خانه مدارس برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲

زمان برنامه امتحان های نهایی شهریور ماه بزرگسالان
برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲

تاثیر نمرات امتحانات نهایی پایه نهم در انتخاب رشته نهم به دهم و نیز تاثیر نمرات نهایی پایه دوازدهم در قبولی کنکور، از دلایل اهمیت نمرات ماخوذه در امتحانات نهایی بشمار می رود.

آگاهی از زمانبندی برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲ به دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد این امکان را می دهد تا برنامه ریزی درسی مناسبی بدین منظور اتخاذ نمایند. تاریخ برپایی آزمون دروس تمامی رشته ها برای شهریور ماه، هرساله از طریق سایت aee.medu.gov.ir در قالب بخشنامه منتشر می گردد.

زمان برگزاری کلیه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲ راس ساعت 8:30 صبح می باشد.

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲

اطلاع از زمان برگزاری آزمون نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه 1402 برای دانش آموزان یا داوطلبان آزادی که موفق به کسب حدنصاب قبولی در امتحانات خرداد ماه نشده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظر داشته باشید که نمرات کسب شده در امتحانات نهایی پایه دوازدهم به علت تاثیر معدل در کنکور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قابل توجه داوطلبان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم معدل، تصریح می شود که نمرات نوبت شهریور ماه به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال نمی شود و به منظور ایجاد سابقه تحصیلی برای آزمون سراسری، لازم است در نوبت خرداد درس موردنظر انتخاب و در آزمون آن شرکت شود.

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه 1402 ویژه دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد در جدول زیر درج شده است. شایان ذکر است زمان شروع کلیه آزمون ها راس ساعت 8:30 صبح خواهد بود.

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه 1402
عنوان رشتهنام درستاریخ برگزاری آزمون
ریاضی – فیزیکهندسه 3

شنبه 28 مرداد 1402

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلق و قرآن)

یک شنبه 29 مرداد 1402

فیزیک 3

سه شنبه 31مرداد 1402

فارسی 3

پنج شنبه 2 شهریور 1402

حسابان 2

شنبه 4 شهریور 1402

زبان خارجه 3

یک شنبه 5 شهریور 1402

شیمی 3

سه شنبه 7 شهریور 1402

عربی زبان قرآن 3

پنج شنبه 9 شهریور 1402

ریاضیات گسسته

شنبه 11 شهریور 1402

سلامت و بهداشت

یک شنبه 12 شهریور 1402

علوم اجتماعی

دو شنبه 13 شهریور 1402

علوم تجربیریاضی 3

شنبه 28 مرداد 1402

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلق و قرآن)

یک شنبه 29 مرداد 1402

فیزیک 3

سه شنبه 31مرداد 1402

فارسی 3

پنج شنبه 2 شهریور 1402

زیست شناسی 3

شنبه 4 شهریور 1402

زبان خارجه 3

یک شنبه 5 شهریور 1402

شیمی 3

سه شنبه 7 شهریور 1402

عربی زبان قرآن 3

پنج شنبه 9 شهریور 1402

سلامت و بهداشت

یک شنبه 12 شهریور 1402

علوم اجتماعی

دو شنبه 13 شهریور 1402

ادبیات و علوم انسانیفلسفه 2

شنبه 28 مرداد 1402

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلق و قرآن)

یک شنبه 29 مرداد 1402

جامعه شناسی 3

سه شنبه 31مرداد 1402

فارسی 3

پنج شنبه 2 شهریور 1402

علوم و فنون ادبی 3

شنبه 4 شهریور 1402

زبان خارجه 3

یک شنبه 5 شهریور 1402

تاریخ 3

سه شنبه 7 شهریور 1402

عربی 3

پنج شنبه 9 شهریور 1402

ریاضی و آمار 3

شنبه 11 شهریور 1402

سلامت و بهداشت

یک شنبه 12 شهریور 1402

جغرافیا 3

دو شنبه 13 شهریور 1402علوم و معارف اسلامی
فلسفه 2

شنبه 28 مرداد 1402

علوم و معارف قرآنی 3

یک شنبه 29 مرداد 1402

عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

سه شنبه 31مرداد 1402

فارسی3

پنج شنبه 2 شهریور 1402

علوم و فنون ادبی 3

شنبه 4 شهریور 1402

زبان خارجه 3

یک شنبه 5 شهریور 1402

تاریخ 3 (تخصصی رشته)

سه شنبه 7 شهریور 1402

احکام 3

پنج شنبه 9 شهریور 1402

ریاضی و امار 3

شنبه 11 شهریور 1402

سلامت و بهداشت

یک شنبه 12 شهریور 1402

اصول و عقاید 3

دو شنبه 13 شهریور 1402

فنی حرفه ای و کاردانش_ _ _هنوز اعلام نشده است

نکات مهم

  • آزمون درس ادیان الهی (3) اقلیت های دینی در روز یکشنبه مورخ 1402 مرداد ماه 1402 برگزار می شود.
  • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و زبان های خارجی روز یک شنبه مورخ 5 شهریور ماه 1402 برگزار می شود.
  • در نوبت شهریور امتحان زمین شناسی پایه یازدهم برگزار نمی شود.
  • شایان ذکر است کارت ورود به جلسه امتحان نهایی معمولاً چند روز پیش از زمان برگزاری آزمون قابل دریافت است.

برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه در شهریور 1402 ویژه دانش آموزان روزانه خواهد بود. زمان حضور در جلسه کلیه آزمون های مندرج در جدول راس ساعت 8:30 صبح، زمان بسته شدن درب سالن ساعت 8:45 و زمان برگزاری آزمون راس ساعت 9:00 خواهد بود.

برنامه آزمون نهایی پایه یازدهم شهریور ماه 1402
عنوان رشتهنام درستاریخ برگزاری آزمون
ریاضی – فیزیکحسابان 1

دوشنبه 30 مرداد 1402

عربی زبان قرآن 2

چهارشنبه 1 شهریور 1402

علوم تجربیریاضی 2

دوشنبه 30 مرداد 1402

عربی زبان قرآن 2

چهارشنبه 1 شهریور 1402

ادبیات و علوم انسانیریاضی و آمار 2

دوشنبه 30 مرداد 1402

علوم و فنون ادبی 2

چهارشنبه 1 شهریور 1402علوم و معارف اسلامی
ریاضی و آمار 2

دوشنبه 30 مرداد 1402

اصول عقاید 2

چهارشنبه 1 شهریور 1402

برنامه آزمون نهایی پایه یازدهم شهریور ماه 1402 (غایبین موجه)
عنوان رشتهنام درستاریخ برگزاری آزمون
ریاضی – فیزیکحسابان 1

یکشنبه 19 شهریور 1402

عربی زبان قرآن 2

دوشنبه 20 شهریور 1402

علوم تجربیریاضی 2

یکشنبه 19 شهریور 1402

عربی زبان قرآن 2

دوشنبه 20 شهریور 1402

ادبیات و علوم انسانیریاضی و آمار 2

یکشنبه 19 شهریور 1402

علوم و فنون ادبی 2

دوشنبه 20 شهریور 1402علوم و معارف اسلامی
ریاضی و آمار 2

یکشنبه 19 شهریور 1402

اصول عقاید 2

دوشنبه 20 شهریور 1402

برنامه امتحانات نهایی پایه دهم شهریور ماه ۱۴۰۲

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه در شهریور 1402 ویژه دانش آموزان روزانه خواهد بود. زمان برگزاری آزمون های مندرج در جدول زیر راس ساعت 8:30 صبح خواهد بود.

برنامه آزمون نهایی پایه دهم شهریور ماه 1402
عنوان رشتهنام درستاریخ برگزاری آزمون
ریاضی – فیزیکفیزیک 1

دوشنبه 30 مرداد 1402

فارسی 1

چهارشنبه 1 شهریور 1402

علوم تجربیزیست شناسی 1

دوشنبه 30 مرداد 1402

فارسی 1

چهارشنبه 1 شهریور 1402

ادبیات و علوم انسانیعربی زبان قرآن 1

دوشنبه 30 مرداد 1402

فارسی 1

چهارشنبه 1 شهریور 1402علوم و معارف اسلامی
عربی زبان قرآن 1

دوشنبه 30 مرداد 1402

فارسی 1

چهارشنبه 1 شهریور 1402

برنامه آزمون نهایی پایه دهم شهریور ماه 1402(غایبین موجه)
عنوان رشتهنام درستاریخ برگزاری آزمون
ریاضی – فیزیکفیزیک 1

یکشنبه 19 شهریور 1402

فارسی 1

دوشنبه 20 شهریور 1402

علوم تجربیزیست شناسی 1

یکشنبه 19 شهریور 1402

فارسی 1

دوشنبه 20 شهریور 1402

ادبیات و علوم انسانیعربی زبان قرآن 1

یکشنبه 19 شهریور 1402

فارسی 1

دوشنبه 20 شهریور 1402علوم و معارف اسلامی
عربی زبان قرآن 1

یکشنبه 19 شهریور 1402

فارسی 1

دوشنبه 20 شهریور 1402

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهریور ماه ۱۴۰۲

نمرات کسب شده در آزمون نهایی پایه نهم به دلیل تاثیر آن بر فرآیند انتخاب رشته پایه نهم به دهم از اهمیت بالایی برخوردار است. شایان توجه است که آزمون نهایی پایه نهم، به صورت استانی برگزار می گردد و برگه های آزمون توسط سایر معلمان تصحیح خواهد شد. دانش آموزانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون نهایی پایه نهم نوبت خرداد نشده اند می بایست با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود، برنامه امتحانی مربوطه را دریافت نمایند.

نظر به برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم نوبت شهریور ماه 1402 به صورت استانی، برنامه این امتحانات در استان های مختلف متفاوت می باشد و دانش آموزان می بایست برنامه را از مدرسه و یا آموزش و پرورش منطقه خود دریافت نمایند.

حذفیات امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲

داوطلبان شرکت در امتحانات نهایی شهریور ماه باید توجه داشته باشند که عدم تنظیم یک برنامه منسجم و دقیق می تواند باعث از دست رفتن انگیزه و ایجاد اضطراب شود. بنابراین توصیه می گردد که پیش از حضور در جلسه، مطالب لازم را مرور و خلاصه نویسی نموده و بر روی مباحث مهم تسلط لازم را داشته باشید. یکی از موارد کمک کننده به موفقیت افراد در این آزمون ها، آگاهی از حذفیات دروس می باشد. 

در واقع در اطلاعیه هایی که مدتی پیش از زمان برگزاری امتحانات نهایی منتشر می گردد، علاوه بر برنامه جدول زمان بندی، حذفیات برخی از مباحث به عنوان مثال  حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم تجربی شرح داده می شود که داوطلبان با در نظر گرفتن این موارد می توانند زمان خود را به مطالب مهم تر اختصاص داده و برنامه ریزی درسی بهتری داشته باشند.

البته توجه کنید که هنوز فهرست حذفیات امتحانات نهایی سال تحصیلی ۱۴۰۲ از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نشانی aee.medu.gov.ir منتشر نشده است و به محض انتشار، لینک دریافت آن در ادامه فعال می گردد.

حذفیات امتحانات نهایی شهریور 1402 (به زودی، فعال می شود) 

سوالات متداول

1- آیا تاریخ امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲ اعلام شده است؟

بله تاریخ امتحانات در سایت آموزش و پرورش به نشانی aee.medu.ir منتشر شده است که در مقاله مفصلا به آن پرداخته شد.

2- برنامه زمانی امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲ از طریق کدام سایت منتشر می گردد؟

برنامه امتحانات از طریق سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نشانی aee.medu.ir منتشر می گردد.

3- چگونه می توان به حذفیات امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۲ دسترسی یافت؟

لیست حذفیات هنوز اعلام نشده اما در صورت انتشار، جزئیات لازم در اسرع وقت از طریق این مقاله در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مدارس پیج مدارس