تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

رتبه قبولی رشته زبان شناسی کارشناسی ارشد سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، سازمان سنجش آموزش کشور که اجرای این آزمون را بر عهده دارد، زمانی را برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند به انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته، فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده نمایند. پس از اعلام نتایج، داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته داشته باشند، از روش های مختلفی استفاده می کنند. اما بهترین راه، بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین می باشد. به طوری که با مقایسه ی جزئیات این کارنامه ها با رتبه و تراز کسب کرده، می توانند شانس قبولی خود در رشته محلی خاص را تخمین بزنند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند برای انجام یک انتخاب رشته صحیح، بسیار کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای داوطلبانی که می خواهند محل قبولی دانشگاه مورد علاقه خود را پیش بینی نمایند، توصیه می گردد به بررسی دقیق جزئیات نمونه کارنامه های منتخبین کنکور ارشد سال گذشته بپردازند و سپس اقدام به استخراج کد رشته محل های مورد نظر خود از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد نمایند. چرا که بررسی این کارنامه ها به انتخاب رشته ای صحیح و با احتمال قبولی بیشتری می انجامد. در این مطلب به ارائه ی چند نمونه کارنامه ی قبولی رشته زبان شناسی در آزمون سال 98 پرداخته ایم. به شرکت کنندگان در کنکور  کارشناسی ارشد توصیه می شود که اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نموده و نهایت تلاش خود را در جهت انجام انتخاب رشته ای درست و اصولی به کار بگیرند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی همگانی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین دوره ی قبولی: روزانه تراز: 2458
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 12
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 4
روانشناسی یادگیری 6
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی همگانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجند دوره ی قبولی: روزانه تراز: 6014
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 32
دستور زبان فارسی 24
زبان شناسی 18
روانشناسی یادگیری 26
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 28
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی همگانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 154
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س) – ویژه ی خواهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 5102
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 20
دستور زبان فارسی 19
زبان شناسی 29
روانشناسی یادگیری 10
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 32
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی همگانی جنسیت: مرد سهمیه:ایثارگران 5 درصد رتبه: 564
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر دوره ی قبولی: پیام نور تراز: 957
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 5-
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 3-
روانشناسی یادگیری 1
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 4-
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 8-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی همگانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 985
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر دوره ی قبولی: پیام نور تراز: 1254
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
دستور زبان فارسی 3-
زبان شناسی 2
روانشناسی یادگیری 0
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 10
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی همگانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 1002
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر دوره ی قبولی: پیام نور تراز: 1045
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 5
دستور زبان فارسی 3
زبان شناسی 2
روانشناسی یادگیری 0
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 3-
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 1654
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 5
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 2
روانشناسی یادگیری 4
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره ی قبولی: روزانه تراز: 7015
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 45
دستور زبان فارسی 28
زبان شناسی 31
روانشناسی یادگیری 19
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 26
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 151
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران دوره ی قبولی: نوبت دوم تراز: 2547
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 28
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 0
روانشناسی یادگیری 1
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز دوره ی قبولی: روزانه تراز: 6748
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 39
دستور زبان فارسی 16
زبان شناسی 28
روانشناسی یادگیری 4
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 41
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 359
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان دوره ی قبولی: نوبت دوم تراز: 4895
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 21
دستور زبان فارسی 26
زبان شناسی 1
روانشناسی یادگیری 3
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 14
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 12.33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 426
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره ی قبولی: نوبت دوم تراز: 4015
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 3
دستور زبان فارسی 12
زبان شناسی 21
روانشناسی یادگیری 9
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 4
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 986
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم دوره ی قبولی: پیام نور تراز: 1354
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
دستور زبان فارسی 3
زبان شناسی 4
روانشناسی یادگیری 9
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 3-
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1265
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم دوره ی قبولی: روزانه تراز: 984
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 1
روانشناسی یادگیری 6
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف دوره ی قبولی: روزانه تراز: 2014
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
دستور زبان فارسی 2
زبان شناسی 5
روانشناسی یادگیری 3
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف دوره ی قبولی: روزانه تراز: 7451
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 50
دستور زبان فارسی 41
زبان شناسی 38
روانشناسی یادگیری 34
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 29
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 41
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 7014
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 35
دستور زبان فارسی 40
زبان شناسی 48
روانشناسی یادگیری 18
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 37
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 61
دانشگاه محل قبولی: ایثارگران 25 درصد دوره ی قبولی: روزانه تراز: 2002
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 25
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 2
روانشناسی یادگیری 0
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 2
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران
محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
دوره ی قبولی: نوبت دوم تراز: 4987
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 14
دستور زبان فارسی 28
زبان شناسی 36
روانشناسی یادگیری 2
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 315
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره ی قبولی: نوبت دوم تراز: 4587
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 14
دستور زبان فارسی 21
زبان شناسی 0
روانشناسی یادگیری 26
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: سهمیه: آزاد رتبه: 847
دانشگاه محل قبولی:  موسسه ی غیر انتفاعی خاوران – مشهد دوره ی قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2020
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 5
دستور زبان فارسی 3
زبان شناسی 0
روانشناسی یادگیری 12
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: زبان شناسی رایانشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 848
دانشگاه محل قبولی: موسسه ی غیرانتفاعی خاوران-مشهد دوره ی قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2016
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 21
دستور زبان فارسی 0
زبان شناسی 4
روانشناسی یادگیری 9
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: واژه گزینی و اصطلاح شناسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: پژوهشکده ی مطالعات واژه گزینی – تهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 8001
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 65
دستور زبان فارسی 40
زبان شناسی 32
روانشناسی یادگیری 29
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 40
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: واژه گزینی و اصطلاح شناسی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 26
دانشگاه محل قبولی: پژوهشکده ی مطالعات واژه گزینی – تهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 3487
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 20
دستور زبان فارسی 15
زبان شناسی 10
روانشناسی یادگیری 0
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: واژه گزینی و اصطلاح شناسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: پژوهشکده ی مطالعات واژه گزینی – تهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 7451
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 51
دستور زبان فارسی 26
زبان شناسی 48
روانشناسی یادگیری 39
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 48
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: واژه گزینی و اصطلاح شناسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 47
دانشگاه محل قبولی: پژوهشکده ی مطالعات واژه گزینی – تهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 7321
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 50
دستور زبان فارسی 32
زبان شناسی 26
روانشناسی یادگیری 41
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 12
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی زبان شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: واژه گزینی و اصطلاح شناسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: پژوهشکده ی مطالعات واژه گزینی – تهران دوره ی قبولی: روزانه تراز: 7254
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 26
دستور زبان فارسی 25
زبان شناسی 30
روانشناسی یادگیری 12
دروس تخصصی رشته ی زبان شناسی رایانشی 0
دروس تخصصی رشته ی واژه گزینی و اصطلاح شناسی 50

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد