تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / آزمون استخدامی / رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

معرفی رشته های آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 99
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 99

یکی از سوالات همیشگی داوطلبان آزمون های استخدامی این است که با چه رشته ای و مدرک چه مقطعی می توان نسبت به ثبت نام آزمون دستگاه های مختلف، اقدام کرد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت رشته و مدرک مورد نیاز تمام عناوین شغلی، در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ذکر می شود. با مطالعه دفترچه و بررسی مشاغل مورد نیاز سازمان ها می توانید متوجه شوید که آیا با مدرک تحصیلی خود، مجاز به ثبت نام در این آزمون ها هستید یا خیر. اما در هر دوره، سازمان های متقاضی نیروی انسانی متغیر بوده و به موجب آن، عناوین شغلی متفاوتی هم مطرح می شوند؛ از همین رو به طور ثابت نمی توان گفت رشته کامپیوتر مورد نیاز آزمون های استخدامی است یا حسابداری و … . در ادامه لیست رشته ها به همراه درجه مدرک تحصیلی مورد نیاز در آخرین دوره آزمون استخدامی آورده شده اند تا به طور تقریبی با آن ها آشنا شوید.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی در هر دوره و برای هر دستگاه متفاوت است.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 99

همان طور که اشاره شد به طور کلی نمی توان لیستی از رشته های مورد نیاز برای دستگاه های اجرایی ارائه کرد اما امکان معرفی برخی از آن ها وجود دارد. افرادی که در هر یک از رشته های زیر مدرک مورد قبول را داشته باشند می توانند در هفتمین دوره آزمون های استخدامی شرکت نمایند.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
مقطعمجموعه رشته ها / گرایش های تحصیلیمجموعه رشته ها / گرایش های تحصیلی
کاردانیشیمیشیمی آزمایشگاهی، شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی، شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتی، شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی و بهداشتی
کاردانیامور مالیامور مالی و مالیاتی
کاردانیکاردانی فنی برق قدرت گرایش انتقالبرق قدرت گرایش پست و انتقال
کاردانیکاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیعبرق قدرت گرایش توزیع
کاردانیکاردانی فنی برق قدرت گرایش پستبرق قدرت گرایش پست و انتقال
کاردانیالکترونیککاردان فنی الکترونیک
کاردانیمدیریت امور دفتریحرفه ای امور دفتری
کاردانیمدیریت دولتی(تمام گرایش ها)مدیریت دولتی(تمام گرایش ها)
کارشناسیمهندسی علوم و صنایع غذاییمهندسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی – صنایع غذایی
کارشناسیمهندسی مواد و متالورژیمهندسی مواد و متالورژی، مهندسی مواد و متالورژی گرایش متالورژی استخراجی، متالورژی صنعتی، سرامیک
کارشناسیعلوم اقتصادیاقتصاد
کارشناسیحسابداری و امور مالیحسابداری
کارشناسیمعماریمهندسی معماری
کارشناسیشیمی محضشیمی گرایش محض
کارشناسی مهندسی الکترونیکمهندسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسیفیزیکفیزیک گرایش حالت جامد، فیزیک گرایش هسته ای، فیزیک گرایش اتمی، فیزیک گرایش هواشناسی، فیزیک گرایش دبیری فیزیک، فیزیک گرایش نظری
کارشناسیبرق گرایش قدرتمهندسی برق گرایش قدرت
کارشناسیمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها
کارشناسی ارشدحسابداری کلیه گرایش هاحسابداری
کارشناسی ارشدمهندسی معماری وشهرسازیمهندسی معماری
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالیمدیریت بازرگانی و بازاریابی گرایش مالی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
کارشناسی ارشدروانشناسی عمومیروانشناسی
کارشناسی ارشدمهندسی برق گرایش الکترونیکمهندسی برق – الکترونیک
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر( بدون گرایش)معماری سیستم های کامپیوتری، معماری کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، مهندسی هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشدمهندسی برق (کلیه گرایشها)مهندسی برق – قدرت، رمهندسی برق – الکترونیک، مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت، مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی، مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت، مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی، مهندسی مخابرات، برق – مخابرات نوری، مهندسی مخابرات، مهندسی کنترل، مهندسی قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشدپزشکیمهندسی پزشکی
دکتریحسابداری و امور مالیحسابداری
دکتریمدیریت بیمهبیمه
دکتریمدیریت مالیمالی (همه گرایش ها)
دکتریشیمیشیمی گرایش شیمی پلیمر، شیمی کاربردی، شیمی گرایش شیمی فیزیک، شیمی گرایش شیمی آلی، شیمی گرایش شیمی معدنی، شیمی گرایش شیمی تجزیه، شیمی گرایش شیمی دارویی
دکتریروانشناسی عمومیروانشناسی
دکتریمدیریت گرایش مدیریت مالیمالی گرایش مهندسی مالی
دکتریمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
دکتریجامعه شناسیجامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

یا توجه به تعدد رشته ها و اختصاص آن ها به عناوین شغلی مختلف بهتر است جهت اطلاع دقیق از عنوان شغلی مناسب خود در سال جاری، قبل از ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی حتما دفترچه ثبت نام را مطالعه نمایید. هم چنین برای اطلاع یافتن از رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش هم باید به دفترچه مربوطه مراجعه کنید. جداول زیر، مختص برخی از سازمان ها و رشته هایی است که در دوره هفتم، تمایل به استخدام افراد واجد شرایط ثبت نام آزمون دستگاه های اجرایی داشتند.

رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش
عنوان شغلی رشته و مقطع تحصیلیعنوان شغلی رشته و مقطع تحصیلی
آموزگاری ابتدایی (استثنایی)روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز امور دامیدامپروری (لیسانس، فوق لیسانس) – دامپزشکی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات دامی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر ادبیات فارسیدبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)آموزگاری ابتدایی (ابتدایی)آموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس) – برنامه ریزی درسی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس) – فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس) – مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر روانشناسیمشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)دبیر تربیت بدنیمعلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس) – تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر زبان و ادبیات انگلیسیدبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس) – زبان انگلیسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)دبیر ریاضیدبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس) – ریاضی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – آمار کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر شیمیشیمی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)دبیر زیست شناسیآموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس) – زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر علوم اجتماعیجامعه شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مردم شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)دبیر عربیزبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس) – ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر فیزیکفیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)دبیر علوم تجربیزیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیر علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری اقتصادبرنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم اقتصادی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)دبیر معارف اسلامی (فلسفه)فلسفه کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (جغرافیا)دبیری جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – ژئوفیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)دبیری تاریختاریخ کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری حرفه و فن

(کار و فناوری)

مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مواد کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)دبیری جغرافیا (زمین شناسی)علوم زمین (لیسانس، فوق لیسانس) – زمین شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری هنرارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس) – تصویرسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – معماری (لیسانس، فوق لیسانس) – معماری منظر (لیسانس، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)دبیری معارف اسلامی

(معارف اسلامی)

تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
مربی امور تربیتی مدارسالهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – علوم تربیتی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)مراقب سلامتبهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس) – بهداشت محیط (لیسانس، فوق لیسانس) – بهداشت مدارس (لیسانس، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس) – تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس) – مامایی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار) چاپکاردانی چاپ (فوق دیپلم)مشاور واحد آموزشیروانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مشاوره کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز الکتروتکنیک

(مکاترونیک)

مهندسی برق کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مکاترونیک (فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز الکتروتکنیک

(الکتروتکنیک)

مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز حسابداریحسابداری کلیه گرایش ها (لیسان، فوق لیسانس)هنرآموز چاپمهندسی چاپ (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

(ساخت و تولید)

مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز زراعی و باغیتکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس) – علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس، فوق لیسانس) – علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

(ماشین ابزار)

مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز ساختمانمهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی اجرایی عمران (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع چوبچوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس) – سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس) – صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس) – کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز سرامیکمهندسی سرامیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز طراحی و دوختطراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس) – طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس) – طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس) – تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس) – طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاریجوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس) – صنایع فلزی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مواد گرایش جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری جوش (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز کودکیاریبهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس) – کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس، فوق لیسانس) – مربی بهداشت (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز کامپیوترمهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (گرافیک)ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس) – گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری – گرافیک (آموزش گرافیک) (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز گرافیک (انیمیشن)تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز متالورژیمهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس، فوق لیسانس) – انتخاب و شناسایی مواد-مدلسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز ماشین های کشاورزیتکنولوژی ماشین های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک خودرومکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز معدنمهندسی معدن کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ناوبریمهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس) – ناوبری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز مکانیک موتورهای دریاییمکانیک موتورهای دریایی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز نقاشیدبیری نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس) – نقاشی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز نساجیمهندسی نساجی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز نقشه کشی عمومی

(معماری)

علمی کاربردی معماری (لیسانس، فوق لیسانس) – معماری داخلی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک)کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم) – کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم) – کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)هنرآموز (استادکار کامپیوتر)کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار الکترونیک)الکترونیک ( فوق دیپلم) – الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم) – برق-الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم) – الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)هنرآموز (استادکار ساختمان)ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم) – صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)هنرآموز (استادکار تاسیسات)کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)
هنرآموز

(استادکار ساخت و تولید)

کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم) – کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)هنرآموز (استادکار صنایع چوب)صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)
هنرآموز

(استادکار مکانیک خودرو)

کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)هنرآموز الکترونیکمهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز تاسیساتمهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس) – تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)هنرآموز صنایع دستیعلمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس، فوق لیسانس) – صنایع دستی گرایش های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس، فوق لیسانس)

این رشته ها و عناوین شغلی خارج از محدوده ای است که بتوان تمامی آن ها را بیان کرد. از همین رو توصیه می شود جهت اطلاع دقیق از رشته های ارائه شده در هر دستگاه، به دفترچه ثبت نام رجوع کنید و هم چنین می توانید از مشاوران مرکز ایران مشاوره در این زمینه یاری بجویید.

رشته های مورد نیاز برای عناوین شغلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
عنوان شغلیرشته و مقطع تحصیلی
حسابدارمدیریت مالی (دکتری)، حسابداری بدون گرایش (فوق لیسانس)،
کارشناس توسعه روابط فرهنگی(1)روابط بین الملل (دکتری)، حوزوی (دکتری)، مدیریت راهبردی فرهنگ (دکتری)، سیاست گذاری فرهنگی (دکتری)
کارشناس امور ساختمان و تاسیساتمهندسی مدیریت و ساخت (فوق لیسانس)، مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت (فوق لیسانس)، مهندسی عمران گرایش ساخت (فوق لیسانس)
کارشناس توسعه روابط فرهنگی (2)سطح 4 حوزوی (دکتری)، علوم ارتباطات (دکتری)، علوم ارتباطات اجتماعی (فوق لیسانس)، مطالعات فرهنگی و رسانه (فوق لیسانس)، علوم
اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی (فوق لیسانس)، ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی (فوق لیسانس)
رشته های مورد نیاز برای عناوین شغلی سازمان حفاظت محیط زیست
حسابداراقتصاد (لیسانس)، اقتصاد اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)، اقتصاد و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، امور دولتی (لیسانس، فوق لیسانس،
دکتری)، امور مالی و مالیاتی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق
لیسانس)، حسابداری (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، حسابداری و امور مالی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، حسابرسی (فوق لیسانس)، علوم اسلامی
گرایش اقتصاد (لیسانس)، مدیریت MBA (فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت اموزشی (فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت اجرایی (فوق لیسانس)، مدیریت
استراتژیک (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت امور بانکی (لیسانس)، مدیریت امور دفتری (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت بازرگانی (فوق لیسانس،
دکتری)، مدیریت بیمه (لیسانس)، مدیریت دولتی کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت سیستم و بهره وری (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت صنعتی (فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت مالی (لیسانس، فوق لیسانس)، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت
گرایش مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی (دکتری)، مدیریت گرایش مدیریت رفتاری (دکتری)، مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها (دکتری)، مدیریت گرایش
مدیریت منابع انسانی (دکتری)، مدیریت گرایش مدیریت مالی (دکتری)، علوم اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)
کارشناس آموزش و ترویج حفاظت
محیط زیست
آموزش محیط زیست (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، آموزش کشاورزی (دکتری)، برنامه ریزی آموزشی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، برنامه ریزی امور
فرهنگی (فوق لیسانس)، برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، ترویج کشاورزی (دکتری)، علمی کاربردی جلب مشارکت های
مردمی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی (فوق لیسانس)، علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس،
دکتری)، علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی (فوق لیسانس، دکتری)، محیط زیست (فوق لیسانس، دکتری)، مدیریت آموزشی (فوق لیسانس، دکتری)،
مدیریت امور فرهنگی (لیسانس، فوق لیسانس)، مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات آموزشی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی (فوق لیسانس)، علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی (لیسانس)
کارشناس بررسی آلودگی آب و خاکآبیاری (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، آلودگی محیط زیست (لیسانس)، بازیافت (لیسانس)، خاک شناسی (دکتری)، زمین شناسی گرایش آب
(لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، فیزیک هسته ای (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و فاضلاب (لیسانس)، مهندسی عمران
گرایش مهندسی رودخانه (فوق لیسانس)، مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست (فوق لیسانس)، مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب (فوق لیسانس،
دکتری)، علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی (فوق لیسانس، دکتری)، مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی (فوق لیسانس، دکتری،
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، محیط زیست گرایش آلودگی آب (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)، محیط زیست گرایش آلودگی خاک
(لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)
رشته های مورد نیاز برای عناوین شغلی وزارت آموزش وپرورش
آموزگار ابتدایی (ابتدایی)آموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس)، برنامه ریزی درسی (لیسانس، فوق لیسانس)، سطح 2 حوزوی (لیسانس)، سطح 3 حوزوی (فوق لیسانس)،
علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)، فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)، مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)، روانشناسی کلیه گرایش ها (باستثنای
روانشناسی صنعتی) (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر ریاضیآمار (لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر شیمیشیمی (لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری هنرارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)، تصویرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)، معماری (لیسانس، فوق لیسانس)، معماری منظر (لیسانس، فوق لیسانس)، نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنر اموز طراحی و دوختطراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)، طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس)، طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس)، تکنولوژی طراحی و
دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)، طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)

نکته: طبیعتا در این مقاله، امکان ارائه تمامی رشته های مورد نیاز ارگان های مختلف وجود ندارد؛ از این رو لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی را، به منظور سهولت دسترسی شما کاربران عزیز و همراهان همیشگی، در این مطلب قرار داده ایم

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 99
دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 99

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک کلیک نمایید.)

جداول فوق، نشان دهنده مشاغلی است که در برخی از سازمان های این دوره، ارائه شده است اما مسلما کامل نیست. بنابراین به منظور ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی دوره جاری، ابتدا از لیست عناوین شغلی مختلف، رشته و مدارک تحصیلی مورد نیاز آن ها و شرایط ثبت نام آزمون دستگاه های اجرایی اطلاع کامل داشته باشید. در این راستا از مطالب لینک شده در مطلب هم می توانید بهره ببرید.

 

سوالات متداول

1- برای شرکت در عنوان شغلی کارشناس امور ساختمان و تاسیسات، از سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی، داشتن چه مدارک تحصیلی مورد نیاز است؟

مدرک لازم برای شرکت در این عنوان شغلی، فوق لیسانس می باشد.

2- ثبت نام برای شغل هنرآموز مکانیک خودرو آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای چه مقاطع تحصیلی امکان پذیر می باشد؟

مقاطع لیسانس و فوق لیسانس

3- رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کدام است؟

با توجه به ازدیاد رشته ها، جهت کسب اطلاع از آن ها می توانید به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی موجود در این مقاله مراجعه نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۶ نظر

 1. Avatar

  سلام با مدرک ارشد علوم ورزشی چی میتونم ثبت نام کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹، شما با مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی مجاز به شرکت در عنوان شغلی دبیری تربیت بدنی می باشید.

 2. Avatar

  با سلام
  رشته تحصیلی من کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحوله در دفترچه راهنمای ثبت نام برا شغل کارشناس امور اداری در سازمان پزشکی قانونی رشته مدیریت دولتی لیسانس و مدیریت دولتی فوق کلیه گرای شها رو میخوان، ولی من موقع ثبت نام وقتی رشته تحصیلیمو میزنم مدیریت تحول و بعد شغل کارشناس اداری و رشته مدیریت دولتی کلیه گرایش هارو انتخاب میکنم خطا میزنه که رشته تحصیلی فارغ التحصیلی شما و رشته انتخابی مطابقت ندارد؟

 3. Avatar

  باسلام.
  رشته تحصیلی من کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحوله. در دفترچه راهنمای ثبت نام برا شغل کارشناس امور اداری در سازمان پزشکی قانونی مدیریت دولتی لیسانس و مدیریت دولتی کلیه گرایش ها رو میخوان ولی وقتی من داخل فرم ثبت نام قسمت رشته تحصیلی میزنم مدیریت تحول و بعد شغل کارشناس امور اداری برا مدیریت دولتی کلیه گرایش ها رو انتخاب میکنم خطا میده ؟

 4. Avatar

  سلام وقتتون بخیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری خوندم آیا میتونم در دبیری جغرافیا شرکت کنم ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش سال ۱۳۹۹، با مدرک کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مجاز به شرکت در آزمون برای عنوان شغلی دبیری جغرافیا می باشید.

 5. Avatar

  سلام خسته نباشین من کاردانی مربی بهداشت مدارس دارم آیا میتونم درآزمون استخدامی ۹۹برای رشته مراقب بهداشت ثبت نام کنم ممنون.

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش سال ۱۳۹۹، با مدرک کاردانی مربی بهداشت مجاز به شرکت برای عنوان شغلی مراقب سلامت نمی باشید.

 6. Avatar

  سلام وقتتون بخیر
  من با لیسانس ادبیات انگلیسی و ارشد روان شناسی عمومی، با مدرک ارشدم در چه رشته ای میتوانم شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش سال ۱۳۹۹، با مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی مجاز به شرکت در آزمون برای عنوان های شغلی آموزگاری ابتدایی، دبیر روان شناسی و علوم تربیتی، مربی امور تربیتی مدارس و مشاور واحد آموزشی می باشید.

 7. Avatar

  سلام لیسانس مترجمی زبان آموزگاری ابتدایی هم میشه ثبت نام کرد

  • ایران مشاوره

   با سلام، با توجه به شرایط مندرج در دفترچه ی ثبت نام آموزش و پرورش شما با مدرک لیسانس مترجمی زبان مجاز به شرکت در آزمون برای عنوان شغلی آموزگاری ابتدائی نمی باشید.

 8. Avatar

  با سلام
  وقت بخیر
  من کارشناس عمران هستم
  نمیتونم در آزمون دستگاه اجرایی شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش سال ۱۳۹۹، با مدرک کارشناسی عمران مجاز به شرکت برای آموزش پرورش نمی باشید اما برای دستگاه های اجرایی دیگر برای مثال عنوان شغلی کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی مجاز به شرکت در آزمون می باشید.

 9. Avatar

  سلام وقت بخیر, با مدرک کارشناسی مکانیک-گرایش طراحی جامدات چه عنوان شغل های رو میتوانم انتخاب کنم.
  تشکر از راهنمایتان.

 10. Avatar

  سلام وقت بخیر, با مدرک کارشناسی مکانیک-گرایش طراحی جامدات چه عنوان شغل های رو میتوانم انتخاب کنم.
  تشکر ار راهنمایتان.

 11. Avatar

  مدیریت جهانگردی چرا نداره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام. با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، شما با مدرک لیسانس و فوق لیسانس مجاز به شرکت در عنوان شغلی کارشناس توسعه گردشگری می باشید.

 12. Avatar

  سلام با مدرک دیپلم میتونم چیزی ثبت نام کنم

 13. Avatar

  سلام
  وقت بخیر
  با کارشناسی پرستاری چه رشته ای را میتوان شرکت کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش سال ۱۳۹۹، با مدرک کارشناسی پرستاری می توانید برای عنوان شغلی هنرآموز کودکیاری و مراقب سلامت در آزمون شرکت کنید.

 14. Avatar

  سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی دارم نمیتونم توی هیچکدوم از این آزمونها شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   باسلام، با استناد به دفترچه ی ثبت نام دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ ، با رشته ی تحصیلی مدیریت جهانگردی برای عنوان های شغلی آموزش و پرورش نمی توانید شرکت نمایید، ولی می توانید برای عنوان شغلی کارشناس توسعه گردشگری در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان شرکت کنید.

 15. Avatar

  سلام. کاردانی برق صنعتی هم میتونه ثبت نام کنه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹، با داشتن مدرک کاردانی برق صنعتی، مجاز به ثبت نام در عنوان شغلی هنرآموز (استاد کار الکتروتکنیک) می باشید.

 16. Avatar

  سلام
  روز بخیر
  بنده دارای لیسانس تکنولوژی جوشکاری می باشم آیا میتوام در کد شغلی ۱۳۴۹۱ (کارشناس نظارت و ارزیابی کیفیت) که لیسانس ساخت و تولید می خواهد شرکت کنم (۱۴سال سابقه نظارت و کنترل کیفیت دارم)

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹، با داشتن لیسانس مهندسی صنایع مجاز به ثبت نام در عنوان شغلی کارشناس نظارت و ارزیابی کیفیت می باشید.

 17. Avatar

  با سلام من رشته کاردانی بهداشت خانوادم میتونم برای مراقب سلامت ثبت نام کنم؟

 18. Avatar

  باسلام من مدرک فوق دیپلم شهرسازی دارم میتونم برای استخدامی ۹۹شرکت کنم یانه مثال معلمی یاغیره

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹، با مدرک کاردانی شهرسازی مجاز به شرکت در هیچ یک از عنوان های شغلی آزمون استخدامی نمی باشید.

 19. Avatar

  باسلام.من دارای مدرک کارشناسی رشته مترجمی زبان هستم برای دبیرزبان میتونم ثبت نام کنم؟

 20. Avatar

  با سلام من کاردانی بهداشت خانواده دارم میتونم برای مراقب سلامت ثبت نام کنم؟

 21. Avatar

  سلام ببخشید من رشته مهندسی بهداشت محیط خوندم،میتونم آموزگار ابتدایی ثبتنام کنم.

 22. Avatar

  سلام و خسته نباشید با لیسانس مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی چه رشته ای میتوان ثبت نام کرد …؟
  با تشکر

 23. Avatar

  سلام من لیسانس تربیت بدنی دارم فقط میتونم دبیری تربیت بدنی رو انتخاب کنم یا میتونم رشته دیگه ای رو شرکت کنم مثلا اموزگار ابتدایی

 24. Avatar

  ببخشید میشه همزمان دوتا کدشغلی رو نوشت یا اینکه فقط باید برا یک کد شغلی ثبت نام کرد

دریافت مشاوره پیج آزمون استخدامی