خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته ریاضیات و کاربردها سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبرجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4950
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 40
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه15
آنالیز ریاضی48
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبرجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4820
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 46
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
دروس پایه10
آنالیز ریاضی40
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبرجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4560
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 101
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
دروس پایه30
آنالیز ریاضی32
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 26
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه10
آنالیز ریاضی31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 29
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
دروس پایه35
آنالیز ریاضی39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات43
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4506
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 48
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
دروس پایه0
آنالیز ریاضی22
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4706
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی قزوینشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 103
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه19
آنالیز ریاضی18
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گرگان – گلستانشهر داوطلب: گلستاندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 173
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه18
آنالیز ریاضی20
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات35
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 23
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه18
آنالیز ریاضی33
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات45
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3541
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 25
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه6
آنالیز ریاضی13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات3
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4918
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 106
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
دروس پایه11
آنالیز ریاضی28
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات39
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4240
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: خرمدرهدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 122
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
دروس پایه10
آنالیز ریاضی31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات22
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4532
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 361
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه10
آنالیز ریاضی26
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 28
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه19
آنالیز ریاضی29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات41
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3406
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی زنجانشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 78
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه19
آنالیز ریاضی19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4838
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 98
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
دروس پایه16
آنالیز ریاضی29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات33
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4735
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 132
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه29
آنالیز ریاضی23
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات25
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 134
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
دروس پایه19
آنالیز ریاضی21
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 21
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
دروس پایه19
آنالیز ریاضی42
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات30
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3628
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 26
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
دروس پایه0
آنالیز ریاضی19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات21
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5015
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 27
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی40
دروس پایه19
آنالیز ریاضی36
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4414
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 29
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
دروس پایه0
آنالیز ریاضی13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4740
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 117
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه27
آنالیز ریاضی39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات10

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبرجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4950
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 40
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه15
آنالیز ریاضی48
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبرجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4820
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 46
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
دروس پایه10
آنالیز ریاضی40
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبرجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4560
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 101
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
دروس پایه30
آنالیز ریاضی32
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 26
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه10
آنالیز ریاضی31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 29
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
دروس پایه35
آنالیز ریاضی39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات43
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4506
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 48
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
دروس پایه0
آنالیز ریاضی22
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4706
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی قزوینشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 103
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه19
آنالیز ریاضی18
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیزجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گرگان – گلستانشهر داوطلب: گلستاندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 173
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه18
آنالیز ریاضی20
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات35
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 23
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه18
آنالیز ریاضی33
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات45
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3541
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 25
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه6
آنالیز ریاضی13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات3
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4918
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 106
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
دروس پایه11
آنالیز ریاضی28
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات39
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4240
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: خرمدرهدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 122
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
دروس پایه10
آنالیز ریاضی31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات22
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی)جنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4532
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 361
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه10
آنالیز ریاضی26
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 28
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه19
آنالیز ریاضی29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات41
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3406
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی زنجانشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 78
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه19
آنالیز ریاضی19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4838
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 98
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
دروس پایه16
آنالیز ریاضی29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات33
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4735
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 132
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه29
آنالیز ریاضی23
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات25
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیاتجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 134
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
دروس پایه19
آنالیز ریاضی21
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 21
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
دروس پایه19
آنالیز ریاضی42
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات30
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3628
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 26
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
دروس پایه0
آنالیز ریاضی19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات21
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5015
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 27
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی40
دروس پایه19
آنالیز ریاضی36
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4414
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 29
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
دروس پایه0
آنالیز ریاضی13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4740
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 117
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه27
آنالیز ریاضی39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات10

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته ریاضیات و کاربردها ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور