خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96
رشته ی هوشبری از شاخه های پیراپزشکی است که در چند سال گذشته طرفداران بسیاری پیداکرده است.فارغ التحصیلان این رشته با اصول جدید ،روش ها و وسایل مراقبت از بیمار بیهوش در اتاق عمل ، هنگام جراحی های عمومی و تخصصی و همچنین مراقبت های ویژه آشنا می شوند و نحوه مراقبت از بیماران را در مراحل بیهوشی یه صورت عملی آموزش می بینند.در رابطه با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر لازم است بدانید که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در رشته های دیگری از جمله پرستاری ،آناتومی ، فیزیولوژی و … ادامه تحصیل بدهد.ضمن اینکه فارغ التحصیلان این رشته در تمامی مقاطع امکان فعالیت در مراکز درمانی را خواهند داشت.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده ایم.در صورت تمایل می توانید برای انجام  مشاوره انتخاب رشته کنکور با مشاوران ما تماس بگیرید.برای اطلاع از رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد روی لینک کلیک نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2161 رتبه کشوری : 6636
نام درسدرصد
ادبیات فارسی79%
عربی74%
معارف92%
زبان71%
زمین شناسی0%
ریاضیات29%
زیست شناسی52%
فیزیک37%
شیمی40%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5869 رتبه کشوری : 12401
نام درسدرصد
ادبیات فارسی76%
عربی82%
معارف97%
زبان26%
زمین شناسی0%
ریاضیات44%
زیست شناسی40%
فیزیک39%
شیمی14%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3555 رتبه کشوری : 16739
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی59%
معارف58%
زبان48%
زمین شناسی4%
ریاضیات33%
زیست شناسی43%
فیزیک39%
شیمی31%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2707 رتبه کشوری : 8572
نام درسدرصد
ادبیات فارسی67%
عربی76%
معارف75%
زبان26%
زمین شناسی22%
ریاضیات43%
زیست شناسی54%
فیزیک27%
شیمی20%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5386 رتبه کشوری : 11335
نام درسدرصد
ادبیات فارسی70%
عربی67%
معارف78%
زبان42%
زمین شناسی0%
ریاضیات32%
زیست شناسی56%
فیزیک30%
شیمی29%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8984 رتبه کشوری : 19148
نام درسدرصد
ادبیات فارسی55%
عربی65%
معارف60%
زبان43%
زمین شناسی0%
ریاضیات44%
زیست شناسی28%
فیزیک35%
شیمی38%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2585 رتبه کشوری : 12670
نام درسدرصد
ادبیات فارسی53%
عربی64%
معارف83%
زبان15%
زمین شناسی0%
ریاضیات34%
زیست شناسی46%
فیزیک40%
شیمی42%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7747 رتبه کشوری : 16467
نام درسدرصد
ادبیات فارسی74%
عربی75%
معارف63%
زبان46%
زمین شناسی0%
ریاضیات25%
زیست شناسی43%
فیزیک24%
شیمی33%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3603 رتبه کشوری : 16942
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی45%
معارف68%
زبان34%
زمین شناسی0%
ریاضیات35%
زیست شناسی46%
فیزیک43%
شیمی25%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4388 رتبه کشوری : 14350
نام درسدرصد
ادبیات فارسی73%
عربی58%
معارف67%
زبان54%
زمین شناسی1%
ریاضیات33%
زیست شناسی44%
فیزیک32%
شیمی33%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7299 رتبه کشوری : 15470
نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی43%
معارف79%
زبان66%
زمین شناسی0%
ریاضیات38%
زیست شناسی36%
فیزیک29%
شیمی37%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13873 رتبه کشوری : 29889
نام درسدرصد
ادبیات فارسی22%
عربی18%
معارف38%
زبان42%
زمین شناسی0%
ریاضیات48%
زیست شناسی22%
فیزیک53%
شیمی23%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13290 رتبه کشوری : 50418
نام درسدرصد
ادبیات فارسی39%
عربی11%
معارف67%
زبان25%
زمین شناسی2%
ریاضیات14%
زیست شناسی20%
فیزیک4%
شیمی17%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6978 رتبه کشوری : 24074
نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی56%
معارف82%
زبان5%
زمین شناسی0%
ریاضیات19%
زیست شناسی46%
فیزیک17%
شیمی29%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان  – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 11716 رتبه کشوری : 25105
نام درسدرصد
ادبیات فارسی53%
عربی57%
معارف62%
زبان20%
زمین شناسی-1%
ریاضیات47%
زیست شناسی24%
فیزیک39%
شیمی27%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3759 رتبه کشوری : 12232
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی63%
معارف78%
زبان42%
زمین شناسی22%
ریاضیات42%
زیست شناسی39%
فیزیک27%
شیمی19%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13978 رتبه کشوری : 30126
نام درسدرصد
ادبیات فارسی29%
عربی52%
معارف61%
زبان18%
زمین شناسی-6%
ریاضیات26%
زیست شناسی28%
فیزیک47%
شیمی25%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کرمانشاه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7437 رتبه کشوری : 15758
نام درسدرصد
ادبیات فارسی43%
عربی35%
معارف46%
زبان7%
زمین شناسی0%
ریاضیات53%
زیست شناسی37%
فیزیک53%
شیمی50%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5679 رتبه کشوری : 19128
نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی63%
معارف50%
زبان54%
زمین شناسی0%
ریاضیات27%
زیست شناسی36%
فیزیک24%
شیمی25%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 15118 رتبه کشوری : 32664
نام درسدرصد
ادبیات فارسی36%
عربی26%
معارف43%
زبان51%
زمین شناسی0%
ریاضیات11%
زیست شناسی48%
فیزیک22%
شیمی26%

برای اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد  95 – 96 کلیک کنید

برای اطلاع از رتبه قبولی پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور