تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

رتبه قبولی آموزش فیزیک کارشناسی ارشد سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت – 9099071647
تماس از استان تـهران:
تماس از سایر استان ها:
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان درصدد بررسی امکان قبولی خود در دوره های مختلف دانشگاه ها بر می آیند. در این راستا، داوطلبان موظف اند در بازه مقرر شده با بررسی کامل توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد، نسبت به انتخاب رشته کارشناسی ارشد اقدامات لازم را فراهم آورند.

یکی از این اقدامات بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد می باشد؛ در کنار آن مشاهده کارنامه ها و رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در سال های گذشته است. این امر امکان تخمین نتیجه نهایی داوطلب در آزمون را تسهیل می سازد. در این مقاله، به بررسی چند نمونه از کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده رشته آموزش فیزیک در سال گذشته، خواهیم پرداخت.

بررسی و مطالعه نیجه نهایی داوطلبان در سال های گذشته، داوطلبان را در جهت یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد سوق می دهد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نظر به این که کارنامه فرد مهم ترین ملاک انتخاب رشته داوطلب می باشد، لذا بررسی کارنامه ها و رتبه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، می تواند فرد را در ترتیب چینش انتخاب های خود راهنمایی کند. در این حالت فرد متقاضی، کد رشته های مربوط را از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد استخراج کرده و با آگاهی و دقت نظر، آن ها را اولویت بندی خواهد نمود. در این مقاله چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان رشته آموزش فیزیک را بررسی خواهیم کرد.

  • دروس تخصصی (1) شامل : فیزیک پایه 1،2،3- فیزیک جدید- ترمودینامیک و مکانیک آماری -ریاضی فیزیک 1،2
  • دروس تخصصی (2) شامل : مکانیک کلاسیک 1،2- الکترومغناطیس 1،2 – مکانیک کوانتومی 1،2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 56 تراز: 7052
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 47
دروس تخصصی 1 40
دروس تخصصی 2 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 82 تراز: 6858
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 39
دروس تخصصی 1 38
دروس تخصصی 2 33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 105 تراز: 6632
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس شهید چمران تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
دروس تخصصی 1 40
دروس تخصصی 2 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 123 تراز: 6478
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 41
دروس تخصصی 1 30
دروس تخصصی 2 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 160 تراز: 6225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس شهید چمران تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 28
دروس تخصصی 1 34
دروس تخصصی 2 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 186 تراز: 6135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 43
دروس تخصصی 1 25
دروس تخصصی 2 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 206 تراز: 5937
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
دروس تخصصی 1 39
دروس تخصصی 2 36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 233 تراز: 5667
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
دروس تخصصی 1 34
دروس تخصصی 2 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 257 تراز: 5457
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس تخصصی 1 23
دروس تخصصی 2 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 279 تراز: 5269
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس شهید چمران تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
دروس تخصصی 1 17
دروس تخصصی 2 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 295 تراز: 5045
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
دروس تخصصی 1 30
دروس تخصصی 2 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 329 تراز: 4625
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس شهید چمران تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس تخصصی 1 10
دروس تخصصی 2 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 352 تراز: 4385
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
دروس تخصصی 1 11
دروس تخصصی 2 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 375 تراز: 4187
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
دروس تخصصی 1 16
دروس تخصصی 2 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 384 تراز: 3967
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
دروس تخصصی 1 7
دروس تخصصی 2 5

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت – 9099071647
تماس از استان تـهران:
تماس از سایر استان ها:
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد