یکشنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1274930 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
23350 منطقه 3 مرد میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
7775 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
7100 منطقه 3 زن میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
5808 منطقه 3 زن ایرانشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
5808 منطقه 3 زن ایرانشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
4196 منطقه 3 مرد سراوان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
3895 منطقه 3 مرد سراوان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
3895 منطقه 3 مرد سراوان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
3895 منطقه 3 مرد سراوان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
3388 منطقه 1 زن زابل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
2861 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
2825 منطقه 2 زن اردستان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
2786 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
2679 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
2608 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
2548 منطقه 2 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
2533 منطقه 3 زن ایرانشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
2509 منطقه 2 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2477 منطقه 2 زن بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
2466 منطقه 2 زن تربت حیدریه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2434 منطقه 2 مرد قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
2434 منطقه 2 زن خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مناطق محروم کارنامه
2417 منطقه 2 مرد خرم آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
2413 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2413 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2244 منطقه 2 زن محمدیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج مناطق محروم کارنامه
2217 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
2195 منطقه 2 زن بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مناطق محروم کارنامه
2141 منطقه 2 زن فارسان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مناطق محروم کارنامه
2134 منطقه 2 زن بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مناطق محروم کارنامه
2117 منطقه 2 مرد بابل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
2080 منطقه 2 زن قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2068 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2064 منطقه 2 مرد قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم مناطق محروم کارنامه
2009 منطقه 2 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1966 منطقه 2 مرد بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
1945 منطقه 2 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1940 منطقه 2 زن ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1927 منطقه 2 مرد کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1876 منطقه 3 زن بستک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
1870 منطقه 2 مرد اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1862 منطقه 2 مرد قائم شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1846 منطقه 2 زن ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1829 منطقه 2 مرد بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
1819 منطقه 2 مرد تفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1805 منطقه 2 زن آمل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1778 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1778 منطقه 2 زن نیشابور دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1773 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1773 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1747 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1747 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1741 منطقه 2 مرد چالوس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1715 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1713 منطقه 2 زن لاهیجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1705 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1693 منطقه 2 زن بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1673 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1656 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1650 منطقه 2 زن مبارکه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1649 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1648 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1645 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1645 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1644 منطقه 2 مرد بهشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1622 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1614 منطقه 2 مرد اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1597