خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن، به انتخاب رشته کارشناسی ارشد و محل های مورد نظر خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و به چه ترتیب می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته یاشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز پذیرفته شدگان این آزمون است.

داوطلبان، نخست باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، می تواند در دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا، راه گشا باشد. این امر، با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم و رتبه و تراز مناسب، به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته، موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 332
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز- آبیکدوره قبولی: غیر انتفاعیتراز: 5625
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی18
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 203
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمناندوره قبولی: غیر انتفاعیتراز: 5788
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
فیزیولوژی و تغذیه ورزش31
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی29
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی15
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 6329
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش47
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی29
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی42
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 82
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی – کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 6468
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
فیزیولوژی و تغذیه ورزش37
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی49
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی8
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 6592
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
فیزیولوژی و تغذیه ورزش41
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی40
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی3
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 47
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6842
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
فیزیولوژی و تغذیه ورزش31
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی46
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی20
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی25
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 22
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 6999
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)34
فیزیولوژی و تغذیه ورزش40
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی69
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی12
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 6105
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
فیزیولوژی و تغذیه ورزش30
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی3
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6051
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)31
فیزیولوژی و تغذیه ورزش7
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی14
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی12
رشد و یادگیری حرکتی8
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی20
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی – تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5828
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)4
فیزیولوژی و تغذیه ورزش19
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی11
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی2
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5828
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی4
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی4
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 308
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگرداندوره قبولی: روزانهتراز: 5562
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش18
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی23
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیدوره قبولی: روزانهتراز: 6553
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی24
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا – تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 6689
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی20
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 6853
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش35
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی44
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی2
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 6991
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش41
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی23
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی19
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 6969
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش43
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی6
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمناندوره قبولی: روزانهتراز: 5870
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش18
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا – همداندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6180
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش25
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: 25 دصدرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5691
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
فیزیولوژی و تغذیه ورزش19
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی12
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی2
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 269
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5661
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی12
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی16
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 5994
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فیزیولوژی و تغذیه ورزش35
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی21
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 6457
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش34
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی25
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی40
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 6390
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم سبزواریدوره قبولی: روزانهتراز: 102
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش28
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی22
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: نوبت دومتراز: 6851
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی12
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 7293
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی56
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی45
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی33
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قمدوره قبولی: روزانهتراز: 7169
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش50
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی26
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی25
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه  بوعلی سین همداندوره قبولی: روزانهتراز: 6015
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش38
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی24
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی16
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی8
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6121
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی15
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی25
رشد و یادگیری حرکتی9
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی20
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه: 59
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5840
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش5
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی41
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی24
رشد و یادگیری حرکتی15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی17
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 228
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5425
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی36
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی25
رشد و یادگیری حرکتی16
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 469
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی انتفاعی علامه قزوینی- قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5353
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش25
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی5
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی6
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی15
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 120
دانشگاه محل قبولی: ارومیهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5833
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
فیزیولوژی و تغذیه ورزش46
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی50
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی33
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 6091
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی52
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی35
رشد و یادگیری حرکتی49
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی28
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی80
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 6932
دانشگاه محل قبولی: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 66
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
فیزیولوژی و تغذیه ورزش40
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی60
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی23
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی15
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 7041
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)52
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی39
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی40
رشد و یادگیری حرکتی28
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی45
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی60
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فعالیت ورزشی بالینیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 109
دانشگاه محل قبولی: لرستان – خرم آباددوره قبولی: روزانهتراز: 6821
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش40
آمار، سنحش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی3
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی48
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 55
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 7058
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)52
فیزیولوژی و تغذیه ورزش77
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی67
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی5
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی15
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 91
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهروددوره قبولی: روزانهتراز: 6991
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)27
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی60
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی48
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 7177
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)58
فیزیولوژی و تغذیه ورزش54
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی85
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی29
رشد و یادگیری حرکتی27
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 151
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 6861
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش50
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی44
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
0رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی32
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزویندوره قبولی: روزانهتراز: 7065
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
فیزیولوژی و تغذیه ورزش52
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی68
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی36
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی37
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتدوره قبولی: روزانهتراز: 6982
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش50
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی71
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی13
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی33
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 49
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 7123
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش64
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی70
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی6
رشد و یادگیری حرکتی22
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی54
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: پردیس خودگردان دانشگاه شیرازدوره قبولی: شهریه پردازتراز: 5965
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی16
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهروددوره قبولی: نوبت دومتراز: 6515
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی46
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی20
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغذیه ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 42
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 5793
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی23
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی9
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی8

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد