تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کنکور / تغییرات کتاب درسی کنکور سراسری 1401

تغییرات کتاب درسی کنکور سراسری 1401

تغییرات کتب درسی برای کنکور تجربی 1401
تغییرات کتاب درسی کنکور سراسری 1401

کنکور سراسری همه ساله بین تعداد زیادی داوطلبان در 5 گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان های خارجی برگزار می گردد. سوالات کنکور از دروس 3 سال متوسطه دوم یعنی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طرح شده و داوطلبان بایستی برای موفق شدن و کسب رتبه مطلوب خود، مواد امتحانی نام برده را مطالعه نمایند.

البته ممکن است، تغییراتی در کتاب های دروس عمومی و اختصاصی تمامی رشته های دوره دوم متوسطه ایجاد شود که آگاهی از آن ها می تواند برای متقاضیان در راستای کسب رتبه قبولی کنکور دارای اهمیت ویژه ای باشد. بنابراین باید داوطلبان پس از بررسی تغییرات اعمال شده نسبت به تهیه مواد امتحانی و منابع کنکور و همچنین کتب کمک آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که کتاب های درسی که برای کنکور سراسری 1401 مورد آزمون قرار می گیرند، به ترتیب باید چاپ 98، 99 و 1400 باشند که تغییرات مربوط به آن ها در ادامه مقاله برای شما شرح داده شده است.

کتاب زبان انگلیسی در هر سه پایه متوسطه دوم بدون تغییر می باشد.

تغییرات کتاب های دروس عمومی کنکور 1401

سوالات کنکور سراسری از دروس عمومی و اختصاصی هر رشته طرح می شود که دروس عمومی برای تمامی گروه های آزمایشی شامل فرهنگ و معارف اسلامی، زبان عربی، زبان و ادبیات فارسی و همچنین زبان انگلیسی است و سوالات این بخش از لحاظ محتوا برای هیچ یک از گروه های آزمایشی با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.

برای مطالعه دروس عمومی کنکور سراسری 1401 بایستی کتب پایه دهم چاپ 98، پایه یازدهم چاپ 99 و پایه دوازدهم که چاپ 1400 می باشد، تهیه نمایید. البته بسیاری از این کتاب ها برای کنکور سراسری 1401 تغییراتی نداشته اند و یا تغییرات خیلی جزئی در آن ها به وجود آمده است که در ادامه مطلب، تغییرات هر یک را قرار داده ایم.

تغییرات کتاب های دروس عمومی کنکور سراسری 1401
دروس پایه تغییرات
زبان و ادبیات فارسی پایه دهم جا به جایی فصل 2 و 4 / حذف ساختمان واژه از دستور زبان
پایه یازدهم صفحه 122: کلمه “زه آب” شده زهاب / صفحه 160: معنی کلمه “وزر” شده گناه، سختی و عذاب / صفحه 160: معنی کلمه “کران” شده ساحل، کنار، طرف و جانب / صفحه 166: معنی کلمه “حرب” شده جنگ و نزاع
پایه دوازدهم بدون تغییر
فرهنگ و معارف اسلامی پایه دهم بدون تغییر
پایه یازدهم صفحه 88: جایگزینی کلمه “ولایت” به جای عبارت “دانستیم که مسئولیت مرجعین دینی”
پایه دوازدهم صفحه 86: اعمال تغییر در بخش “مراحل تکمیلی توبه”
زبان عربی پایه دهم بدون تغییر
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم حذف “اسلوب حصر” (توجه: چون مثال اسلوب حصر حذف نشده، برای کنکور حتما آن را مطالعه نمایید.)
زبان انگلیسی پایه دهم بدون تغییر
پایه یازدهم
پایه دوازدهم

تغییرات کتاب های دروس اختصاصی کنکور 1401

همان طور که می دانید، دروس اختصاصی در هر گروه آزمایشی متفاوت و مختص همان است و باید برای کنکور سراسری 1401 کتاب هایی که چاپ سال 98 (پایه دهم)، سال 99 (پایه یازدهم و سال 1400 (پایه دوازدهم) هستند، مورد مطالعه قرار گیرند. البته بسیاری از تغییرات به صورت ناچیز و یا حذفی هستند که می توانید با دریافت فایل کتب درسی، تغییرات مربوط به هر کدام را اعمال کنید. در ادامه قصد داریم به تفکیک گروه های آزمایشی، تغییرات ایجاد شده در هر یک از دروس تخصصی را مورد بررسی قرار دهیم.

تغییرات کتاب های دروس تخصص کنکور سراسری ریاضی 1401
دروس پایه تغییرات
ریاضی 1 پایه دهم بدون تغییر
حسابان 1 پایه یازدهم بدون تغییر
حسابان 2 پایه دوازدهم تعریف تابع یکنوا از “تعریف روی بازه” به “تعریف روی مجموعه” تغییر یافته است.
هندسه پایه دهم بدون تغییر
پایه یازدهم
پایه دوازدهم
آمار و احتمال پایه یازدهم
ریاضیات گسسته پایه دوازدهم
فیزیک پایه دهم فصل اندازه گیری: حذف مبحث “خطا، رقم های بامعنا، گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی” / جا به جایی فصل 2 و 3 / فصل کار، انرژی و توان: حذف انرژی پتانسیل کشسانی فنر / فصل ویژگی های مواد: تبدیل “رابطه ریاضی ارشمیدس” به “خوب است بدانید”، تبدیل “ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو” به “خوب است بدانید” و حذف حرکت بروانی / فصل دما و گرما: حذف اندازه گیری های دما بالا، قوانین گازها و تبدیل “گرمای ویژه مولی” به “خوب است بدانید” / فصل ترمودینامیک: حذف “محاسبه گرما در فرآیندهای هم حجم و هم فشار به کمک گرمای ویژه مولی”، رابطه بازده در ماشین های گرمایی آرمانی، قضیه کارنو و ضریب عملکرد یخچال
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم
شیمی پایه دهم حذف “رابطه انیشتین” از متن کتاب و تبدیل آن به “آیا می دانید” حاشیه کتاب / صفحه 61: حذف “اکسید آهن و آلومینیوم” از مبحث “ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و حذف “خود را بیازمایید مربوط به واکنش پذیری فلزات” / صفحه 67: حذف “شکل مربوط به pH مواد” / صفحه 123: حذف “نمودار دما – انحلال پذیری” / صفحه 124: تغییرات در بخش “فرآیند هابر” و حذف “رسانایی الکتریکی محلول ها”
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم صفحه 3: اضافه “در میان تارنماها” / صفحه 16: بسط مبحث “رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی” / صفحه 53: بسط “خود را بیازمایید” /صفحه 57: توضیح بیشتر “با هم بیندیشیم” / صفحه 68: اضافه “سیلیس خالص…” و “یکی از عواملی…” به حاشیه کتاب / صفحه 69: اضافه “آیا می دانید فرآیند ذوب…” / صفحه 72: اضافه “آیا می دانید هر نمونه…” / صفحه 92: اضافه “آیا می دانید یکی از کاربردهای…” / صفحه 92 و 93: اضافه “مبحث برهم کنش آلاینده های هوا با نور” و “خود را بیازمایید مربوط به آن” / صفحه 94: اضافه آیا می دانید “در شیمی 1 آموختید…”
تغییرات کتاب های دروس تخصص کنکور سراسری تجربی 1401
دروس پایه تغییرات
زیست شناسی پایه دهم تغییر در تمامی فصول کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهم صفحه 29: مشخص شدن بخش های بیرونی، میانی و درونی / صفحه 40: مشخص کردن مجرای هاورس / صفحه 58: حذف توضیح جلوی غده تیرویید / صفحه 71: گذاشتن “کاما” در خط دوم جلوی گویچه های سفید / صفحه 85: جایگزین عبارت “فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند” به جای “فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند” / صفحه 87: جایگزینی کلمه “مریستمی” به جای عبارت “یاخته های سرلادی” / صفحه 100: حذف عبارت “غده پرستات به اندازه یک گردو است و حالت اسفنجی دارد” / حذف “این غده ها که به اندازه نخود فرنگی اند” / صفحه 123: جایگزین کلمه “پارانشیمی” به جای “نرم اکنه ای” / صفحه 134: حذف “سرلادپسین” و نوشتن “مریستم پسین”
پایه دوازدهم صفحه 60: اضافه شدن یک “بیشتر بدانید” / صفحه 56: تغییرات جزئی
ریاضی پایه دهم بدون تغییر
پایه یازدهم
پایه دوازدهم
شیمی پایه دهم تغییر در تمامی فصول کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهم NO2 قهوه ای نیست.
پایه دوازدهم صفحه 61: حالت کربن جامد است.
فیزیک پایه دهم فصل اندازه گیری: حذف مبحث “خطا، رقم های بامعنا، گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی” / جا به جایی فصل 2 و 3 / فصل کار، انرژی و توان: حذف انرژی پتانسیل کشسانی / فصل ویژگی های مواد: تبدیل مبحث “ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو” و “اصل ارشمیدس” به “خوب است بدانید” و حذف حرکت براونی / فصل دما و گرما: حذف مباحث “مول و عدد آووگادرو”، “گرمای ویژه مولی”، “توضیح رفتار شگفت انگیز آب”، “عوامل موثر بر انتقال گرما به روش رسانش، “خوب است بدانید قوانین گازها” و “خوب است بدانید دماسنج گازی”
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم
تغییرات کتاب های دروس تخصص کنکور سراسری انسانی 1401
دروس پایه تغییرات
ریاضی و آمار پایه دهم فصل 1: حذف “عبارت های جبری”
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم
علوم و فنون ادبی: پایه دهم تغییرات جزئی و کم اهمیت
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم
تاریخ پایه دهم تغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهم تغییرات جزئی و کم اهمیت
پایه دوازدهم بدون تغییر
جغرافیا پایه دهم تغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم
جامعه شناسی پایه دهم تغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم
فلسفه و منطق منطق پایه دهم صفحه 7، 28، 29، 34، 36، 42، 61 و 89 / تغییرات جزئی در متن کتاب
پایه یازدهم بدون تغییر
پایه دوازدهم تغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

روانشناسی پایه یازدهم تغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

اقتصاد پایه دهم بدون تغییر

شایان ذکر است، دروسی که تغییرات جزئی داشته اند، نیازی به تعویض کتاب آن ها نیست؛ اما برای درس هایی که تغییرات زیادی دارند، بایستی علاوه بر کتاب اصلی، منابع کنکور و کمک آموزشی هارا نیز عوض کنید. همچنین می توانید با دریافت فهرست حذفیات کنکور سراسری از سایت سازمان سنجش، بخش هایی که از آن ها سوالی طرح نمی شود، از کتاب های درسی خود حذف نمایید.

 

سوالات متداول

1- آیا کتاب های درسی برای کنکور سراسری 1401 نسبت به سال گذشته تغییری داشته اند؟

بله، بسیاری از این تغییرات چشم گیر هستند و نیاز به تعویض کتاب دارند اما یک سری تغییرات نیز مثل حذفیات را می توانید در کتابی که در دسترس دارید، وارد نمایید.

2- سوالات کنکور سراسری 1401 از کتاب های چاپ چه سالی طرح خواهند شد؟

سوالات این آزمون از کتب درسی پایه نهم چاپ 98، پایه یازدهم چاپ 99 و پایه دوازدهم چاپ 1400 طرح می شوند.

3- تغییرات و حذفیات کتاب های درسی کنکور سراسری از چه سایتی منتشر می شود؟

متقاضیان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org فایل حذفیات را دانلود نمایند و برای تغییرات نیز به متن مقاله فوق رجوع کنند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کنکور