خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه پذیرش رشته جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته پس از شرکت در کنکور، یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که در این آزمون شرکت می نمایند صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند انتخاب رشته دارای اصول و روش های مختص خود می باشد؛ بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انتخاب رشته را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، برای انجام یک انتخاب رشته صحیح، می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش سیاسی فضاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3416
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا39
آمار و احتمالات33
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)7
ژئوپلیتیک10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش سیاسی فضاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 94
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 3749
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات28
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)10
ژئوپلیتیک15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش سیاسی فضاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 3019
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
فلسفه جغرافیا31
آمار و احتمالات2
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)27
ژئوپلیتیک23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئوپلیتیکجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4268
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)17
ژئوپلیتیک6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئوپلیتیکجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 95
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3499
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
فلسفه جغرافیا0
0آمار و احتمالات0
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)20
ژئوپلیتیک4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئوپلیتیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانهتراز: 3063
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا63
آمار و احتمالات2
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)27
ژئوپلیتیک37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئوپلیتیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 232
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه البرز – واحد هشتگرددوره قبولی: پیام نورتراز: 2016
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی4
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات1-
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)7
ژئوپلیتیک11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئوپلیتیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 364
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان – واحد کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 1952
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)2
ژئوپلیتیک20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات ایرانجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تزبیت مدرسدوره قبولی: روزانهتراز: 4197
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
فلسفه جغرافیا48
آمار و احتمالات12
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)7
ژئوپلیتیک12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات ایرانجنسیت: آقاسهمیه: آزادرتبه: 556
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه البرز – هشتگرددوره قبولی: پیام نورتراز: 2029
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات3-
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)6
ژئوپلیتیک2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات ایرانجنسیت: آقاسهمیه: آزادرتبه: 898
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کرمانشاه – واحد روانسردوره قبولی: روزانهتراز: 1648
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی4
فلسفه جغرافیا2
آمار و احتمالات0
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)2-
ژئوپلیتیک13

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد