تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / انتخاب رشته / انتخاب رشته کنکور انسانی 96

انتخاب رشته کنکور انسانی 96

انتخاب رشته کنکور انسانی 96

انتخاب رشته کنکور انسانی 96
انتخاب رشته کنکور انسانی 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انتخاب رشته کنکور انسانی 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که قصد شرکت در کنکور انسانی را دارند توجه داشته باشند که رشته انسانی باکنکور دانشگاه آزاد با هم انجام می شود،در کنکور سراسری رشته انسانی96 داوطلبان ودانش اموزان می توانند در سه گروه هنر ،انسانی و زبان شرکت کنند.

زمان انتخاب رشته کنکورانسانی 96

در خصوص زمان انتخاب رشته کنکور انسانی 96 که شما داوطلبان در صورت مجاز به انتخاب رشته کنکور انسانی 96 از مرداد ماه تا اواخر مرداد ماه برای انجام انتخاب رشته فرصت خواهید داشت.درضمن توجه کنید که در درجه اول برای انجام انتخاب رشته کنکور انسانی سال 96 اطلاع از مواردی از جمله رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) لازم خواهد بود که بتوانید با در نظر گرفتن این اطلاعات یک انتخاب رشته صحیح و اصولی انجام دهید

مشاوره انتخاب رشته کنکور انسانی 96

اولین و مهمترین مرحله برای انتخاب رشته اشنای کامل با کارنامه است،استخراج اطلاعات مهمی مانند رتبه شما در منطقه،رتبه کشوری ،رتبه در زیر گروه ،اولین مرحله برای یک انتخاب درست است، دومین مرحله توجه به علاقه وتوانای ها در رشته ویا درسی خاص می باشد.

سومین مرحله توجه به بومی گزینی دانشگاه ها است.چهارمین مرحله در نظر گرفتن رتبه در زیر گروهی که رشته مورد نظر شما در آن قرار دارد.پنجمین مرحله انتخاب کردن رشته های مورد علاقه با توجه به استعداد وتوانای های فردی خود می باشد.ششمین مرحله توجه به شرایط وضوابط دانشگاه هاست .هفتمین مرحله اطلاعات کسب کردن درمورد اینده شغلی رشته مورد علاقه است.هشتمین مرحله دسته بندی کردن رشته ها با توجه به علاقه به عالی ،متوسط ،وضعیف می باشد.نهمین مرحله نوشتن کد رشته ها به ترتیب علاقه .ودر آخر وارد کردن کد به سیستم،توجه داشته باشید بیشتر داوطلبان با اشتباه وارد کردن کد شانس قبولی در رشته مورد علاقه شان را از دست داده اند ،حتما بعد از وارد کردن کدها به سیستم انها را چک کنید.

منابع دروس عمومی و تخصصی کنکور انسانی 96

1-عربی : عربی سال دوم شوم و پیش دانشگاهی

2-ادبیات : ادبیات فارسی سال دوم و سوم – زبان فارسی سال سوم- زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

3-زبان انگلیسی : زبان انگلیسی سال سوم و پیش دانشگاهی

4-زبان و ادبیات فارسی : تاریخ ادبیات ایران و جهان سال دوم و سوم – آرایه های ادبی سال سوم – ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

5-معارف : دین و زندگی سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی

6-تاریخ : تاریخ ایران و جهان سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی

7-جغرافیا : جغرافیای 1و 2 و پیش دانشگاهی

8-روانشناسی : روانشناسی سال سوم

9-فلسفه : فلسفه سال سوم و پیش دانشگاهی

10-منطق : سال سوم دبیرستان

11-اقتصاد: اقتصاد سال دوم دبیرستان

12-علوم اجتماعی : جامعه شناسی سال دوم و سوم و پیش دانشگاهی

13-ریاضی: ریاضی سال اول و سوم و پیش دانشگاهی + آمارو مدل سازی سال دوم.

زیرگروه های کنکورانسانی 96وضرایب انها

مجموعه رشته های که دروس امتحانی انها دارای ضرایب یکسانی می باشند، در یک زیر گروه قرار میگیرند.

زیر گروه یک

زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب،د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.

مواد‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب ۲)، اقتصاد‌ (با ضریب ۱)، زبان و اد‌بیات فارسی (با ضریب ۴)، زبان عربی (با ضریب ۴)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۱)، فلسفه و منطق (با ضریب ۳)، روانشناسی (با ضریب ۱) .

زیرگروه دو

مد‌د‌کاری اجتماعی ،علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری). مواد‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب ۴)، اقتصاد‌(با ضریب ۲)، زبان و اد‌بیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۳)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۲) .

زیر گروه سه

مد‌یریت امور بانکی، علوم اقتصاد‌ی،مد‌یریت فرهنگی هنری، ‌ کارشناسی خبرنگاری، بانکد‌اری،امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارد‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه،مد‌یریت، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری.
مواد‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: اقتصاد ‌(با ضریب ۳)،ریاضی (با ضریب ۴)، زبان و اد‌بیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۱) .

زیر گروه چهار

اطلاعات و ضد‌ اطلاعات،روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، کارد‌انی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، د‌بیری جغرافیا، د‌بیری تاریخ، باستان شناسی‌.
مواد‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب ۳)، اقتصاد‌ (با ضریب ۲)، زبان و اد‌بیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۳)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۲)، روانشناسی (با ضریب ۳) .

زیر گروه پنج

راهنمایی و مشاوره،روانشناسی، علوم تربیتی، مطالعات خانواد‌ه، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌
مواد‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: روانشناسی (با ضریب ۳) ،ریاضی (با ضریب ۳)، اقتصاد ‌(با ضریب ۲)، زبان و اد‌بیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۳)، فلسفه و منطق (با ضریب ۲)، .
لطفا نطرات خود را با مرکز ایران مشاوره در میان بگذارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انتخاب رشته کنکور انسانی 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر

  1. Avatar

    سلام
    تراز و رتبه لازم برای دانشگاه شهید بهشتی رشته ی حقوق چه قدره؟

  2. Avatar

    سلام خسته نباشید من با رتبه ۲۰۰۰۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه ازاد مشهد قبول میشم؟؟؟

دریافت مشاوره