تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کارشناسی ارشد / میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400
میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با سهمیه های مختلفی از جمله سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان و ایثارگران و سهمیه استعداد درخشان روبرو هستیم. داوطلبانی که دارای هر یک از سهمیه های فوق باشند، در زمان انتخاب رشته این فرصت را دارند که با دست بازتر و با محدودیت کم تر انتخاب رشته انجام دهند. زیرا این دسته از داوطلبان فقط با داوطلبان دارای سهمیه مشابه خود به رقابت می پردازند، بنابراین رتبه آن ها در یک جامعه آماری کوچکتر محاسبه شده است که شانس قبولی داوطلب را افزایش خواهد داد. حال می خواهیم در این مقاله به شرح این سهمیه ها بپردازیم.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سال های گذشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه روزانه پذیرفته شده اند، مجاز به استفاده از این سهمیه برای آزمون سال های بعد همین مقطع نمی باشند.

میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

در ارتباط با انواع سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و همچنین دفترچه انتخاب رشته آن به طور کامل توضیح داده شده است اما برخی از داوطلبان به دلیل عدم مطالعه این دفترچه ها، اطلاعات کافی ندارند که همین بی اطلاعی سبب می شود انتخاب رشته درستی نداشته باشند، زیرا اعمال سهمیه ها در زمان انتخاب رشته احتمال قبولی شما را نسبت به داوطلبانی که فاقد سهمیه می باشند، افزایش می دهد.

سهمیه آزاد

آن دسته از داوطلبانی که فاقد سهمیه های رزمندگان و ایثارگران می باشند، در سهمیه آزاد قرار می گیرند و در صورت عدم کسب نمره حدنصاب لازم توسط داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران و عدم تکمیل ظرفیت، این ظرفیت به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

سهمیه 25 درصدی 

منظور از سهمیه 25 درصدی این است که برای مثال اگر رشته انتخابی دارای 80 نفر ظرفیت باشد، 25 درصد از این ظرفیت یعنی 20 نفر به داوطلبان دارای سهمیه 25 درصدی اختصاص می یابد. داوطلبان دارای سهمیه 25 درصدی عبارتند از :

 1. همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر (مشروط به کسب 70 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل)
 2. آزادگان و همسر و فرزندان آن ها (مشروط به کسب 70 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل)
 3. جانبازان و همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر (مشروط به کسب 70 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل)
 4. خود فرد رزمنده (مشروط به کسب 80 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل)

سهمیه 5 درصدی

میزان تاثیر سهمیه 5 درصدی بدین صورت است که برای مثال اگر ظرفیت پذیرش رشته محلی 100 نفر باشد، 5 درصد از این ظرفیت یعنی 5 نفر به داوطلبان واجد شرایط سهمیه 5 درصدی اختصاص می یابد. داوطلبانی که می توانند از سهمیه 5 درصدی استفاده کنند شامل موارد زیر می باشند :

 1. جانبازان کمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آن ها (مشروط به کسب 70 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل)
 2. همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه (مشروط به کسب 70 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل)

نکات مهم 

 • در صورتی که ظرفیت پذیرش در نظر گرفته برای سهمیه 25 درصد با داوطلبان واجد شرایط تکمیل نگردد، ظرفیت باقی مانده، به داوطلبان دارای سهمیه 5 درصدی اختصاص می یابد.
 • در صورتی که ظرفیت پذیرش در نظر گرفته شده برای سهمیه 5 درصد با داوطلبان واجد شرایط تکمیل نگردد، ظرفیت باقی مانده به داوطلبان دارای سهمیه آزاد اختصاص می یابد.
 • ظرفیت در رشته محل هایی به سهمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص می یابد که امکان گرد کردن برای آن ها وجود داشته باشد.
 • اگر تعداد داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران که موفق به کسب حدنصاب لازم شده اند، بیش از تعداد ظرفیت پذیرش اختصاصی باشد، بر اساس ظرفیت موجود و به ترتیب اولویت نمره پذیرش انجام می گیرد و هیچ گونه ظرفیت اضافی افزوده نخواهد شد.
 • در صورتی که داوطلب دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران پس از تکمیل ظرفیت پذیرش، نمره و حدنصاب لازم را کسب کند در اولویت پذیرش نخواهد بود.
 • چنانچه داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران موفق به کسب حدنصاب لازم نشوند، جزء سهمیه آزاد دسته بندی می شوند.
 • داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سال های گذشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه روزانه پذیرفته شده اند، مجاز به استفاده از این سهمیه برای آزمون سال های بعد همین مقطع نمی باشند.
 • داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سال های گذشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه غیر روزانه پذیرفته شده اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود تنها یک بار دیگر می توانند از سهمیه خود برای آزمون سال های بعد همین مقطع استفاده کنند.

سهمیه مربیان 

ده درصد از سهمیه به صورت مازاد برظرفیت در هر کد رشته محل به مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمـامی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی اختصاص داده می شود که دارا بودن شرط کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد برای داوطلبان دارای این سهمیه ضروری است.

 • داوطلب مربی تنها در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت خود امکان ادامه تحصیل خواهد داشت.
 • موافقت دانشگاه محل خدمت، قبل از ثبت نام الزامی است.
 • داوطلبان پذیرفته شده با سهمیه فوق در دوره های روزانه و غیر روزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند که پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص داوطلب با رعایت آیین نامه های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، براساس مصوبه هیأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر اینصورت برعهده خود مربی می باشد.

سهمیه استعداد درخشان (مازاد بر ظرفیت)

داوطلبانی که دارای سهمیه استعداد درخشان می باشند، باید همزمان با داوطلبان عادی نسبت به انتخاب رشته محل اقدام نمایند. به عبارت دیگر بایستی با کدرهگیری ثبت نام وارد سامانه شده و انتخاب رشته خود را انجام دهند.

 • این دسته از داوطلبان در صورتی که با شرایط عادی، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را انجام داده اند بایستی هر دو فرم انتخاب رشته مخصوص کلیه داوطلبان و مخصوص متقاضیان استعداد درخشان را تکمیل نمایند.
 • داوطلبانی که ثبت نام آزمون را انجام نداده اند، به دلیل نداشتن کد رهگیری نمی توانند انتخاب رشته را انجام دهند، بنابراین این دسته از داوطلبان باید حداکثر تا نیمه مرداد ماه با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل خود درخواست خود را برای ثبت نام استعداد درخشان ثبت نمایند.
 • داوطلبان واجد شرایط بدون آزمون که با شرایط عادی در آزمون ثبت نام نموده اند، لزومی ندارد رشته امتحانی آزمون با رشته انتخابی مورد استفاده در استعداد درخشان یکسان باشد، این دسته از داوطلبان در زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  مجاز به انتخاب در هر دو حالت عادی و استعداد درخشان خواهند بود.
 • داوطلبان دارای سهمیه استعداد درخشان در صورتی که در هنگام انتخاب رشته یک مجموعه را انتخاب کنند و واجد شرایط رشته های آن زیر مجموعه باشند، می توانند آن ها را در هنگام انتخاب رشته محل انتخاب نمایند.
 • اولویت پذیرش در هر دانشگاهی با دانشجویان واجد شرایط همان دانشگاه می باشد و اولویت بندی بین دانشجویان بر اساس امتیاز کسب شده توسط دانشجو بر مبنای جدول امتیازدهی توسط دانشگاه محل تحصیل محاسبه خواهد شد.

کدام دسته از داوطلبان، واجد شرایط سهمیه استعداد درخشان می باشند ؟

 • دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته که رتبه اول را با میانگین معدل 17 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب کرده اند و در مدت حداکثر 4 نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده اند.
 • دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته که رتبه اول را با معدل 17 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب کرده اند و در مدت حداکثر 8 نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده اند.
 • دانشجوی نمونه گروه پزشکی در مقطع کارشناسی به تائید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری
 • چنانچه در بین متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد یک رشته محل، امتیازات کسب شده یکسان باشد، اولویت با معدل های بالاتر خواهد بود.
 • در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده خود انصراف دهد، مشمول محرومیت یکساله نمی شود اما نمی تواند مجددا از سهمیه استعداد درخشان استفاده نماید.
 • ادامه تحصیل دانشجوی ممتاز متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان در همان دانشگاه محل تحصیل خود می باشد ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه ها اختصاص داده می شود.

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به طور کامل به شرح نکات مربوط به انتخاب رشته آزمون ارشد وزارت بهداشت پرداخته است بنابراین می توانید با مطالعه این دفترچه، از اطلاعات جامع تری برخوردار شوید که یکی از این اطلاعات، سهمیه های موثر در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. به منظور کسب اطلاعات در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

سوالات متداول

1- چگونه می توانیم از سهمیه های موثر در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آگاهی پیدا کنیم؟

این سهمیه ها در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته این آزمون وجود دارد که در مقاله فوق نیز بیان شده است.

2- نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 به چه صورت است؟

نکات مربوط به میزان تاثیر این سهمیه ها در مقاله فوق ذکر شده است.

3- داوطلب دارای سهمیه 25 درصدی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نیاز به کسب چه درصد هایی می باشد؟

داوطلبان می بایست 70 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل را به منظور قبولی کسب کرده باشند.

خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد