جمعه , ۲ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1268082 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
234 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
518 منطقه 3 زن خرامه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
521 منطقه 3 زن سپیدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
198 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
478 منطقه 3 مرد شهرقدس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
203 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
702 منطقه 3 زن تاکستان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
475 منطقه 3 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
988 منطقه 3 زن پردیس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1015 منطقه 3 مرد ابرکوه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
77 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
152 منطقه 3 مرد هریس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
458 منطقه 3 مرد دیواندره دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
305 منطقه 3 زن نقده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
622 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
901 منطقه 3 مرد تایباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
168 منطقه 3 زن جیرفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1028 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
485 منطقه 3 زن درگز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
229 منطقه 3 زن شهربابک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
733 منطقه 3 زن اسفراین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
381 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1431 منطقه 3 مرد گچساران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1504 منطقه 3 مرد کامیاران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
572 منطقه 3 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
883 منطقه 3 زن تاکستان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
394 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
838 منطقه 3 مرد دهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
708 منطقه 3 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
850 منطقه 3 مرد ماکو دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
378 منطقه 3 مرد کوهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
424 منطقه 3 مرد جوانرود دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
761 منطقه 3 زن سرپل ذهاب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
258 منطقه 3 مرد انار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
260 منطقه 3 مرد اسفراین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1302 منطقه 3 زن تنکابن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1399 منطقه 3 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
335 منطقه 3 زن فومن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1315 منطقه 3 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
406 منطقه 3 مرد شوشتر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1321 منطقه 3 مرد سقز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
640 منطقه 3 زن باغ ملک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
600 منطقه 3 مرد ازنا دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
422 منطقه 3 مرد ماهشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
753 منطقه 3 زن کوهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1016 منطقه 3 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1307 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1318 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
888 منطقه 3 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
754 منطقه 3 مرد فردیس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1148 منطقه 3 مرد گالیکش دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
905 منطقه 3 زن اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1285 منطقه 3 زن آزادشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1371 منطقه 3 مرد فریمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1516 منطقه 3 زن میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1302 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1876 منطقه 3 زن بستک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
1313 منطقه 3 زن فردوس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
7100 منطقه 3 زن میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
23350 منطقه 3 مرد میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
239 منطقه 3 مرد سقز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
270 منطقه 3 مرد شبستر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
637 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مناطق محروم کارنامه
680 منطقه 3 زن سردشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مناطق محروم کارنامه
576 منطقه 3 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
453 منطقه 3 مرد پارس آباد مغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1490 منطقه 3 مرد ایوان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام مناطق محروم کارنامه
444