خانه سایر مطالب رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲

رشته های مورد نیاز آزمون استخدام بانک ملی
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی 1402

استخدام بانک ملی  به عنوان یکی از بزرگترین و مطرح ترین بانک های کشور، هدف شغلی بسیاری از افراد است. این بانک در سال جاری اقدام به استخدام افراد متخصص مورد نیاز خود از میان دارندگان شرایط استخدام بانک ملی  در دو عنوان شغلی بانکدار و همیار حفاظت (نگهبان) می نمایند و افراد علاقمند به محک اقبال خود می توانند از طریق سایت استخدام بانک ملی  در آزمون یاد شده ثبت نام نمایند تا شاید یکی از 1832 نفری باشند که در این دوره استخدام می شوند.

مقطع تحصیلی مورد نیاز در عنوان شغلی همیار حفاظت، کاردانی و در عنوان بانکدار، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی 1402

در جدول زیر لیست رشته های مورد درخواست بانک ملی در آزمون استخدامی سال 1402 مورد اشاره قرار گرفته است. دارندگان مدرک مورد نیاز در رشته های زیر می توانند با ثبت نام در  سایت سازمان سنجش  به نشانی sanjesh.org و مطالعه منابع آزمون استخدامی بانک ملی  می توانند قدمی به مصاحبه آزمون استخدامی بانک ملی  و استخدام در این سازمان نزدیک تر شوند.

رشته های استخدام بانک ملی 1402
عنوان شغلی / مقطعرشته 
امور مالی / کارشناسیاقتصاد، اقتصاد اسلامی، امور شعب بانک، بانکداری اسلامی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بیمه، حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی، حسابداری(همه گرایش ها)، علمی-کاربردی حسابداری، علوم اقتصادی(همه گرایش ها)، کارشناسی حرفه ای حسابداری -حسابداری مالیاتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابرسی، کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس، کارشناسی حرفه ای مدیریت
بیمه اموال، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی،کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازاریابی،مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت شعب بانک، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مهندسی صنایع، ریاضی (کاربردی)، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه (اموال)
امور مالی / کارشناسی ارشداقتصاد اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، بانکداری اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابرسی، ریاضی-ریاضیات مالی، ریاضی کاربردی (رمز و کد/ تحقیق در عملیات/ ریاضی مالی/ علوم داده)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی(اقتصاد اسلامی/ اقتصاد تجارت الکترونیک/ اقتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد نظری/ بانکداری اسلامی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، مدیریت مالی، مالی (بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک)، مالیه و بانکداری اسلامی، مدیریت، مدیریت MBA ،مدیریت MBA( همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت اطلاعات، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی(همه گرایش ها)، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه (تحقیق، توسعه و فناوری/ فناوری اطلاعات و ارتباطات)، مدیریت سازمان های دولتی-مالی و اقتصادی، مدیریت صنعتی (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار (همه گرایش ها)، مدیریت مالی، مدیریت نظارت و بازرسی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع-مدیریت سیستم های بهره وری، مهندسی صنایع(همه گرایش ها)، ریاضی، ریاضی کاربردی، زبان و ادبیات انگلیسی، کارآفرینی، کارآفرینی (MBA /بخش عمومی/ بین الملل/ توسعه/ سازمانی/ فناوری/ فناوری اطلاعات/ کسب و کار الکترونیکی/ کسب و کار جدید)، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت آموزشی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی، مدیریت سازمان های دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت
سیاست گذاری عمومی، مدیریت منابع انسانی(همه گرایش ها)
امور حقوق / کارشناسیحقوق قضایی-علوم ثبتی، حقوق قضایی (علوم ثبتی)، کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی، حقوق، کارشناسی حرفه ای حقوق اداری
امور حقوق / کارشناسی ارشدحقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق شرکت های تجاری، حقوق مالی، حقوق مالی-اقتصادی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی
امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات / کارشناسیعلوم کامپیوتر، کامپیوتر سخت افزار، مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری (طراحی و پیاده سازی)، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات،
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – برنامه سازی تحت وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات، مهندسی
فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب، مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب، مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری )طراحی و پیاده سازی(، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی سیستم ها، مهندسی تکنولوژی ICT ،مهندسی تکنولوژی ICT-بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی تکنولوژی ICT – دیتا، مهندسی تکنولوژی ICT – مخابرات سیار، مهندسی تکنولوژی ICT – مخابرات نوری، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – دیتا، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – مدیریت ICT ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT( همه گرایش ها)، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- دیتا، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- مخابرات نوری، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT– بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT– مخابرات سیار
امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات / کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر (همه گرایش ها)، علوم و فناوری شبکه، فناوری اطلاعات و مدیریت، معماری سیستم های کامپیوتری، معماری
کامپیوتر، مهندسی امنیت فضای سایبری (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات
و امنیت، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)
امور کشاورزی / کارشناسیمهندسی اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی (همه گرایش ها)
امور کشاورزی / کارشناسی ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی (همه گرایش ها)
امور آمار / کارشناسیآمار، آمار و کاربردها، آمار و سنجش آموزشی
امور آمار / کارشناسی ارشدآمار اجتماعی و اقتصادی، آمار اقتصادی، آمار بیمه، آمار ریاضی
امور ساختمان / کارشناسیمهندسی ساختمان، مهندسی عمران، مهندسی عمران –نقشه برداری، مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران (سازه) عمران- عمران ، مهندسی اجرائی عمران مهندسی معماری (کلیه گرایش ها )
امور ساختمان / کارشناسی ارشدمهندسی سازه، مهندسی عمران، مهندسی عمران (سازه)، مهندسی معماری )کلیه گرایش ها
امور مکانیک / کارشناسیمهندسی مکانیک (همه گرایش ها)
امور مکانیک / کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک (همه گرایش ها)
امور برق / کارشناسیمهندسی برق (همه گرایش ها)
امور برق / کارشناسی ارشدمهندسی برق (همه گرایش ها)
همیار حفاظت (نگهبان) / کاردانیاطلاعات و امنیت عمومی، امداد سوانح، امور امداد، امور حفاظت اطلاعات، آتش نشانی و خدمات ایمنی (همه گرایش ها)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انتظامی، علوم قضایی، علوم نظامی، کاربرد کامپیوتر، کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری، کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری، کاردانی حرفه ای امداد سوانح، کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری، کامپیوتر

شرایط مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون استخدامی بانک ملی 1402

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی 1402

از بین فارغ التحصیلان رشته های یاد شده تنها افرادی می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند که دارای شرایط عمومی و شرایط اختصاصی عنوان شغلی مورد درخواست خود باشند.

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت ایرانی
 • اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
 • دارا بودن التزام به قانون اساسی کشور
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می گردند.
 • نداشتن هرگونه محکومیت جزایی موثر
 • عدم وجود هرگونه منع استخدام در دستگاه های دولتی مطابق با تشخیص مراجع ذی صلاح
 • فرد متقاضی نباید جزو نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی یا افراد بازنشسته باشند.
 • عدم استخدام به صورت رسمی یا پیمانی در ارگان های مرتبط با دستگاه های اجرایی
 • داشتن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام.

شرایط اختصاصی

 • محل خدمت عنوان شغلی بانکدار فقط در پشت گیشه و تنها در شعب تعیین شده توسط بانک خواهد بود. است.
 • جابه جایی کلیه پذیرفته شدگان به سایر نقاط برای مدت حداقل 10 سال امکان پذیر نخواهد بود.
 • دارا بودن حداقل 170 سانتی متر قد و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای متقاضیان شغل همیار “حفاظت (نگهبان)” الزامی است.
 • برای متقاضیان عنوان شغلی “همیار حفاظت” داشتن کارت بسیج و گذراندن دوره آموزش نظامی (به لحاظ حمل سلاح) علاوه بر ارائه کارت معافیت، الزامی است.
 • برای پذیرفته شدگان عنوان شغلی “همیار حفاظت” یا “نگهبانی” امکان تغییر شغل تا ده سال وجود ندارد و تنها پس از سپری شدن این مدت در صورت اخذ مدارک تحصیلی بالاتر امکان تغییر شغل وجود دارد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و همچنین برخورداری از توانایی لازم برای انجام کار مطابق با تایید مراجع پزشکی معتمد بانک از جمله شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی می باشند.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی بانک ملی 1402

دفترچه آزمون استخدامی بانک ملی در سایت سازمان سنجش  به نشانی sanjesh.org منتشر گردیده است. علاقمندان به مطالعه مندرجات این دفترچه از جمله شرایط و ضوابط، نحوه ثبت نام و مصاحبه ، عنوان های شغلی و محل خدمت و… می توانند به سایت فوق مراجعه کرده یا از طریق باکس زیر دفترچه مذکور را دانلود نمایند.

 

سوالات متداول

1- رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲ کدام اند؟

استخدام این بانک در سال ۱۴۰۲ از بین طیف گسترده ای از رشته های علوم انسانی و مهندسی انجام می شود که در متن مقاله به آن اشاره شد.

2- استخدام بانک ملی در سال ۱۴۰۲ از بین کدام مقاطع انجام می شود؟

مقاطع مورد نیاز در این ازمون استخدامی عبارتند از : کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

3- استخدام بانک ملی ۱۴۰۲ برای کدام عنوان های شغلی انجام می شود؟

بانک ملی برای استخدام نیروی مورد نیاز در عناوین بانکداری و همیار حفاظت اقدام به برگزاری این آزمون نموده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره