خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲

رشته های ارشد فراگیر پیام نور 1402
لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1402

همان طور که می دانید دانشگاه پیام نور از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. در رابطه با دوره های فراگیر ارشد این دانشگاه لازم است به اطلاعتان برسانیم که داوطلبان این امکان را خواهند داشت تا با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در مقطع کارشناسی به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازند.

لیست منابعی که شرکت کنندگان باید مورد مطالعه قرار دهند، به طور دقیق تر در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور عنوان شده است. همچنین رشته هایی که در مقطع کارشناسی ارشد دوره دانش پذیری پیام نور ارائه می گردند، بسیار متعدد و متنوع اند که در این مطلب قصد داریم به معرفی تعدادی از این رشته ها بپردازیم.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از طریق دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آن در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 1402

در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، رشته هایی در گروه های آزمایشی علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و گروه هنر ارائه می شوند. همانطور که در ابتدای مطلب ذکر شد، داوطلب هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام رشته ی مورد علاقه خود حتی در صورت مغایر بودن با نوع مدرک کارشناسی نخواهد داشت. برای اطلاع از رشته ها و گرایش های آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۴۰۱ می توانید به جدول زیر مراجعه نمایید. به محض انتشار دفترچه ۱۴۰۱ لیست رشته ها بروز می شود.

رشته های گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۱
کد رشتهعنوان مجوعه امتحانیکد رشتهعنوان مجموعه امتحانی
1001 آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی1002آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
1003آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک 1004آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی
1005آموزش زبان انگلیسی1006آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
1007آموزش و بهسازی منابع انسانی1008اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
1009اخلاق گرایش اخلاق کاربردی1010خلاق گرایش فلسفه اخلاق
1011ادبیات عربی1012ادیان و عرفان
1013برنامه ریزی آمایش سرزمین1014برنامه ریزی آموزشی
1015برنامه ریزی درسی1016برنامه ریزی رفاه اجتماعی
1017تاریخ گرایش تاریخ اسلام1018تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
1019تاریخ گرایش تاریخ تشیع1020تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1021تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش1022تحقیقات آموزشی
1023تکنولوژی آموزشی1024جامعه شناسی
1025جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی1026جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
1027جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی1028جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
1029جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری1030جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
1031جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک1032جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران
1033جمعیت شناسی1034حسابداری
1035حسابرسی1036حقوق بین الملل
1037حقوق جزا و جرم شناسی1038حقوق خصوصی
1039حقوق دادرسی اداری1040رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
1041روان شناسی اجتماعی1042روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
1043روان شناسی بالینی1044روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
1045روان شناسی تربیتی1046روان شناسی شخصیت
1047روان شناسی عمومی1048روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
1049روزنامه نگاری1050زبان شناسی
1051زبان شناسی گرایش اجتماعی1052زبان و ادبیات انگلیسی
1053زبان و ادبیات فارسی1054زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
1055زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش1056ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری
1057ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط1058علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
1059علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی1060علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
1061علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی1062علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
1063علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1064علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1065علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی1066علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1067علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1068علوم سیاسی
1069علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی1070علوم قرآن و حدیث
1071فقه و مبانی حقوق اسلامی1072فلسفه دین
1073فلسفه و حکمت اسلامی1074فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
1075فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی1076کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
1077کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید1078کارآفرینی گرایش گردشگری
1079مترجمی زبان انگلیسی1080محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1081مدیریت آموزشی1082مدیریت امور شهری
1083مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی1084مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
1085مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی1086مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
1087مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی1088مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1089مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی1090مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1091مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی1092مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1093مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی1094مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1095مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه1096مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1097مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی1098مدیریت رسانه
1099مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات1100مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1101مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک1102مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1103مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی1104مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1105مدیریت کسب و کار گرایش انرژی1106مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1107مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی1108مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1109مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین1110مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1111 مدیریت کسب و کار گرایش مالی1112مدیریت مالی
1113مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی1116مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی
1117مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی1120مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1119مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی1122مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1121مشاوره گرایش مشاوره خانواده1124مطالعات فرهنگی
1123مشاوره گرایش مشاوره مدرسه1125نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی
رشته های گروه علوم پایه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشتهعنوان مجموعه امتحانیکد رشتهعنوان مجموعه امتحانی
2001آمار ریاضی2002آموزش ریاضی
2003بیوشیمی2004بیوفیزیک
2005ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی2006ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
2007ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز2008ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
2009زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی2010زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
2011زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی2012زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
2013زیست فناوری گرایش میکروبی2014ژنتیک
2015ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی2016شیمی گرایش شیمی آلی
2017شیمی گرایش شیمی تجزیه2018شیمی گرایش شیمی کاربردی
2019علوم زمین گرایش پترولوژی2020علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
2021علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)2022علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
2023فیزیک گرایش اپتیک و لیزر2024فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
2025فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال2026فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
2027فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
رشته های گروه فنی و مهندسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۱
کد رشتهعنوان مجموعه امتحانیکد رشتهعنوان مجموعه امتحانی
3001مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک3002مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
3003مهندسی شیمی گرایش پلیمر3004مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3005مهندسی شیمی گرایش محیط زیست3006مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
3007مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها3008مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
3009مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی3010مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
3011مهندسی عمران گرایش راه و ترابری3012مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
3013مهندسی عمران گرایش سازه3014مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
3015مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت3016مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
3017مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ITS)3018مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
3019مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار3020مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3021مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی3022مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3023مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی3024مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشتهعنوان مجموعه امتحانیکد رشتهعنوان مجموعه امتحانی
4001اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی4002اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
4003بیوتکنولوژی کشاورزی4004توسعه روستایی
4005علوم دامی گرایش تغذیه دام4006علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
4007مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
رشته های گروه هنر کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۱
کد رشتهعنوان مجموعه امتحانیکد رشتهعنوان مجموعه امتحانی
5001پژوهش هنر5002طراحی شهری
5003مهندسی معماری

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1402

شما می توانید برای اطلاع از اینکه رشته های فوق در کدام واحد های دانشگاهی ارائه شده است، دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را مورد بررسی قرار دهید که ظرفیت هر یک از کد رشته محل ها نیز در این دفترچه قید شده است.این دفترچه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود اما برای سهولت در دسترسی، فایل پی دی اف آن در متن زیر قرار دارد. البته دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 1402 هنوز منتشر نشده ولی به محض اینکه در دسترس قرار گیرد، لینک زیر فعال می شود.

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1402 (به محض انتشار، لینک فعال می شود.)

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام

 • نویسنده منبع درس تعامل اجتماعی از منظر اسلام (1217456) در رشته روانشناسی اجتماعی (121731) “محمدرضا سالاری و دیگران” می باشد.
 • نام منبع درسی در 3 گرایش مدیریت ورزشی با کدهای (121543، 121544 و 121545 از اسم “روش تحقیق در تربیت بدنی” با کد درس 1215294 به “روش تحقیق در علوم ورزشی” تغییر کرد.

 

سوالات متداول

1- آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۱۴۰۲ برای پذیرش در چه رشته هایی ارائه شده است؟

لیست رشته های آزمون ارشد فراگیر پیام نور در دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون و همچنین از طریق مقاله فوق قابل دریافت می باشد.

2- برای شرکت در آزمون فراگیر پیام نور آیا باید در رشته همنام با مدرک کارشناسی خود شرکت کنیم؟

خیر. دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته رسمی و بالاتر و یا دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی می توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خود در یک رشته گرایش از رشته هـای امتحـانی ثبت نام نمایند.

3- چه رشته هایی در گروه علوم انسانی برای مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ارائه شده اند؟

با توجه به تعدد این رشته ها، امکان نام بردن تمامی آن ها وجود ندارد و شما می توانید جهت آگاهی از این مورد به متن این مقاله مراجعه نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۹۷ نظر
 1. سید یوسف

  سلام من امسال خرداد ماه فارغ کارشناسی پیوشته هوشبری شدم و میخواستم برا کارشناسی ارشد اقدام کنم و رشتش مهم نیس چی باشه هرچی فقط ارشد ی جایی قبول شم ممنون میشم اگر مسیری یا کاری میتونم انجام بدم بهم بگین

  • ایران مشاوره

   باسلام، برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد می بایست در آزمون سراسری شرکت نمایید، شما میتوانید در فرم انتخاب رشته خود دانشگاه های که رنک و اعتبار پایین تری دارند انتخاب نمایید تا شانس پذیرش بیشتری داشته باشید.

 2. Mn

  سلام من ارشد حقوق خصوصی میخواستم شرکت کنم ولی خوزستان ندارن فقط تهران وایلام و البرز داره چه باید کرد ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به عدم ضرورت شرکت در کلاس های دانشگاه پیام نور شما میتوانید استان های همجوار را نیز انتخاب کنید.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد