تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2118036 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 28 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 47 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 81 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 103 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 109 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 135 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 137 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 147 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 178 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 206 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 206 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 229 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 294 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 320 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 331 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 334 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 353 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 378 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 396 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 419 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 423 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 436 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 450 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 489 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 495 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 520 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 532 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 547 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 562 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 564 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 580 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 580 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 580 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 597 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 599 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 612 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 620 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 645 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 665 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 665 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 665 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 684 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 688 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 710 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1396 717 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 719 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 724 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 727 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 753 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 762 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 768 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 776 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 781 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 795 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 800 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 822 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1396 834 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 836 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 849 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 850 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 889 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 891 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه