلمان در طول خدمت خود مطابق با موارد ماده یک در محیط تعلیم و تربیت مدیریتی مرتبط با معلمی به دست آورده اند که این ویژگی ها در عنوان تجربه مورد نظارت مسئولان مربوطه قرار می گیرد.

نظام رتبه بندی معلمان 

نظام رتبه بندی معلمان مجموعه ای از قواعد، اصول، پایبندی ها و فرآیند هایی است که هدف آن ها رسیدن به مندرجات و ویژگی های ماده 1 می باشد و مبنی بر ارزش و چهارچوب های اسلامی طراحی و اجرا می شود.

رتبه 

رتبه های مندرج در پرتال سامانه رتبه بندی معلمان بر اساس سطح دانش، مهارت، تجربه، عملکرد و شایستگی های فردی و شغلی معلمان مبنی بر نتایج به دست آمده از ارزش یابی آن ها تعیین می شود.

ماده 3

لازم است بدانید معلمان و فرهنگیان با توجه به شایستگی های عمومی و تخصصی و حرفه ای که توضیحات هر یک در تیتر های فوق قرار داده شده است در پنج رتبه تقسیم بندی می شوند. رتبه های  به ترتیب به شرح جایگاه مندرج در ادامه مقاله می باشد:

 • آموزشیار معلم
 • مربی معلم
 • استادیار معلم
 • دانشیار معلم
 • استاد معلم

ماده 4

فرآیند رتبه بندی برای تمام معلمان در یکی از رتبه های درنظر گرفته شده در ماده 3 این قوانین و طبق آیین نامه اجرایی آن حداکثر تا 3 ماه پس از صادر شدن قانون و با رعایت تربین معیار های درج شده در زیر انجام می پذیرد.

 1. شایستگی عمومی
 2. شایستگی تخصصی
 3. شایستگی حرفه ای
 4. تجربه

ماده 5

فرهنگیان و معلمان برای کسب رتبه های بالاتر نیازمند گذران حداقل 5 سال در رتبه فعلی خود می باشند و همچنین علاوه بر آن به دست آوردن سایر شرایط که در آیین نامه اجرایی این قانون درج شده است از الزامات افزایش رتبه به شمار می رود.

 • تبصره 1: معلمان شاغل در مقطع ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مناطق مرزی و عشایر به ازای هر سه سال خدمت تمام وقت در مناطق محروم سه ماه از دوره خدمت در رتبه فعلی کاهش می یابد.
 • تبصره 2: افرادی که جزو نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان طبق مصوبه 11 مهر ماه 1391 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط برای یک بار می توانند 3 سال از 5 سال را کسر نمایند.
 • تبصره 3: لازم به ذکر است حداقل سابقه خدمت برای کسب رتبه های دانشیار معلم 15 سا  و استاد معلم 21 سال است که شما می توانید با مطالعه دو مورد بالا از ارفاقات موجود در این قانون اطلاع یابید.

ماده 6 

در ماده 6 به تعیین فوق العاده رتبه بندی در رتبه های موجود پرداخته شده است که در پس از دریافت حکم کارگزینی فرهنگیان قابل مشاهده می باشد. مجموع امتیازهای فوق العاده های مذکور در این قانون برای معلمان مطابق با موارد زیر در نظر گرفته شده است:

 1. رتبه آموزشیار معلم: حداقل 45 درصد
 2. مربی معلم: حداقل 55 درصد
 3. استادیار معلم: حداقل 65 درصد
 4. دانشیار معلم: حداقل 75 درصد
 5. استاد معلم: حداقل 90 درصد

تبصره 1. فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.

تبصره 2. دولت موظف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مذکور می باشد و مشمول بازنشستگی نیز می گردد.

تبصره 3. فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ 31 شهریور ماه 1400  اعمال می گردد و همچنین معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

ماده 7 

جهت اجرای صحبح نظام رتبه بندی تشکیل هیات های ممیزی مرکزی، هیات ممیزی استانی و اعضای هیات ممیزی شهرستان/منطقه/ناحیه با ترکیب زیر انجام می شود.

ترتیب احکام رتبه بندی معلمان 1402
اعضای هیات ممیزه مرکزی
وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات)
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیات
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
رئیس دانشگاه فرهنگیان
رئیس مرکز حراست
اعضای هیات ممیزه استانی 
مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیات)
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
رئیس اداره حراست
مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان
اعضای هیات ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیات)
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیات
دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیات
کارشناس حراست
کارشناس ارزیابی

ماده 8

فرهنگیان و معلمان توجه داشته باشید کسانی که امتیازات لازم را برای ارتقا به یکی از رتبه های این قانون کسب کرده اند هر 3 سال مورد ارزیابی نظام آموزش و پرورش قرار می گیرند. اگر هر یک از معلمان در  ارزیابی مجدد امتیازهای لازمه را برای حفظ رتبه خود کسب ننماید، با توجه به امتیاز به دست آورده به رتبه های پایین تر تنزل پیدا میکند. همچنین لازم است بدانید 2 بار تنزل رتبه در طول خدمت خروج از حیطه شغلی آموزش و پرورش را برای شما به همراه دارد.

ماده 9

قابل ذکر است آیین نامه اجرایی این قانون می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط وزرات آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و همچنین دو نفر از اعضای کمسیون تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

 

سوالات متداول

1- احکام رتبه بندی معلمان در کدام سامانه بارگذاری می شود؟

این احکام در سایت پنجره واحد خدمات الکترونیک وزرات آمزوش و پرورش به آدرس اینترنتی my.medu.ir قابل مشاهده می باشد.

2- فرم احکام رتبه بندی معلمان شامل چه اطلاعاتی می باشد ؟

دراین فرم اطلاعاتی نظیر نوع حکم، مبلغ نهایی حقوق، شرح حکم و... درج شده است که در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

3- در قانون رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱ چند رده وجود دارد ؟

این قانون از پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تشکیل شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره فرهنگیان پیج فرهنیگان