تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کارشناسی ارشد / لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

همان طور که می دانید دانشگاه پیام نور از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. در رابطه با دوره های فراگیر ارشد این دانشگاه لازم است به اطلاعتان برسانیم که داوطلبان این امکان را خواهند داشت تا با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در مقطع کارشناسی به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازند.

لیست منابعی که شرکت کنندگان باید مورد مطالعه قرار دهند، به طور دقیق تر در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401 عنوان شده است. همچنین رشته هایی که در مقطع کارشناسی ارشد دوره دانش پذیری پیام نور ارائه می گردند، بسیار متعدد و متنوع اند که در این مطلب قصد داریم به معرفی تعدادی از این رشته ها بپردازیم.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از طریق دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آن در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 1401

در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، رشته هایی در گروه های آزمایشی علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و گروه هنر ارائه می شوند. همانطور که در ابتدای مطلب ذکر شد، داوطلب هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام رشته ی مورد علاقه خود حتی در صورت مغایر بودن با نوع مدرک کارشناسی نخواهد داشت. برای اطلاع از رشته ها و گرایش های آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 1401 می توانید به جدول زیر مراجعه نمایید.

رشته های گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشته عنوان مجوعه امتحانی کد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1001  آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی 1002 آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
1003 آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک  1004 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی
1005 آموزش زبان انگلیسی 1006 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
1007 آموزش و بهسازی منابع انسانی 1008 اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
1009 اخلاق گرایش اخلاق کاربردی 1010 خلاق گرایش فلسفه اخلاق
1011 ادبیات عربی 1012 ادیان و عرفان
1013 برنامه ریزی آمایش سرزمین 1014 برنامه ریزی آموزشی
1015 برنامه ریزی درسی 1016 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
1017 تاریخ گرایش تاریخ اسلام 1018 تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
1019 تاریخ گرایش تاریخ تشیع 1020 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1021 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1022 تحقیقات آموزشی
1023 تکنولوژی آموزشی 1024 جامعه شناسی
1025 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی 1026 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
1027 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی 1028 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
1029 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 1030 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
1031 جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک 1032 جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران
1033 جمعیت شناسی 1034 حسابداری
1035 حسابرسی 1036 حقوق بین الملل
1037 حقوق جزا و جرم شناسی 1038 حقوق خصوصی
1039 حقوق دادرسی اداری 1040 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
1041 روان شناسی اجتماعی 1042 روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
1043 روان شناسی بالینی 1044 روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
1045 روان شناسی تربیتی 1046 روان شناسی شخصیت
1047 روان شناسی عمومی 1048 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
1049 روزنامه نگاری 1050 زبان شناسی
1051 زبان شناسی گرایش اجتماعی 1052 زبان و ادبیات انگلیسی
1053 زبان و ادبیات فارسی 1054 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
1055 زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 1056 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری
1057 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط 1058 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
1059 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 1060 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
1061 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی 1062 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
1063 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی 1064 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1065 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی 1066 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1067 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1068 علوم سیاسی
1069 علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی 1070 علوم قرآن و حدیث
1071 فقه و مبانی حقوق اسلامی 1072 فلسفه دین
1073 فلسفه و حکمت اسلامی 1074 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
1075 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1076 کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
1077 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید 1078 کارآفرینی گرایش گردشگری
1079 مترجمی زبان انگلیسی 1080 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1081 مدیریت آموزشی 1082 مدیریت امور شهری
1083 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 1084 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
1085 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی 1086 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
1087 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی 1088 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1089 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی 1090 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1091 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی 1092 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1093 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی 1094 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1095 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه 1096 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1097 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی 1098 مدیریت رسانه
1099 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات 1100 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1101 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک 1102 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1103 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی 1104 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1105 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی 1106 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1107 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی 1108 مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1109 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین 1110 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1111  مدیریت کسب و کار گرایش مالی 1112 مدیریت مالی
1113 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی 1116 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی
1117 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی 1120 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1119 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی 1122 مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1121 مشاوره گرایش مشاوره خانواده 1124 مطالعات فرهنگی
1123 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه 1125 نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی
رشته های گروه علوم پایه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشته عنوان مجموعه امتحانی کد رشته عنوان مجموعه امتحانی
2001 آمار ریاضی 2002 آموزش ریاضی
2003 بیوشیمی 2004 بیوفیزیک
2005 ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی 2006 ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
2007 ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز 2008 ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
2009 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی 2010 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
2011 زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی 2012 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
2013 زیست فناوری گرایش میکروبی 2014 ژنتیک
2015 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی 2016 شیمی گرایش شیمی آلی
2017 شیمی گرایش شیمی تجزیه 2018 شیمی گرایش شیمی کاربردی
2019 علوم زمین گرایش پترولوژی 2020 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
2021 علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک) 2022 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
2023 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر 2024 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
2025 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال 2026 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
2027 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
رشته های گروه فنی و مهندسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشته عنوان مجموعه امتحانی کد رشته عنوان مجموعه امتحانی
3001 مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 3002 مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
3003 مهندسی شیمی گرایش پلیمر 3004 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3005 مهندسی شیمی گرایش محیط زیست 3006 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
3007 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها 3008 مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
3009 مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی 3010 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
3011 مهندسی عمران گرایش راه و ترابری 3012 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
3013 مهندسی عمران گرایش سازه 3014 مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
3015 مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 3016 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
3017 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ITS) 3018 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
3019 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 3020 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3021 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 3022 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3023 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 3024 مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشته عنوان مجموعه امتحانی کد رشته عنوان مجموعه امتحانی
4001 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 4002 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
4003 بیوتکنولوژی کشاورزی 4004 توسعه روستایی
4005 علوم دامی گرایش تغذیه دام 4006 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
4007 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
رشته های گروه هنر کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
کد رشته عنوان مجموعه امتحانی کد رشته عنوان مجموعه امتحانی
5001 پژوهش هنر 5002 طراحی شهری
5003 مهندسی معماری

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401

شما می توانید برای اطلاع از اینکه رشته های فوق در کدام واحد های دانشگاهی ارائه شده است، دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را مورد بررسی قرار دهید که ظرفیت هر یک از کد رشته محل ها نیز در این دفترچه قید شده است. لازم به ذکر است که این دفترچه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود اما برای سهولت در دسترسی، فایل پی دی اف آن در جدول زیر قرار داده شده است.

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401
(برای دانلود فایل، بر روی لینک فوق کلیک نمایید.)

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام

 • نویسنده منبع درس تعامل اجتماعی از منظر اسلام (1217456) در رشته روانشناسی اجتماعی (121731) “محمدرضا سالاری و دیگران” می باشد.
 • نام منبع درسی در 3 گرایش مدیریت ورزشی با کدهای (121543، 121544 و 121545 از اسم “روش تحقیق در تربیت بدنی” با کد درس 1215294 به “روش تحقیق در علوم ورزشی” تغییر کرد.

سوالات متداول

1- آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401 برای پذیرش در چه رشته هایی ارائه شده است؟

لیست رشته های آزمون ارشد فراگیر پیام نور در دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون و همچنین از طریق مقاله فوق قابل دریافت می باشد.

2- برای شرکت در آزمون فراگیر پیام نور آیا باید در رشته همنام با مدرک کارشناسی خود شرکت کنیم؟

خیر. دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته رسمی و بالاتر و یا دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی می توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خود در یک رشته گرایش از رشته هـای امتحـانی ثبت نام نمایند.

3- چه رشته هایی در گروه علوم انسانی برای مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ارائه شده اند؟

با توجه به تعدد این رشته ها، امکان نام بردن تمامی آن ها وجود ندارد و شما می توانید جهت آگاهی از این مورد به متن این مقاله مراجعه نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۴۹۱ نظر

 1. سلام من سال ۸۲ فارغ تحصیل شدم مشکلی برای ادامه تحصیل نیست؟

 2. با سلام
  من همزمان میتونم هم ارشد فراگیر بخونم و هم برم علمی کاربردی یا دانشگاه پیام نور یه رشته لیسانس دیگه هم بخونم؟

 3. سلام خسته نباشید.
  من تر آخر حقوق هستم خردادماه تموم میکنم،
  حال میتونم به کارشناسی ارشد ثبت نام کنم فراگیر پیام نور یا سراسری
  میتونم به هر کدوم خواستم ثبت نام کنم یا باید ترم آخرم تموم کنم بمونه برای سال دیگه

  • با سلام و احترام، بله، مطابق با دفترچه های راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد سراسری سال ۱۴۰۱، و فراگیر پیام نور سال ۱۴۰۰، شما مجاز به نام نویسی می باشید.

 4. عبدالرضااحمدزاده

  سلام ایا پیام نوررشته مهندسی ایمنی وبهداشت ومحیط زیست hseبرای ارشد ارایه میکنه یانه؟

 5. باداشتن مدرک کارشناسی ارشد روزانه می توان مجدد در دوره فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور شرکت کرد؟

 6. سلام آیا فراگیر ارشد پیام نور رشته علوم تربیتی دارد؟

  • با سلام، لیست رشته ها و دانشگاه های مورد پذیرش فراگیر ارشد پیام نور، در دفترچه راهنمای ثبت نام قابل مشاهده می باشد.

 7. سلام، با سپاس از پاسخگویی شما
  من دارای مدرک کارشناسی مهندسی زمین شناسی هستم، آیا میتوانم از ترم بهمن جاری و بدون کنکور در رشته های کارشناسی ارشد مدیریت پیام نور ثبت نام نمایم؟

 8. عبدالرحیم صالحی

  سلام وقت بخیر من تا ترم مهر سال بعد در دوره کارشناسی هستم الان که از دهم اسفند دفترچه ثبت نام فراگیر میاد من می تونم ثبت نام کنم و از ترم بهمن سال بعد وارد ارشد بشم؟

 9. سلام آیا پیام نورکارشناسی ارشد تغذیه دارد

 10. باسلام من برای ارشد میخوام پیام نور بخونم ولی بدون ازمون چطور باید اقدام کنم اطلاعاتم صفره .کسی هم اطلاع نداره .چندمدل ارشد داریم تو پیام نور میشه لطفا اطلاعات کمی بدید ممنون

 11. سلام.رشته حقوق خصوصی کارشناسی ارشد پیام نور میشه آموزش محور گرفت و پایان نامه نداد؟

 12. سلام می خواستم برای ارشد روان شناسی بالینی دوره های فراگیرپیام نور شرکت کنم.کارشناسیم علوم تربیتی گرایش مدیریت هستش ازدانشگاه سراسری ارومیه.امکان ثبت نام هست که شرکت بکنیم؟بعدش من سال ۷۹فارغ التحصیل شدم ولی خیلی علاقه دار ادامه تحصیل بدم تاحالا فرصتش پیش نیومده .شرایط سنی داره برای ثبت نام؟ممنون

  • با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور منتشر نشده است؛ لازم به ذکر است شرکت دز آزمون محدودیت سنی به خصوصی ندارد.

 13. سلام چند درصد امکان داره ازمون امسال برگزار بشه؟
  من کارشسناس بهداشت محیط هستم برای ارشد بایستی چه منابعی رو بخونم

 14. سلام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور چه زمانی برگزار میشه و اینکه کِی باید ثبت نام کنیم

 15. سلام عرض ادب زمان ثبت نام انتخاب واحد دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در سال ۱۴۰۰دانشگاه پیامنور چ موقع می باشد؟

  • با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص زمان دقیق انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور منتشر نشده است.

 16. سلام خیلی گنگ نوشته میشه مطالب و همشتکراری و معلوم نیست کجا باید کار ثبت نام را انجام داد

 17. سلام من در دانشگاه ازاد کارشناسی روانشناسی خوندم
  الان برای ارشد بدون کنکور روانشناسی شانس این رو دارم که در دانشگاه پیام نور یا ازاد مشغول به تحصیل بشم؟؟؟؟؟ معدل کلِ کارشناسیمم ۱۹هست.

  • با سلام، در صورت داشتن شرایط استعداد درخشان می توانید نسبت به آن اقدام نمایید یا در صورت وجود شرایط در رشته های بدون آزمون و پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی ثبت نام نمایید.

 18. سلام وقتتون بخیر ببخشید‌امکان داره‌ کسی که دیپلم تجربی داره و کنکور تجربی شرکت میکنه در رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور بدون ازمون تحصیل کنه

  • با سلام، در صورت دارا بودن دیپلم چهارساله نظام قدیم، پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام جدید۳-۳-۶ مجاز به ثبت نام در تمامی رشته های ارائه شده مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه پیام نور پذیرش بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی می باشید.

 19. سلام. شهر من رشته ای ک من میخوام برای کارشناسی ارشد شرکت کنم رو نداره و این رشته فقط تهران دایر هس ک من امکان رفتن ب اونجارو ندارم. من توی یه سایت خوندم ک میشه امتحانات پایان ترم رو توى واحد دانشگاهى شهر خودمون بدیم. این موضوع حقیقت داره؟؟

  • با سلام و درود،به دلیل سراسری بودن آزمون های پایان ترم دانشگاه های پیام نور، امکان برگزاری امتحان در بعضی از واحد های دانشگاه شهر محل زندگی میسر می باشد.

 20. سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم با مدرک کارشناسی پیام نور در رشته مترجمی زبان انگلیسی میشه برای کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی کنکور داد یا خیر؟

  • با سلام و وقت بخیر، درصورتی که دارای مدرک کارشناسی، از دانشگاه پیام نور می باشید، محدودیتی جهت ورود به دانشگاه های روزانه و… در مقطع کارشناسی ارشد برای شما وجود ندارد.

 21. سلام
  میشه بدون کنکور در دانشگاه پیام نور در رشته روانشناسی تربیتی در مقطع ارشد تحصیل کرد ؟

  • با سلام، با استناد به دفترچه ی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹، در مقطع تحصیلی ذکرشده رشته ای براساس سوابق تحصیلی ارائه نمی شود.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد