تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶
کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6246833 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 268 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 316 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 333 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 511 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 567 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 602 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 677 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 732 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 780 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 810 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 819 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 829 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 856 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 858 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 920 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 936 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 961 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 985 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1025 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1028 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1050 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 1065 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1085 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 1097 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1118 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 1136 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1164 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 1186 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 1202 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 1232 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1235 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1254 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1396 1264 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1293 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1302 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1328 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1335 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 1335 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 1344 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1355 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 1358 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 1360 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 1365 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1371 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 1385 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1419 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 1483 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 1510 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 1540 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 1571 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 1575 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1587 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 1603 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1615 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج ظرفیت مازاد کارنامه
1396 1620 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 1629 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 1652 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1824 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1846 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1915 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 1971 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2018 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 2070 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 2159 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 2564 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1396 2803 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 200 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 237 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 462 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 504 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 683 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 758 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 764 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 830 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 864 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 864 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 894 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 898 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری