تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی ریاضیات و کاربردها کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته ریاضیات و کاربردها سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبر جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4950
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاه شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 40
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 15
آنالیز ریاضی 48
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبر جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4820
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 46
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 40
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبر جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4560
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 101
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
دروس پایه 30
آنالیز ریاضی 32
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 26
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 29
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
دروس پایه 35
آنالیز ریاضی 39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 43
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4506
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 48
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 22
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4706
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی قزوین شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 103
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 18
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گرگان – گلستان شهر داوطلب: گلستان دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 173
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 18
آنالیز ریاضی 20
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 35
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 23
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 18
آنالیز ریاضی 33
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 45
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3541
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 25
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 6
آنالیز ریاضی 13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 3
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4918
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 106
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
دروس پایه 11
آنالیز ریاضی 28
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4240
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: خرمدره دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 122
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4532
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیه شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 361
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 26
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 28
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3406
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی زنجان شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 78
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4838
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 98
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
دروس پایه 16
آنالیز ریاضی 29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4735
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 132
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
دروس پایه 29
آنالیز ریاضی 23
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 25
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 134
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 21
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 21
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 36
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 42
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3628
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 26
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5015
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 27
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 40
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 36
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4414
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 29
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4740
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 117
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس پایه 27
آنالیز ریاضی 39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 10

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبر جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4950
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاه شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 40
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 15
آنالیز ریاضی 48
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبر جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4820
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 46
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 40
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: جبر جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4560
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 101
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
دروس پایه 30
آنالیز ریاضی 32
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 26
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 29
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
دروس پایه 35
آنالیز ریاضی 39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 43
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4506
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 48
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 22
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4706
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی قزوین شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 103
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 18
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گرگان – گلستان شهر داوطلب: گلستان دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 173
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 18
آنالیز ریاضی 20
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 35
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 23
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 18
آنالیز ریاضی 33
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 45
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3541
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 25
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 6
آنالیز ریاضی 13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 3
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4918
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 106
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
دروس پایه 11
آنالیز ریاضی 28
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4240
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: خرمدره دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 122
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 31
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: هندسه (توپولوژی) جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4532
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیه شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 361
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 26
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 28
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3406
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی زنجان شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 78
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4838
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 98
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
دروس پایه 16
آنالیز ریاضی 29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4735
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 132
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
دروس پایه 29
آنالیز ریاضی 23
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 25
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: گراف و ترکیبیات جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 134
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 21
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 21
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 36
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 42
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3628
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 26
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5015
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 27
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 40
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 36
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4414
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 29
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 11
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: منطق ریاضی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4740
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 117
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس پایه 27
آنالیز ریاضی 39
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 10

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضیات و کاربردها ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته ریاضیات و کاربردها ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد