شنبه , ۳ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1274154 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
284 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
234 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
162 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
332 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
2608 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
419 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
198 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
478 منطقه 3 مرد شهرقدس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
203 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
555 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1000 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1649 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1294 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
475 منطقه 3 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1397 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1015 منطقه 3 مرد ابرکوه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
508 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1209 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
77 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
152 منطقه 3 مرد هریس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
458 منطقه 3 مرد دیواندره دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1705 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1328 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
2068 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1365 منطقه 2 مرد کاشمر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
729 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1829 منطقه 2 مرد بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
951 منطقه 2 مرد اردکان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
622 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1966 منطقه 2 مرد بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
969 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
901 منطقه 3 مرد تایباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1028 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
547 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
381 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
860 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
450 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1215 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1205 منطقه 2 مرد ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
781 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1444 منطقه 2 مرد محلات دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1230 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1265 منطقه 2 مرد اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
692 منطقه 2 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
2009 منطقه 2 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1272 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
831 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1038 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1431 منطقه 3 مرد گچساران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
877 منطقه 2 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1504 منطقه 3 مرد کامیاران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1133 منطقه 2 مرد مرند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
580 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
800 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
572 منطقه 3 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
836 منطقه 1 مرد مرودشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
688 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
834 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
717 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1205 منطقه 2 مرد ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1927 منطقه 2 مرد کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
838 منطقه 3 مرد دهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
1240