چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / مشاوره تحصیلی / بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی

بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی

بارم امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی 99 - 98
بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی 99 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

فصل امتحانات همواره برای دانش آموزان استرس زیادی را به همراه داشته است. دغدغه درس و امتحان نه تنها دانش آموزان بلکه خانواده آن ها را نیز درگیر می کند. یک از راه های کاهش اضطراب دوران امتحان، همراه بودن دانش آموزان با معلمان در طول سال تحصیلی می باشد تا مطالعه تمامی دروس برای شب های امتحان انباشته نشود.

راه دیگر موفقیت و کاهش استرس روزهای نفس گیر امتحان، به کار گیری یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند می باشد. اولویت بندی مطالب می تواند شما را برای دستیابی به نتیجه مطلوب و قرارگیری در مسیر درست مطالعه، کمک کند. از جمله موارد حائز اهمیت که می بایست در برنامه ریزی و اولویت بندی مطالعه هر یک از دروس امتحانی در نظر گرفته شود، آگاهی از بارم امتحانات می باشد.

شما می توانید با توجه به ارزش و بارم بندی هر یک از فصل های دروس خود، مدت زمان مناسب برای مطالعه هر درس را تعیین نمایید تا با تاکید بیشتر بر روی مباحث مهم تر، مسیر رسیدن به نتیجه دلخواه در امتحانات را برای خود هموار سازید.

آگاهی از بارم بندی امتحانات نهایی می تواند یک عامل مهم در برنامه ریزی درسی در فصل امتحانات باشد.

بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی 98 – 99

بارم بندی هر یک از دروس فلسفه 2، جغرافیا 3، ریاضی و آمار 3، عربی 3، دین و زندگی 3، تاریخ 3، جامعه شناسی 3، فارسی 3، علوم و فنون ادبی 3، زبان انگلیسی 3 و سلامت و بهداشت در پایه دوازدهم رشته انسانی، در جداول زیر ارائه شده است. توجه داشته باشید که کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره آماده راهنمایی شما عزیزان برای برنامه ریزی مطالعه امتحانات نهایی و همچنین پاسخگویی به سوالات پیرامون آن می باشند.

شایان ذکر است این جدول مطابق با آخرین بارم بندی اعمال شده در امتحانات نهایی می باشد و در صورت هر گونه تغییر، جداول زیر به روز رسانی خواهند شد.

بارم بندی درس درس فلسفه 2 پایه دوازدهم انسانی
ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم (فعالیت های داخل درس)  نمره
 تأمل کردن، تفکر کردن، تکمیل کردن، بررسی کردن، بازبینی کردن، تمرین کردن، تعیین کردن، مقایسه کردن، نقد کردن، تطبیق دادن، ارزیابی کردن، اظهار نظر کردن، انتخاب کردن، درس گرفتن، برداشت کردن 7
پاسخ به سؤال های دبیر درباره متن درس و میزان فهم از محتوای درس 5
مشارکت و همکاری حین تدریس 3
تحقیق و پژوهش 2
انجام فعالیت های “به کار ببندیم” 3
پایانی نوبت اول نمره
1) هستی و چیستی 3
2) جهان ممکنات 3/5
3) جهان علی و معلولی 3/5
4) کدام تصویر از جهان؟ 3
5) خدا در فلسفه 1 3
6) خدا در فلسفه 2 4
پایانی نوبت دوم و شهریور نمره
1) هستی و چیستی 1
2) جهان ممکنات 1
3) جهان علی و معلولی 1/5
4) کدام تصویر از جهان؟ 1
5) خدا در فلسفه 1 1/5
6) خدا در فلسفه 2 1
7) عقل در فلسفه 1 3
8 عقل در فلسفه 2 3
9) آغاز فلسفه در جهان اسلام 1 2
10) آغاز فلسفه در جهان اسلام 2 2
11) دوران معاصر 3
بارم بندی درس جغرافیا 3 پایه دوازدهم انسانی
شماره درس (نوبت اول) نمره
1 6/5
2 6/5
مهارت های جغرافیایی (1) 1/5
3 5/5
شماره درس (نوبت دوم) نمره
1 1/5
2 1/5
مهارت های جغرافیایی (1) 0/5
3 1/5
4 3
مهارت های جغرافیایی (2) 2
5 5
6 4
مهارت های جغرافیایی (3) 1
شماره درس (شهریور ماه) نمره
1 3
2 3
مهارت های جغرافیایی (1) 1
3 2/5
4 3
مهارت های جغرافیایی (2) 1
5 3
6 2/5
مهارت های جغرافیایی (3) 1
بارم بندی درس ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم انسانی
شماره فصل (نوبت اول) محدوه فصل نمره
1 کل 15
2 تا صفحه 60 5
شماره فصل (نوبت دوم) محدوه فصل نمره
1 کل 5
2 تا صفحه 60

صفحه 60 به بعد

2

3/5

3 کل 9/5
شماره فصل (شهریور و دی) محدوه فصل نمره
1 کل 8
2 تا صفحه 60

صفحه 60 به بعد

5/5
3 کل 6/5
بارم بندی درس عربی 3 پایه دوازدهم انسانی 
مهارت های زبانی  موضوع (نوبت اول از درس اول و دوم) نمره
مهارت واژه شناسی نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی، از جملات متن، تمرین و بخش “اِعلَموا” (زیر کلمات خط کشیده می شود.) 1
مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آن ها را مشخص می کند یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تا از آن ها متضاد هستند. می توان این سوال را درون متن درک مطلب طراحی کرد و متضاد و مترادف دو کلمه را خواست تا نمره درک مطلب، نیم نمره افزایش یابد.) 0/5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم) یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله 0/5
مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی متن، تمرین و بخش “اِعلَموا” 4
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس (ترجمه لای نفی جنس به صورت “هیچ … نیست” مدنظر است.) 0/5
ترجمه درست جمله های دارای حروف مشبهه بالفعل (یکی از جمله ها از “لَیتَ” است.) 1/5
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت “حال” در دو شکل آن 1
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای اسلوب استثنا یا حصر 0/5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0/5
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش “اِعلَموا” (چهار جای خالی) 1
مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و… که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آن ها را ترجمه می کند، مانند: “یا صَدیقَتی، لا تَخرُجی مِن صَفِّکِ”. که در این جمله دو قرینه “یا صَدیقَتی” و “ضمیر ـکِ” به دانش آموز کمک می کند تا بتواند “لا تَخرُجی” را درست ترجمه کند، یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) 2
تشخیص و انتخاب فعل ماضی، مضارع، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله یا تشخیص نوع فعل یا هر سوال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. (چهار مورد) 1
تشخیص لای نفی جنس (چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد.) 0/25
تشخیص حروف مشبهه بالفعل (چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید حرف مشبهه بالفعل را از حروف جرّ، استقبال، نفی و سایر حروف تشخیص دهد، یا به هر صورتی که قدرت تشخیص حروف مشبهه بالفعل را بسنجد.) 0/25
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند، مانند: “کَتَبَ المُسافِرُ رِسالَهً فی الفُندُقِ”. جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ الیه، صفت، جار و مجرور یا مجرور به حرف جر)

دو نوع “حال” هر کدام 0/25، مستثنی 0/25، تشخیص اسلوب حصر 0/25

2
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها یا ترکیبی از ترجمه و تشخیص آن ها (در هر حالت این فعل ها داخل جملات کوتاه هستند.) 1/5
مهارت درک و فهم سوال جور کردنی از مفهوم واژگان “وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم” (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود یا پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (سوال سه گزینه ای) 1
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سوال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده یا ارائه چهار جمله و تعیین درست یا نادرست بودن آن ها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی مذکور یا طرح سوال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد. 1
مهارت های زبانی موضوع (نوبت دوم) نمره
مهارت واژه شناسی نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی، از جملات متن، تمرین و بخش “اِعلَموا” (زیر کلمات خط کشیده می شود.) 1
مترادف و متضاد (دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد و ترادف را مشخص می کند یا شش کلمه درهم داده می شود و دانش آموز آن ها را کنار هم به صورت مترادف یا متضاد قرار می دهد. 0/5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا پیدا کردن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه 0/25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم) 0/25
مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی در متن، تمرین و بخش “اِعلَموا” 4
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس (ترجمه لای نفی جنس به صورت “هیچ … نیست” مدنظر است.) 0/5
ترجمه درست جملات دارای حروف مشبهه بالفعل (أَنَّ، کَأَنَّ، لَیتَ و لَعَلَّ) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل 0/5
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تاکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی 1
ترجمه یک جمله دارای قید حالت 0/5
ترجمه درست یک جمله دارای استثنا یا اسلوب حصر 0/5
ترجمه درست یک جمله دارای اسلوب ندا 0/5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0/5
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش “اِعلَموا” (چهار جای خالی) 1
مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه دقیق فعال های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع های التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و… که زیر فعل خطی کشیده می شود که دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر آن ها را ترجمه می کند، مانند: أنا دَخَلتُ قَریَۀَ جَدّی أَمسِ. در این جمله دو قرینه “أنا” و “ی” در إنّی” و جَدّی” و قید زمان “أَمسِ” به دانش آموز کمک می کند تا بتواند “دخلتُ” را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری مانند تَهمِسونَ استفاده شود، لازم است که معنای سوم شخص مفرد آن داده شود، مثال: یا تَلامیذُ، لِمَ تَهمِسونَ فی الصَّفِّ؟ (هَمَسَ: آهسته سخن گفتن) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم 2
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند، مانند “کَتَبَ المُسافِرُ رِسالَهً فی الفُندُقِ” جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیه، صفت، جار و مجرور یا مجرور به حرف جر، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا)

سهم حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا 1/5 نمره از 4 نمره است و تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سوال می شود. 0/25 نمره تشخیص اسلوب حصر از استثنا است و 0/5 نمره تحلیل صرفی و اعراب که موکدا باید در قالب سوال دو گزینه ای شبیه کتاب درسی باشد.

4
تشخیص اسم، فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها یا ترکیبی از ترجمه و تشخیص آن ها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.) 1
مهارت درک و فهم سوال جور کردنی از مفهوم واژگان “وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم” (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود یا پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (سوال سه گزینه ای) 1
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سوال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده یا ارائه چهار جمله و تعیین درست یا نادرست بودن آن ها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی مذکور یا طرح سوال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد. 1
بارم بندی درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم انسانی 
عنوان نمره (نوبت اول) نمره (نوبت دوم)
درس اول 2/5 7
درس دوم 2/5
درس سوم 2
درس چهارم 2
درس پنجم 2/5
درس ششم 2/5
درس هفتم 2
درس هشتم 5
درس نهم
درس دهم 2
درس یازدهم 6
درس دوازدهم
درس سیزدهم
قرائت 4
بارم بندی درس تاریخ 3 پایه دوازدهم انسانی 
عنوان نمره (نوبت اول) نمره (نوبت دوم)
درس اول 3 2
درس دوم 4
درس سوم 3 2
درس چهارم 3
درس پنجم 4 2
درس ششم 3
درس هفتم 2
درس هشتم 3
درس نهم 3
درس دهم 2
درس یازدهم 2
درس دوازدهم 2
نوع پرسش  نمره
به خاطر آوردن مانند: پرسش های کوتاه پاسخ، جور کردنی، چند گزینه ای، صحیح و غلط، تکمیل کردنی (جا خالی) حداکثر 3
تعریف اصطلاحات یا مفاهیم تاریخی حداکثر 2
توصیف، فهرست و طبقه بندی اجزا یا ویژگی های پدیده های تاریخی حداکثر 4
تلخیص، تشریح و تحلیل زمینه ها، علل، دلایل، آثار، نتایج و پیامدهای پدیده های تاریخی حداقل 8
مقایسه پدیده های تاریخی (نقش و عملکرد شخصیت ها، شرایط ظهور و سقوط تمدن ها و حکومت ها، رویداد ها و تحولات مهم و…) حداقل 2
کاربست شواهد و مدارک تاریخی (نقشه ها، نمودارها، آثار بناها، کتیبه، اسناد، متون) و استخراج و استنباط دلالت های آن ها حداکثر 2
اظهار نظر و قضاوت (اظهار نظر و قضاوت می تواند درباره شخصیت های بزرگ، رویدادهای مهم و تاثیر گذار تاریخی، آثار و بناهای باستانی موجود در سایت های تاریخی و موزه ها که مورد بازدید دانش آموزان قرار گرفته و یا موضوع هایی که درباره آن جست و جو و پژوهش کرده اند، انجام شود.) حداکثر 2
بارم بندی درس جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی 
درس نمره (نوبت اول) نمره (نوبت دوم) جبرانی
درس اول 4 5 1/5
درس دوم 4 1/5
درس سوم 4 1/5
درس چهارم 4 1/5
درس پنجم 4 1/5
درس ششم 3 2/5
درس هفتم 3 2/5
درس هشتم 3 2/5
درس نهم 3 2/5
درس دهم 3 2/5
بارم بندی درس فارسی 3 پایه دوازدهم انسانی 
قلمرو موضوع نمره
زبانی (7 نمره) معنی واژه 1/5
املای واژه 1/5
دستور 4
ادبی (5 نمره) آرایه های ادبی 2/5
تاریخ ادبیات 1
حفظ شعر 1/5
فکری (8 نمره) درک مطلب 4
معنی و مفهوم نثر 2
معنی و مفهوم نظم 2
بارم بندی درس علوم و فنون 3 پایه دوازدهم انسانی 
موضوع نمره
تاریخ ادبیات 2
سبک شناسی 2
موسیقی شعر 6
زیبایی شناسی 6
نقد و تحلیل نظم و نثر 4
بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم انسانی 
موضوع نوبت اول نوبت دوم
مهارت صحبت کردن (Speaking) 4
مهارت شنیداری (Listening) 4 12
مهارت خواندن (Reading) 4 8
مهارت نوشتاری (Writing) 2 8
واژگان (Vocabulary) 2 6
دستور زبان (Grammar) 2 6
بارم بندی درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم انسانی 
عنوان فصل عنوان درس و شماره صفحه نمره (نوبت اول) نمره (نوبت دوم)
سلامت سلامت چیست؟ (صفحه 3 – 11) 1/5 1
سبک زندگی (صفحه 12 – 18) 1
تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی برنامه غذایی سالم (صفحه 19 – 32) 3 3/5
کنترل وزن و تناسب اندام (صفحه 29 – 33) 2
بهداشت و ایمنی مواد غذایی (صفحه 40 – 48) 1/5
پیشگیری از بیماری ها بیماری های غیر واگیر (صفحه 49 – 66) 4 3/5
بیماری های واگیر (صفحه 67 – 78) 3
بهداشت در دوران نوجوانی بهداشت فردی (صفحه 79 – 100) 2/5 2
بهداشت ازدواج و باروری (صفحه 101 – 110) 1/5
بهداشت روان (صفحه 111 – 128) 2
پیشگیری از رفتارهای پرخطر مصرف دخانیات و الکل (صفحه 129 – 137) 2
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن (صفحه 138 – 156) 2
محیط کار و زندگی سالم پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی (کمرد درد) (صفحه 155 – 169) 2
پیشگیری از حوادث خانگی (صفحه 170 – 182) 2

تاثیر نمرات نهایی در کنکور سراسری، اهمیت مطالعه و کسب نمرات بالا را در آزمون های نهایی دو چندان می کند. هر یک از جداول فوق، نشان دهنده ارزش هر فصل از دروس مختلف می باشد که شما می توانید با در نظر گرفتن ارزش و بارم آن ها، به انجام یک برنامه ریزی درست و منسجم برای مطالعه امتحانات نهایی بپردازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پشتیبانی کنکور 99