خانه رتبه قبولی کنکور آخرین رتبه قبولی مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی اپتیک و لیزر 1400 - 1401
آخرین رتبه قبولی مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 13293105 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 910 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1400 1230 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1230 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1400 3050 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1400 3050 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1400 6012 منطقه 1 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1400 6012 منطقه 1 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1400 6800 منطقه 1 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1400 6800 منطقه 1 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1400 7620 منطقه 1 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 7620 منطقه 1 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 16500 منطقه 1 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 16500 منطقه 1 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1400 3410 منطقه 2 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 3410 منطقه 2 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 4520 منطقه 2 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1400 4520 منطقه 2 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1400 8350 منطقه 2 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1400 8350 منطقه 2 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1400 9820 منطقه 2 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1400 9820 منطقه 2 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1400 951 منطقه 3 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 951 منطقه 3 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1400 1330 منطقه 3 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1330 منطقه 3 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1400 4016 منطقه 3 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1400 4016 منطقه 3 زن مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1400 6320 منطقه 3 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1400 6320 منطقه 3 مرد مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور