خانه آموزش تدریس خصوصی ریاضی نهم 1401

تدریس خصوصی ریاضی نهم 1401

کلاس خصوصی ریاضی نهم
تدریس خصوصی ریاضی نهم 1401

برای ثبت نام در کلاس های خصوصی ریاضی نهم با کارشناسان ایران مشاوره تماس بگیرید👈 02191018024

و یا فرم زیر را تکمیل نمایید

قیمت: 0 تومان

 

آموزش ریاضی نهم | فصل سوم

 

سرفصل های کلاس ریاضی نهم متوسطه

فصل اول: مجموعه ها

فصل اول: مجموعه ها

معرفی مجموعه ها

مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها

مجموعه ها و احتمال

عددهای حقیقی

عددهای حقیقی

عددهای گویا

عددهای حقیقی

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

استدلال آشنایی با اثبات در هندسه

هم نهشتی مثلث ها

حل مسئله در هندسه

شکل های متشابه

فصل چهارم: توان و ریشه

فصل چهارم: توان و ریشه

توان صحیح

نماد علمی

ریشه گیری

جمع و تفریق رادیکال ها

فصل پنجم: عبارت های جبری

فصل پنجم: عبارت های جبری

عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

چند تحاد دیگرف تجزیه و کاربردها

نابرابری ها و نامعادله ها

فصل ششم: خط و معادله های خطی

فصل ششم: خط و معادله های خطی

معادله خط

شیب خط و عرض از مبدا

دستگاه معادله های خطی

فصل هفتم: عبارت های گویا

فصل هفتم: عبارت های گویا

معرفی و ساده کردن عبارت های گویا

محاسبات عبارت های گویا

تقسیم چندجمله ای

فصل هشتم: حجم و مساحت

فصل هشتم: حجم و مساحت

حجم و مساحت کرده

حجم هرم و مخروط

سطح و حجمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور