خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

پس از برگزاری هر دوره کنکور کارشناسی ارشد، یکی از دغدغه های بسیاری از شرکت کنندگان، میزان شانس پذیرش آن ها در رشته محل های ارائه شده در لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری می باشد. پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری لازم است داوطلبان جزئیات و توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد را به دقت مورد بررسی قرار دهند و پس از کسب اطلاعات لازم در مورد فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد، نسبت به درج کد رشته های مورد نظر خود در فرم انتخاب رشته، اقدام نمایند. برای داشتن یک انتخاب رشته مطلوب علاوه بر به دست آوردن اطلاعات مناسب، مراجعه به کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مشاهده رتبه و ترازهای اکتسابی آن ها بسیار مفید خواهد بود. جهت آشنایی با تحلیل کارنامه و درک اهمیت آن نمونه هایی از کارنامه های رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شرکت کنندگان آزمون ارشد سال 99 را در این مقاله ارائه کرده ایم.

داوطلبان نخست باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند در دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا راه گشا باشد. این امر با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم و رتبه و تراز مناسب به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب چندین نمونه کارنامه رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: کردستان – سنندجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 6041
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش10
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی55
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی30
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی44
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 198
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: شهریه پردازتراز: 5932
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی46
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی45
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی53
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 118
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتدوره قبولی: نوبت دومتراز: 6128
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی35
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی48
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 6635
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش40
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی26
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی45
رشد و یادگیری حرکتی36
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی49
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 28
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 6951
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
فیزیولوژی و تغذیه ورزش23
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی50
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی46
رشد و یادگیری حرکتی50
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی62
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 26
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7051
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)36
فیزیولوژی و تغذیه ورزش22
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی53
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی45
رشد و یادگیری حرکتی33
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی53
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر – کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 7010
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)34
فیزیولوژی و تغذیه ورزش36
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی37
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی19
رشد و یادگیری حرکتی31
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی44
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همداندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5974
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی28
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 213
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان گیلان – رشتدوره قبولی: شهریه پردازتراز: 5798
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی27
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی19
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حرکات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5663
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
فیزیولوژی و تغذیه ورزش29
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی29
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی آسیب شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: امدادگر ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5684
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی48
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی32
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی62
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی آسیب شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گرایش امدادگر ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 5572
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 128
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش42
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی48
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی32
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی آسیب شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گرایش امدادگر ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 5972
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی آسیب شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گرایش امدادگر ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 5372
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: نوبت دومتراز: 88
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی آسیب شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گرایش امدادگر ورزشیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه: 188
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5172
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی8
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد