خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96
رشته ی هوشبری از شاخه های پیراپزشکی است که در چند سال گذشته طرفداران بسیاری پیداکرده است.فارغ التحصیلان این رشته با اصول جدید ،روش ها و وسایل مراقبت از بیمار بیهوش در اتاق عمل ، هنگام جراحی های عمومی و تخصصی و همچنین مراقبت های ویژه آشنا می شوند و نحوه مراقبت از بیماران را در مراحل بیهوشی یه صورت عملی آموزش می بینند.در رابطه با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر لازم است بدانید که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در رشته های دیگری از جمله پرستاری ،آناتومی ، فیزیولوژی و … ادامه تحصیل بدهد.ضمن اینکه فارغ التحصیلان این رشته در تمامی مقاطع امکان فعالیت در مراکز درمانی را خواهند داشت.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده ایم.در صورت تمایل می توانید برای انجام  مشاوره انتخاب رشته کنکور با مشاوران ما تماس بگیرید.برای اطلاع از رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد روی لینک کلیک نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2161 رتبه کشوری : 6636
نام درس درصد
ادبیات فارسی 79%
عربی 74%
معارف 92%
زبان 71%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 29%
زیست شناسی 52%
فیزیک 37%
شیمی 40%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5869 رتبه کشوری : 12401
نام درس درصد
ادبیات فارسی 76%
عربی 82%
معارف 97%
زبان 26%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 44%
زیست شناسی 40%
فیزیک 39%
شیمی 14%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3555 رتبه کشوری : 16739
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 59%
معارف 58%
زبان 48%
زمین شناسی 4%
ریاضیات 33%
زیست شناسی 43%
فیزیک 39%
شیمی 31%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2707 رتبه کشوری : 8572
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 76%
معارف 75%
زبان 26%
زمین شناسی 22%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 54%
فیزیک 27%
شیمی 20%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5386 رتبه کشوری : 11335
نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 67%
معارف 78%
زبان 42%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 32%
زیست شناسی 56%
فیزیک 30%
شیمی 29%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8984 رتبه کشوری : 19148
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 65%
معارف 60%
زبان 43%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 44%
زیست شناسی 28%
فیزیک 35%
شیمی 38%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2585 رتبه کشوری : 12670
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 64%
معارف 83%
زبان 15%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 34%
زیست شناسی 46%
فیزیک 40%
شیمی 42%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7747 رتبه کشوری : 16467
نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 75%
معارف 63%
زبان 46%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 25%
زیست شناسی 43%
فیزیک 24%
شیمی 33%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3603 رتبه کشوری : 16942
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 45%
معارف 68%
زبان 34%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 35%
زیست شناسی 46%
فیزیک 43%
شیمی 25%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4388 رتبه کشوری : 14350
نام درس درصد
ادبیات فارسی 73%
عربی 58%
معارف 67%
زبان 54%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 33%
زیست شناسی 44%
فیزیک 32%
شیمی 33%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7299 رتبه کشوری : 15470
نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 43%
معارف 79%
زبان 66%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 38%
زیست شناسی 36%
فیزیک 29%
شیمی 37%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13873 رتبه کشوری : 29889
نام درس درصد
ادبیات فارسی 22%
عربی 18%
معارف 38%
زبان 42%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 48%
زیست شناسی 22%
فیزیک 53%
شیمی 23%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13290 رتبه کشوری : 50418
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 11%
معارف 67%
زبان 25%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 14%
زیست شناسی 20%
فیزیک 4%
شیمی 17%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6978 رتبه کشوری : 24074
نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 56%
معارف 82%
زبان 5%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 19%
زیست شناسی 46%
فیزیک 17%
شیمی 29%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان  – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 11716 رتبه کشوری : 25105
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 57%
معارف 62%
زبان 20%
زمین شناسی -1%
ریاضیات 47%
زیست شناسی 24%
فیزیک 39%
شیمی 27%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3759 رتبه کشوری : 12232
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 63%
معارف 78%
زبان 42%
زمین شناسی 22%
ریاضیات 42%
زیست شناسی 39%
فیزیک 27%
شیمی 19%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13978 رتبه کشوری : 30126
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29%
عربی 52%
معارف 61%
زبان 18%
زمین شناسی -6%
ریاضیات 26%
زیست شناسی 28%
فیزیک 47%
شیمی 25%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کرمانشاه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7437 رتبه کشوری : 15758
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 35%
معارف 46%
زبان 7%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 53%
زیست شناسی 37%
فیزیک 53%
شیمی 50%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5679 رتبه کشوری : 19128
نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 63%
معارف 50%
زبان 54%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 27%
زیست شناسی 36%
فیزیک 24%
شیمی 25%

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 15118 رتبه کشوری : 32664
نام درس درصد
ادبیات فارسی 36%
عربی 26%
معارف 43%
زبان 51%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 11%
زیست شناسی 48%
فیزیک 22%
شیمی 26%

برای اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد  95 – 96 کلیک کنید

برای اطلاع از رتبه قبولی پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور