خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96
در خصوص معرفی رشته آمار و کاربرد ها و هدف از این رشته باید به اطلاعتان برسانیم که هدف این رشته کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد.ضمن اینکه امکان ادامه تحصیل در رشته آمار و کاربرد ها تا مقطع دکتری نیز وجود خواهد داشت. توجه داشته باشید که مشاهده نمونه کارنامه های رشته آمار و کاربردها می تواند در انتخاب رشته کنکور 96 تاثیر مثبتی داشته باشد.بنابراین اگر شما هم قصد تحصیل در رشته آمار را دارید در ادامه مطلب می توانید چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی 95 – 96 که در اختیارتان قرار داده ایم را مشاهده نمایید.در صورت تمایل می توانید برای انجام انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 با مشاوران ما مشورت نمایید.

کارنامه قبولی رشته آمار دانشگاه سراسری تهران منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3045
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی50%
معارف85%
زبان44%
ریاضیات33%
فیزیک37%
شیمی27%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری تهران منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 4206
نام درسدرصد
ادبیات فارسی43%
عربی22%
معارف75%
زبان35%
ریاضیات17%
فیزیک28%
شیمی23%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری تهران  منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2610
نام درسدرصد
ادبیات فارسی23%
عربی60%
معارف42%
زبان83%
ریاضیات19%
فیزیک6%
شیمی18%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3106 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی34%
عربی49%
معارف68%
زبان74%
ریاضیات22%
فیزیک38%
شیمی29%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 5446
نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی66%
معارف74%
زبان60%
ریاضیات11%
فیزیک10%
شیمی18%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6522
نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی25%
معارف52%
زبان63%
ریاضیات17%
فیزیک16%
شیمی26%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 7121 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی25%
عربی15%
معارف60%
زبان37%
ریاضیات22%
فیزیک24%
شیمی15%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6388
نام درسدرصد
ادبیات فارسی29%
عربی16%
معارف57%
زبان23%
ریاضیات8%
فیزیک7%
شیمی5%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری علامه طباطبایی منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6968
نام درسدرصد
ادبیات فارسی53%
عربی24%
معارف31%
زبان56%
ریاضیات26%
فیزیک32%
شیمی15%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری  علامه طباطبایی منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 7195
نام درسدرصد
ادبیات فارسی35%
عربی27%
معارف34%
زبان68%
ریاضیات10%
فیزیک28%
شیمی13%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری علامه طباطبایی منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3923 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی63%
معارف62%
زبان1%
ریاضیات2%
فیزیک20%
شیمی7%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 9187 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی37%
عربی28%
معارف75%
زبان53%
ریاضیات8%
فیزیک40%
شیمی12%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 13726
نام درسدرصد
ادبیات فارسی51%
عربی52%
معارف59%
زبان70%
ریاضیات5%
فیزیک10%
شیمی7%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه  2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 9778
نام درسدرصد
ادبیات فارسی39%
عربی32%
معارف50%
زبان24%
ریاضیات12%
فیزیک10%
شیمی13%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 11363 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی43%
عربی28%
معارف74%
زبان26%
ریاضیات10%
فیزیک16%
شیمی5%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 7797
نام درسدرصد
ادبیات فارسی39%
عربی12%
معارف65%
زبان28%
ریاضیات8%
فیزیک23%
شیمی23%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان  منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 5480
نام درسدرصد
ادبیات فارسی14%
عربی26%
معارف46%
زبان-1%
ریاضیات8%
فیزیک20%
شیمی12%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 16357 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی29%
عربی16%
معارف40%
زبان-1%
ریاضیات14%
فیزیک5%
شیمی18%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم  منطقه  2 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 16584 رتبه کشوری : 43491
نام درسدرصد
ادبیات فارسی35%
عربی14%
معارف34%
زبان0%
ریاضیات1%
فیزیک0.8%
شیمی19%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 11997 رتبه کشوری : 65570
نام درسدرصد
ادبیات فارسی17%
عربی9.4%
معارف22%
زبان24%
ریاضیات1%
فیزیک4%
شیمی3%

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور