جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1450548 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
28 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
47 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
81 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
135 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
137 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
147 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
206 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
229 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
294 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
320 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
331 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
353 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
419 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
423 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
436 منطقه 1 زن مهاباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
450 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
495 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
520 منطقه 1 زن کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
532 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
547 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
562 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
564 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
580 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
580 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
597 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
599 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
612 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
620 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
645 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
665 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
684 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
688 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
710 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
717 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
719 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
724 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
727 منطقه 1 زن قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
753 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
762 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
768 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
776 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
781 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
795 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
800 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
822 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
834 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
836 منطقه 1 مرد مرودشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
849 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
850 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
889 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
891 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
894 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
928 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
955 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1000 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه