خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶
کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶

تا کنون 15403244 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

رشته داروسازی از جمله رشته هایی است که شناخت زیادی میان مردم جامعه ندارد و اکثریت این رشته را رشته ای می دانند که به داروفروشی و… می پردازد در حالی که این رشته از گستردگی بسیار بالایی برخوردار است به همین خاطر برای معرفی بیشتر رشته داروسازی لازم دانستیم بگوییم علم پزشکی در طی قرن های مختلف برای مداوای بیماران روش های متعددی را در پیش گرفته است اما یکی از روش هایی که همیشه در تمامی فرهنگ ها مرسوم بوده روش دارو درمانی می باشد. رشته ی دارودرمانی از شاخه های رشته پزشکی است که در رابطه با ساخت و تولید دارو ، بررسی دارو در وضعیت بدن انسان و موجودات زنده و همچنین تاثیر دارو در بهداشت و سلامت جامعه می پردازد. همچنین شما داوطلبان لازم است بدانید که رشته داروسازی از دوبخش بالینی و علوم پایه تشکیل شده و بایستی برای تحصیل در این رشته در درس های فیزیک ، شیمی و زیست شناسی توانمندی لازم را کسب نمایید.

داوطلبان کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ توجه داشته باشید که برای انتخاب رشته ای صحیح یکی از مواردی که کمک فراوانی به شما خواهد کرد آشنایی با تراز و کارنامه قبولی های سال گذشته است . به همین خاطر مرکز ایران مشاوره کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی 96 – 97 رابرایتان فراهم کرده است.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 207 رتبه کشوری : 559
نام درسدرصد
ادبیات فارسی78%
عربی80%
معارف80%
زبان85%
زمین شناسی13%
ریاضیات73%
زیست شناسی47%
فیزیک75%
شیمی89%

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 83 رتبه کشوری : 148
نام درسدرصد
ادبیات فارسی71%
عربی79%
معارف86%
زبان76%
زمین شناسی12%
ریاضیات82%
زیست شناسی88%
فیزیک77%
شیمی71%

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 183 رتبه کشوری : 499
نام درسدرصد
ادبیات فارسی86%
عربی77%
معارف94%
زبان88%
زمین شناسی56%
ریاضیات53%
زیست شناسی63%
فیزیک48%
شیمی47%

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1322 رتبه کشوری : 2721
نام درسدرصد
ادبیات فارسی84%
عربی86%
معارف78%
زبان60%
زمین شناسی23%
ریاضیات54%
زیست شناسی38%
فیزیک64%
شیمی39%

 

درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تبریز– روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 685
نام درسدرصد
ادبیات فارسی76%
عربی69%
معارف94%
زبان64%
زمین شناسی0%
ریاضیات62%
زیست شناسی80%
فیزیک56%
شیمی53%

درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه تبریز– روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 358 رتبه کشوری : 2409
نام درسدرصد
ادبیات فارسی80%
عربی75%
معارف95%
زبان27%
زمین شناسی4%
ریاضیات73%
زیست شناسی44%
فیزیک62%
شیمی40%

 

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه مشهد – روزانه – منطقه 1 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 527 رتبه کشوری : 1473
نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی60%
معارف73%
زبان60%
زمین شناسی53%
ریاضیات31%
زیست شناسی55%
فیزیک65%
شیمی61%

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه مشهد – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 328 رتبه کشوری : 2225
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی80%
معارف85%
زبان39%
زمین شناسی0%
ریاضیات28%
زیست شناسی65%
فیزیک76%
شیمی67%

 

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 588 رتبه کشوری : 3569
نام درسدرصد
ادبیات فارسی64%
عربی49%
معارف58%
زبان85%
زمین شناسی0%
ریاضیات53%
زیست شناسی66%
فیزیک53%
شیمی45%

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 590 رتبه کشوری : 3585
نام درسدرصد
ادبیات فارسی51%
عربی80%
معارف65%
زبان52%
زمین شناسی0%
ریاضیات79%
زیست شناسی26%
فیزیک73%
شیمی57%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه شیراز  – روزانه – منطقه 1 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 476 رتبه کشوری : 1327
نام درسدرصد
ادبیات فارسی69%
عربی64%
معارف100%
زبان73%
زمین شناسی18%
ریاضیات51%
زیست شناسی83%
فیزیک44%
شیمی32%

 

 رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه شیراز  – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 740 رتبه کشوری : 4356
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی56%
معارف75%
زبان43%
زمین شناسی29%
ریاضیات50%
زیست شناسی39%
فیزیک52%
شیمی43%

 

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 724 رتبه کشوری : 1452
نام درسدرصد
ادبیات فارسی64%
عربی80%
معارف90%
زبان74.7%
زمین شناسی0%
ریاضیات78%
زیست شناسی52%
فیزیک74%
شیمی53%

رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه  علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2132 رتبه کشوری : 10738
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی78%
معارف56%
زبان95%
زمین شناسی0%
ریاضیات37%
زیست شناسی41%
فیزیک36%
شیمی43%

 

درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرج – روزانه – منطقه1 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 833 رتبه کشوری : 2384
نام درسدرصد
ادبیات فارسی73%
عربی77%
معارف82%
زبان80%
زمین شناسی0%
ریاضیات45%
زیست شناسی68%
فیزیک51%
شیمی45%

درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه علوم پزشکی کرج – روزانه – منطقه 3 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1803 رتبه کشوری : 9226
نام درسدرصد
ادبیات فارسی76%
عربی68%
معارف75%
زبان72%
زمین شناسی4%
ریاضیات55%
زیست شناسی62%
فیزیک31%
شیمی9%

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 906 رتبه کشوری : 2616
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی76%
معارف86%
زبان69%
زمین شناسی46%
ریاضیات22%
زیست شناسی52%
فیزیک56%
شیمی43%

کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3624 رتبه کشوری : 7600
نام درسدرصد
ادبیات فارسی80%
عربی68%
معارف83%
زبان67%
زمین شناسی4%
ریاضیات42%
زیست شناسی41%
فیزیک42%
شیمی39%

 

درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه بقیه الله– روزانه – منطقه ۲ سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2092 رتبه کشوری : 4327
نام درسدرصد
ادبیات فارسی73%
عربی60%
معارف80%
زبان48%
زمین شناسی0%
ریاضیات50%
زیست شناسی64%
فیزیک14%
شیمی56%

درصد قبولی رشته داروسازی دولتی دانشگاه بقیه الله– روزانه – منطقه 2 سال  ۹۵ – ۹۶

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2182 رتبه کشوری : 4520
نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی65%
معارف89%
زبان80%
زمین شناسی7%
ریاضیات58%
زیست شناسی49%
فیزیک50%
شیمی39%

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ نظر
 1. محمد

  سلام ببخشید باسهمیه۲۵٪ایثارگران و درصدهای ادب۲۵عربی۵۰دینی۳۸زبان۳۴ریاضی۱۶زیست۱۹فیزیک۲۱شیمی۲۱ میشه پزشکی یا فیزیوتراپی یا داروسازی هر دانشگاهی و حتی پردیس و تعهدو بقیه الله رو قبول شدباتشکر

  • مهدیس

   سلام ببخشید میخواستم بدونم تواین ۵ماه باقی مونده میتونم کاری کنم داروسازی زنجان بیارم؟سهمیه ی منطقه ی ۳دارم.لطفا جواب بدین ممنون

 2. محسن

  سلام .من لیسانس مهندسی نفت دارم ،می خواستم کنکور تجربی بدم ،دیپلم ریاضی دارم،دروس ریاضی و فیزیک ادبیات و زبانم خوب به عالیه،می خواستم بدونم شانسی برای قبولی دارم اگه یک سال بخونم ،دیپلمم ریاضی فیزیک بود تو سال ۱۳۸۵.تشکر

 3. مجتبی

  با سلام
  رتبه هایی ک برای قبولی دارو سازی گذاشتید برای زیر گروه ۲ هست دیگه؟

 4. Soroush

  سلام

  من سال دهم هستم و آزمون های کانون رو شرکت میکنم

  میخواستم بدونم که سطح سوالات کنکور چقدر با کانون یا آزمون های خود سنجش تفاوت داره؟؟

 5. گلناز

  با سلام و احترام ، ببخشید می خواستم بدونم که برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران در کنکور ۹۶ حداکثر رتبه قبول شدگان دختر چند بود؟

 6. آسیه

  سلام خسته نباشید، من دانشجوی ترم هفت مامایی هستم خرداد ۹۷ درسم تموم میشه البته مدرکمون رو دیرتر بهمون میدن بخاطر آزمون فاینال توی شهریور ماه با این حساب من میتونم کنکور ۹۷ رو شرکت کنم؟ به امید خدا میخوام داروسازی بخونم الانم شروع کردم به درس خوندن…

  • ایران مشاوره

   سلام. اگه دانشگاهی که تو کنکور ۹۷ قبول میشید ورودی مهر یعنی نیمسال اول باشه باید تا ۳۱ شهریور ماه مدرکتون رو بگیرید و اگر نیمسال دوم باشه تا ۳۱ آدز مدرکتون رو آماده کنید. موفق باشید.

دریافت مشاوره پیج کنکور