خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته پس از شرکت در کنکور، یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که در این آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند انتخاب رشته دارای اصول و روش های مختص خود می باشد، بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انتخاب رشته را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، برای انجام یک انتخاب رشته صحیح، می تواند کاربردی و راهبردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. بررسی این کارنامه ها می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و همچنین داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته ای اصولی و بالا بردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود، استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستایی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3746
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
فلسفه جغرافیا 4
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی روستایی 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستایی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3149
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 17
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 14
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 21
برنامه ریزی روستایی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 531
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشت دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3499
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 23
فلسفه جغرافیا 3
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 17
برنامه ریزی روستایی 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 409
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماوند دوره قبولی: پیام نور تراز: 2507
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 13
فلسفه جغرافیا 10
آمار و احتمالات 12
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 8
برنامه ریزی روستایی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: توسعه اقتصاد روستایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 409
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماوند دوره قبولی: پیام نور تراز: 2507
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 13
فلسفه جغرافیا 10
آمار و احتمالات 12
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 7
برنامه ریزی روستایی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضایی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: روزانه تراز: 3149
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 14
فلسفه جغرافیا 18
آمار و احتمالات 45
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی روستایی 6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضایی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 196
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3680
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 20
فلسفه جغرافیا 17
آمار و احتمالات 6
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 9
برنامه ریزی روستایی 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3599
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 6
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 17
برنامه ریزی روستایی 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 579
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد ارومیه دوره قبولی: پیام نور تراز: 2012
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
فلسفه جغرافیا 12
آمار و احتمالات 3-
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی روستایی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی کالبدی – فضایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 844
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد اسلام آباد غرب دوره قبولی: پیام نور تراز: 1679
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 2
فلسفه جغرافیا 3-
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی روستایی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستایی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 27
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5676
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 11
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 55
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 7
برنامه ریزی روستایی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستایی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3717
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 7
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 34
برنامه ریزی روستایی 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3589
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 9
فلسفه جغرافیا 10
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 22
برنامه ریزی روستایی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 849
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد میاندوآب دوره قبولی: پیام نور تراز: 2818
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 2
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 4
برنامه ریزی روستایی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت توسعه پایدار روستایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1336
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کردستان واحد میاندوآب دوره قبولی: مجازی پیام نور تراز: 1213
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 4
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) 9
برنامه ریزی روستایی 3-

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد