خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی هواشناسی کارشناسی ارشد سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99
پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان درصدد بررسی امکان قبولی خود در دوره های مختلف دانشگاه ها بر می آیند. در این راستا، داوطلبان موظف اند در بازه مقرر شده با بررسی کامل توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد، نسبت به انتخاب رشته کارشناسی ارشد اقدامات لازم را فراهم آورند.

از جمله این اقدامات بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد و در کنار آن، مشاهده کارنامه ها و رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در سال های گذشته می باشند. این امر امکان تخمین نتیجه نهایی داوطلب در آزمون را تسهیل می سازد. در این مقاله، به بررسی چند نمونه از کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده رشته هواشناسی در سال گذشته، خواهیم پرداخت.

بررسی و مطالعه نیجه نهایی داوطلبان در سال های گذشته، داوطلبان را در جهت یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد سوق می دهد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نظر به این که کارنامه فرد مهم ترین ملاک انتخاب رشته داوطلب می باشد، لذا بررسی کارنامه ها و رتبه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، می تواند فرد را در ترتیب چینش انتخاب های خود راهنمایی کند. در این حالت فرد متقاضی، کد رشته های مربوط را از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد استخراج کرده و با آگاهی و دقت نظر، آن ها را اولویت بندی خواهد نمود. در این مقاله چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان رشته هواشناسی را بررسی خواهیم کرد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 37تراز: 5043
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی42
ریاضی10
فیزیک8
هواشناسی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 53تراز: 4839
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
ریاضی18
فیزیک17
هواشناسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 76تراز: 3378
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
ریاضی2
فیزیک0
هواشناسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 82تراز: 4563
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزذدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
ریاضی3
فیزیک7
هواشناسی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 100تراز: 4232
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
ریاضی10
فیزیک0
هواشناسی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 107تراز: 3745
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
ریاضی0
فیزیک0
هواشناسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 116تراز: 3870
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
ریاضی0
فیزیک3
هواشناسی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 130تراز: 3529
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هرمزگان – بندرعباسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
ریاضی0
فیزیک2-
هواشناسی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 143تراز: 3280
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
ریاضی2
فیزیک0
هواشناسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 162تراز: 2937
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
ریاضی2
فیزیک5
هواشناسی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 187تراز: 2718
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هرمزگان – بندرعباسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
ریاضی0
فیزیک1/5-
هواشناسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه:205تراز: 2447
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هرمزگان – بندرعباسدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی3
ریاضی2/5
فیزیک1/5-
هواشناسی7

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد