خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته پس از شرکت در کنکور، یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که در این آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند انتخاب رشته دارای اصول و روش های مختص خود می باشد، بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انتخاب رشته را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، برای انجام یک انتخاب رشته صحیح، می تواند کاربردی و راهبردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. بررسی این کارنامه ها می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و همچنین داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته ای اصولی و بالا بردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود، استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستاییجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3746
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
فلسفه جغرافیا4
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی روستایی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستاییجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3149
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی17
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات14
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)21
برنامه ریزی روستایی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستاییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 531
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3499
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی23
فلسفه جغرافیا3
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)17
برنامه ریزی روستایی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستاییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 409
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماونددوره قبولی: پیام نورتراز: 2507
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
فلسفه جغرافیا10
آمار و احتمالات12
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)8
برنامه ریزی روستایی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 409
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماونددوره قبولی: پیام نورتراز: 2507
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
فلسفه جغرافیا10
آمار و احتمالات12
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)7
برنامه ریزی روستایی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضاییجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانهتراز: 3149
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی14
فلسفه جغرافیا18
آمار و احتمالات45
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی روستایی6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضاییجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 196
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3680
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی20
فلسفه جغرافیا17
آمار و احتمالات6
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)9
برنامه ریزی روستایی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضاییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3599
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی6
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)17
برنامه ریزی روستایی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 579
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد ارومیهدوره قبولی: پیام نورتراز: 2012
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
فلسفه جغرافیا12
آمار و احتمالات3-
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی روستایی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضاییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 844
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد اسلام آباد غربدوره قبولی: پیام نورتراز: 1679
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی2
فلسفه جغرافیا3-
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی روستایی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستاییجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 27
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5676
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات55
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)7
برنامه ریزی روستایی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستاییجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3717
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی7
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)34
برنامه ریزی روستایی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3589
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی9
فلسفه جغرافیا10
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)22
برنامه ریزی روستایی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 849
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد میاندوآبدوره قبولی: پیام نورتراز: 2818
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی2
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)4
برنامه ریزی روستایی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1336
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کردستان واحد میاندوآبدوره قبولی: مجازی پیام نورتراز: 1213
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی4
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)9
برنامه ریزی روستایی3-

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد