تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

طبق روال هر سال، پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان با مشاهده رتبه، تراز و درصد های خود درصدد این برمی آیند که بدانند با توجه به سهمیه مورد استفاده احتمال قبولی در کدام یک از رشته ها و دانشگاه های کشور را دارند. دراین راستا، با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته در رشته مشابه خود می توانند تا حد زیادی به تخمین رتبه و محل قبولی خود دست پیدا کنند. این امر امکان چینش و اولویت بندی منطقی را در هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد به داوطلبان می دهد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، امکان یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد را برای شما به وجود خواهد آورد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می بایست کد رشته محل های مورد نظر خود را از آن استخراج کرده و طبق بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، محتمل ترین گزینه های موجود را در صدر انتخاب های خود قرار دهند. به همین مقصود، از میان رشته های کارشناسی ارشد سراسری تعدادی کارنامه قبولی آزمون سال گذشته در رشته مشاوره در ادامه مقاله ارائه شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 6354
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 17
آمار و روش های تحقیق 37
مبانی مشاوره و راهنمایی 42
روش ها و راهنمایی در مشاوره 54
نظریه های مشاوره و روان درمانی 66
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 42
روانشناسی شخصیت 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسه جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه چمران – اهواز شهر داوطلب: گیلان دوره قبولی: روزانه تراز: 3954
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
آمار و روش های تحقیق 14
مبانی مشاوره و راهنمایی 22
روش ها و راهنمایی در مشاوره 10
نظریه های مشاوره و روان درمانی 18
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 12
روانشناسی شخصیت 4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 6201
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 14
آمار و روش های تحقیق 26
مبانی مشاوره و راهنمایی 62
روش ها و راهنمایی در مشاوره 41
نظریه های مشاوره و روان درمانی 36
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 31
روانشناسی شخصیت 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی شهر داوطلب: احمدآباد دوره قبولی: روزانه تراز: 6034
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 25
آمار و روش های تحقیق 19
مبانی مشاوره و راهنمایی 49
روش ها و راهنمایی در مشاوره 27
نظریه های مشاوره و روان درمانی 38
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 25
روانشناسی شخصیت 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 190
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان شهر داوطلب: سنندج دوره قبولی: روزانه تراز: 4736
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 14
آمار و روش های تحقیق 17
مبانی مشاوره و راهنمایی 24
روش ها و راهنمایی در مشاوره 21
نظریه های مشاوره و روان درمانی 19
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 17
روانشناسی شخصیت 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 6188
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 2
آمار و روش های تحقیق 14
مبانی مشاوره و راهنمایی 21
روش ها و راهنمایی در مشاوره 33
نظریه های مشاوره و روان درمانی 31
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 29
روانشناسی شخصیت 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلی جنسیت: زن

سهمیه: 25 درصد ایثارگری

رتبه: 100
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3987
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 12
آمار و روش های تحقیق 4
مبانی مشاوره و راهنمایی 11
روش ها و راهنمایی در مشاوره 6
نظریه های مشاوره و روان درمانی 10
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 5
روانشناسی شخصیت 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 5864
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 14
آمار و روش های تحقیق 18
مبانی مشاوره و راهنمایی 39
روش ها و راهنمایی در مشاوره 32
نظریه های مشاوره و روان درمانی 44
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 29
روانشناسی شخصیت 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 154
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 5724
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
آمار و روش های تحقیق 23
مبانی مشاوره و راهنمایی 19
روش ها و راهنمایی در مشاوره 24
نظریه های مشاوره و روان درمانی 27
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 22
روانشناسی شخصیت 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 227
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 5134
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 31
آمار و روش های تحقیق 12
مبانی مشاوره و راهنمایی 9
روش ها و راهنمایی در مشاوره 14
نظریه های مشاوره و روان درمانی 20
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 14
روانشناسی شخصیت 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانواده جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 4021
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
آمار و روش های تحقیق 14
مبانی مشاوره و راهنمایی 21
روش ها و راهنمایی در مشاوره 2
نظریه های مشاوره و روان درمانی 0
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 3
روانشناسی شخصیت 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانواده جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 111
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه تراز: 6458
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 7
آمار و روش های تحقیق 47
مبانی مشاوره و راهنمایی 39
روش ها و راهنمایی در مشاوره 65
نظریه های مشاوره و روان درمانی 36
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 48
روانشناسی شخصیت 66
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانواده جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: روزانه تراز: 6001
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 2
آمار و روش های تحقیق 36
مبانی مشاوره و راهنمایی 25
روش ها و راهنمایی در مشاوره 52
نظریه های مشاوره و روان درمانی 36
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 40
روانشناسی شخصیت 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانواده جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5521
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
آمار و روش های تحقیق 25
مبانی مشاوره و راهنمایی 17
روش ها و راهنمایی در مشاوره 36
نظریه های مشاوره و روان درمانی 14
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 20
روانشناسی شخصیت 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانواده جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 250
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5325
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 0
آمار و روش های تحقیق 22
مبانی مشاوره و راهنمایی 25
روش ها و راهنمایی در مشاوره 15
نظریه های مشاوره و روان درمانی 7
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 10
روانشناسی شخصیت 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 100
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4210
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 12
آمار و روش های تحقیق 22
مبانی مشاوره و راهنمایی 35
روش ها و راهنمایی در مشاوره 1
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 10
روانشناسی شخصیت 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 169
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 6047
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 2
آمار و روش های تحقیق 12
مبانی مشاوره و راهنمایی 38
روش ها و راهنمایی در مشاوره 54
نظریه های مشاوره و روان درمانی 46
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 25
روانشناسی شخصیت 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 195
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز شهر داوطلب: ابهر دوره قبولی: روزانه تراز: 5824
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 12
آمار و روش های تحقیق 28
مبانی مشاوره و راهنمایی 31
روش ها و راهنمایی در مشاوره 36
نظریه های مشاوره و روان درمانی 40
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 22
روانشناسی شخصیت 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 547
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور اصفهان شهر داوطلب: خراسان رضوی دوره قبولی: پیام نور تراز: 4852
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 1
آمار و روش های تحقیق 16
مبانی مشاوره و راهنمایی 14
روش ها و راهنمایی در مشاوره 30
نظریه های مشاوره و روان درمانی 22
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 24
روانشناسی شخصیت 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 678
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور قزوین شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: پیام نور تراز: 4520
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 1
آمار و روش های تحقیق 14
مبانی مشاوره و راهنمایی 5
روش ها و راهنمایی در مشاوره 5
نظریه های مشاوره و روان درمانی 18
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره 29
روانشناسی شخصیت 9

 

سوالات متداول

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد