خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی رشته بیومکانیک ورزشی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

پس از برگزاری هر دوره کنکور کارشناسی ارشد، یکی از دغدغه های بسیاری از شرکت کنندگان، میزان شانس پذیرش آن ها در رشته محل های ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می باشد. پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری لازم است داوطلبان جزئیات و توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد را به دقت مورد بررسی قرار دهند و پس از کسب اطلاعات لازم در مورد فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد نسبت به درج کد رشته های مورد نظر خود در فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای داشتن یک انتخاب رشته مطلوب علاوه بر به دست آوردن اطلاعات مناسب، مراجعه به کارنامه متقاضیان آزمون سال گذشته و مشاهده رتبه و ترازهای اکتسابی آن ها بسیار مفید خواهد بود. جهت آشنایی با تحلیل کارنامه و درک اهمیت آن، نمونه هایی از کارنامه های رشته بیومکانیک ورزشی شرکت کنندگان سال 99 را در این مقاله ارائه کرده ایم.

ابتدا داوطلبان باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته بیومکانیک ورزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند در دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا، راه گشا باشد. این امر با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم و رتبه و تراز مناسب به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته، موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 40
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 7068
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)39
فیزیولوژی و تغذیه ورزش13
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی59
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی60
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 23
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 7369
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش39
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی72
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی69
رشد و یادگیری حرکتی46
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی48
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 7291
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)56
فیزیولوژی و تغذیه ورزش21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی82
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی51
رشد و یادگیری حرکتی46
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا – همداندوره قبولی: روزانهتراز: 7099
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش14
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی60
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی54
رشد و یادگیری حرکتی17
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی45
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 6293
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی55
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی47
رشد و یادگیری حرکتی 21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 302
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجنددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5862
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی12
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی11
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر – کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 7078
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی25
رشد و یادگیری حرکتی14
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی50
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 6823
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران – محل تحصیل کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 60
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی11
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 85
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیدوره قبولی: روزانهتراز: 6789
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی23
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی35
رشد و یادگیری حرکتی19
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی19
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیومکانیک ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5990
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی22
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی9
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی7

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد