جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1450529 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
2217 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
2608 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
2861 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین مناطق محروم کارنامه
1829 منطقه 2 مرد بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
1966 منطقه 2 مرد بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
2477 منطقه 2 زن بجنورد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
733 منطقه 3 زن اسفراین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مناطق محروم کارنامه
394 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
838 منطقه 3 مرد دهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
2417 منطقه 2 مرد خرم آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
1876 منطقه 3 زن بستک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
23350 منطقه 3 مرد میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
637 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مناطق محروم کارنامه
680 منطقه 3 زن سردشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مناطق محروم کارنامه
2434 منطقه 2 زن خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مناطق محروم کارنامه
2244 منطقه 2 زن محمدیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج مناطق محروم کارنامه
921 منطقه 2 مرد ایلام دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام مناطق محروم کارنامه
1490 منطقه 3 مرد ایوان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام مناطق محروم کارنامه
2064 منطقه 2 مرد قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم مناطق محروم کارنامه
2141 منطقه 2 زن فارسان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مناطق محروم کارنامه
2195 منطقه 2 زن بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مناطق محروم کارنامه
2134 منطقه 2 زن بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مناطق محروم کارنامه
3388 منطقه 1 زن زابل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
1289 منطقه 2 مرد زابل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
2533 منطقه 3 زن ایرانشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
5808 منطقه 3 زن ایرانشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
5808 منطقه 3 زن ایرانشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مناطق محروم کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1778 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
284 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
401 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
688 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
870 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
234 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
518 منطقه 3 زن خرامه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
521 منطقه 3 زن سپیدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
162 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
332 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
688 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
7775 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
198 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
478 منطقه 3 مرد شهرقدس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
203 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
702 منطقه 3 زن تاکستان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
685 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1000 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1649 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1294 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
206 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1476 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
532 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1591 منطقه 2 زن زنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
508 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1656 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
641 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1773 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
781 منطقه 2 زن اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1209 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1773 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه