تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / دکتری / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین دکتری سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع دکتری دانشگاه سراسری 98 – 99

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته علوم زمین و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 431583 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1398 17 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1782 کارنامه
1398 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2393 کارنامه
1398 27 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1820 کارنامه
1398 28 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه بیرجند نوبت دوم 1615 کارنامه
1398 29 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز نوبت دوم 1760 کارنامه
1398 38 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 1610 کارنامه
1398 55 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1726 کارنامه
1398 107 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) پردیس خودگردان 1630 کارنامه
1398 15 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2682 کارنامه
1398 16 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 2632 کارنامه
1398 18 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه اصفهان روزانه 3240 کارنامه
1398 23 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2232 کارنامه
1398 25 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 3140 کارنامه
1398 25 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه بیرجند روزانه 2192 کارنامه
1398 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز نوبت دوم 2352 کارنامه
1398 31 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین پترولوژی دانشگاه اصفهان روزانه 2854 کارنامه
1398 35 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه 1972 کارنامه
1398 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 2832 کارنامه
1398 76 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین پترولوژی دانشگاه لرستان - خرم آباد پردیس خودگردان 1808 کارنامه
1398 8 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3890 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4971 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3803 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4189 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه ارومیه روزانه 4520 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4940 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه بیرجند روزانه 3695 کارنامه
1398 11 سهمیه آزاد علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه تهران روزانه 3750 کارنامه
1398 12 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4962 کارنامه
1398 12 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4069 کارنامه
1398 12 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4112 کارنامه
1398 13 سهمیه آزاد علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3679 کارنامه
1398 13 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه ارومیه روزانه 4410 کارنامه
1398 14 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4910 کارنامه
1398 14 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4060 کارنامه
1398 15 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4782 کارنامه
1398 15 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5180 کارنامه
1398 15 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه بیرجند روزانه 3551 کارنامه
1398 16 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه اصفهان روزانه 4890 کارنامه
1398 17 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران نوبت دوم 3960 کارنامه
1398 18 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز روزانه 1945 کارنامه
1398 19 سهمیه آزاد علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3484 کارنامه
1398 19 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 5120 کارنامه
1398 20 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه اصفهان روزانه 4830 کارنامه
1398 20 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز روزانه 3809 کارنامه
1398 20 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3870 کارنامه
1398 20 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه بیرجند روزانه 3412 کارنامه
1398 21 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز روزانه 3780 کارنامه
1398 22 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان روزانه 3819 کارنامه
1398 23 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 4740 کارنامه
1398 23 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شیراز روزانه 3725 کارنامه
1398 24 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه تبریز روزانه 4459 کارنامه
1398 25 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز روزانه 3650 کارنامه
1398 25 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3720 کارنامه
1398 27 سهمیه آزاد علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 4672 کارنامه
1398 30 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان روزانه 3652 کارنامه
1398 31 سهمیه آزاد علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه 3120 کارنامه
1398 31 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شیراز روزانه 3455 کارنامه
1398 32 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شیراز روزانه 3414 کارنامه
1398 33 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3555 کارنامه
1398 33 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه اصفهان روزانه 5020 کارنامه
1398 34 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 3364 کارنامه
1398 36 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3286 کارنامه
1398 37 سهمیه آزاد علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم 2830 کارنامه
1398 37 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4859 کارنامه
1398 40 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3149 کارنامه
1398 41 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 3107 کارنامه
1398 42 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3963 کارنامه
1398 43 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) پردیس خودگردان 3054 کارنامه
1398 43 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3792 کارنامه
1398 44 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز روزانه 4690 کارنامه
1398 45 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) پردیس خودگردان 2980 کارنامه
1398 47 سهمیه آزاد علوم زمین آب های زیرزمینی دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) پردیس خودگردان 2900 کارنامه
1398 50 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 4526 کارنامه
1398 55 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 4360 کارنامه
1398 64 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 3271 کارنامه
1398 64 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوبت دوم 4082 کارنامه
1398 69 سهمیه آزاد علوم زمین پترولوژی دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) پردیس خودگردان 2872 کارنامه
1398 73 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3910 کارنامه
1398 80 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3740 کارنامه
1398 89 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 3590 کارنامه
1398 91 سهمیه آزاد علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 3415 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته علوم زمین و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید… 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *