خانه کارشناسی ارشد میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲

میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲

میزان تاثیر سهمیه استعداد درخشان در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 سهمیه های مختلفی از جمله سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان و ایثارگران، سهمیه بومی مناطق محروم و همچنین سهمیه استعداد درخشان تاثیر گذارند. داوطلبانی که دارای هر یک از سهمیه های فوق هستند، در زمان انتخاب رشته این فرصت را دارند که با دست بازتر و محدودیت کم تری انتخاب رشته خود را انجام دهند، زیرا این دسته از افراد فقط با کسانی که سهمیه مشابه خود را دارند، به رقابت می پردازند. بنابراین رتبه آن ها در یک جامعه آماری کوچک تر محاسبه شده است که شانس قبولی داوطلب را افزایش خواهد داد.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سال های گذشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه روزانه پذیرفته شده اند، مجاز به استفاده از این سهمیه برای آزمون ارشد وزارت بهداشت سال های بعد نمی باشند.

میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

در ارتباط با انواع سهمیه های آزمون مذکور، در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت و همچنین دفترچه انتخاب رشته آن به طور کامل توضیح داده شده است. برخی از داوطلبان به دلیل عدم مطالعه این دفترچه ها، اطلاعات کافی در رابطه با سهمیه ها ندارند و همین بی اطلاعی سبب می شود که انتخاب رشته درستی نداشته باشند. لازم به توضیح است که اعمال سهمیه ها در نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت احتمال قبولی را نسبت به متقاضیانی که فاقد سهمیه می باشند، افزایش می دهد.

سهمیه آزاد

آن دسته از داوطلبانی که فاقد سهمیه های رزمندگان و ایثارگران می باشند، در سهمیه آزاد قرار می گیرند و در صورت عدم کسب نمره حدنصاب لازم توسط افراد دارای سهمیه های نام برده و عدم تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت، این ظرفیت به سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

سهمیه رزمندگان و ایثارگران به دو دسته تعلق می گیرد؛ دسته اول افرادی هستند که سهمیه 25 درصدی دارند و گروه دوم نیز از سهمیه 5 درصدی بهره می گیرند. منظور از سهمیه 25 درصدی این است که برای مثال اگر رشته انتخابی دارای 80 نفر ظرفیت باشد، 25 درصد از این ظرفیت یعنی 20 نفر به داوطلبان دارای این سهمیه اختصاص می یابد و همچنین در سهمیه 5 درصدی مثلا از 100 نفر ظرفیت، 5 درصد یعنی 5 نفر به این گروه تعلق دارد. به جز فرد رزمنده که بایستی 80 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل را کسب کند، بقیه گروه ها باید 70 درصد این نمره را به دست آورند.

مشمولین سهمیه رزمندگان و ایثارگران در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402
سهمیه 25 درصدیسهمیه 5 درصدینام ارگان
همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثرجانبازان کمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنانبنیاد شهید و امور ایثارگران
آزادگان، همسر و فرزندان آنانهمسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد و بیشترآزادگان، همسر و فرزندان آنان
رزمنده جهادگرهمسر و فرزندان رزمنده جهادگروزارت جهاد کشاورزی
رزمنده داوطلب بسیجیهمسر و فرزندان رزمنده داوطلب بسیجیسپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رزمنده کادر و سرباز وظیفه سپاههمسر و فرزندان رزمنده کادر و سرباز وظیفه سپاهنیروهای مسلح

(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه (آجا)همسر و فرزندان رزمنده کادر و سرباز وظیفه (آجا)نیروهای مسلح

(ارتش جمهوری اسلامی)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه (ناجا)همسر و فرزندان رزمنده کادر و سرباز وظیفه (ناجا)نیروهای مسلح

(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه (ودجا)همسر و فرزندان رزمنده کادر و سرباز وظیفه (ودجا)نیروهای مسلح

(وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه (ن.م)همسر و فرزندان رزمنده کادر و سرباز وظیفه (ن.م)نیروهای مسلح

(ستاد کل نیروهای مسلح)

نکات مهم

 • در صورتی که ظرفیت پذیرش در نظر گرفته شده برای سهمیه 25 درصد با داوطلبان واجد شرایط تکمیل نگردد، ظرفیت باقی مانده به داوطلبان دارای سهمیه 5 درصدی اختصاص می یابد.
 • اگر ظرفیت پذیرش سهمیه 5 درصد با داوطلبان واجد شرایط پر نشود، ظرفیت باقی مانده به متقاضیان دارای سهمیه آزاد تعلق می گیرد.
 • زمانی ظرفیت در رشته محل ها به سهمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص می یابد که امکان گرد کردن ریاضی سهم در ظرفیت برای آن ها وجود داشته باشد. یعنی مقدار اعشاری آن باید بزرگ تر از 0.5 باشد و اگر کوچک تر و یا مساوی با این عدد شود، به عدد صحیح کوچک تر گرد می شود.
 • اگر تعداد داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران که موفق به کسب حدنصاب لازم شده اند، بیش از تعداد ظرفیت پذیرش اختصاصی باشد، بر اساس ظرفیت موجود و به ترتیب اولویت نمره پذیرش انجام می گیرد و هیچ گونه ظرفیت اضافی افزوده نخواهد شد.
 • در صورتی که داوطلب دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران پس از تکمیل ظرفیت پذیرش، نمره و حدنصاب لازم را کسب کند در اولویت پذیرش نخواهد بود.
 • چنانچه داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و ایثارگران موفق به کسب حدنصاب لازم نشوند، جزء سهمیه آزاد دسته بندی می شوند.
 • داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سال های گذشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه روزانه پذیرفته شده اند، مجاز به استفاده از این سهمیه برای آزمون سال های بعد همین مقطع نمی باشند.
 • افرادی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سال های گذشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه غیر روزانه پذیرفته شده اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود تنها یک بار دیگر می توانند از سهمیه خود برای آزمون سال های بعد همین مقطع استفاده کنند.

سهمیه استعداد درخشان (مازاد بر ظرفیت)

داوطلبانی که دارای سهمیه استعداد درخشان می باشند، باید همزمان با داوطلبان عادی نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. به عبارت دیگر بایستی با کد رهگیری ثبت نام وارد سایت انتخاب رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت شده و انتخاب رشته خود را انجام دهند.

سهمیه استعداد درخشان در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402
با آزمون ورودیبدون آزمون ورودی
کسب حدنصاب 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته آزادبر اساس امتیاز کسب شده طبق آیین نامه مربوطه
10 درصد ظرفیت پذیرش کل به صورت اضافه بر ظرفیت کل

نکات مهم

 • این دسته از داوطلبان در صورتی که با شرایط عادی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را انجام داده اند، بایستی هر دو فرم انتخاب رشته مخصوص کلیه داوطلبان و متقاضیان استعداد درخشان را تکمیل نمایند.
 • داوطلبانی که ثبت نام آزمون را انجام نداده اند، به دلیل نداشتن کد رهگیری نمی توانند انتخاب رشته را انجام دهند، بنابراین باید حداکثر تا نیمه مرداد ماه با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل خود درخواست خود را برای نام نویسی استعداد درخشان ثبت کنند.
 • داوطلبان واجد شرایط بدون آزمون که با شرایط عادی در این کنکور ثبت نام نموده اند، لزومی ندارد رشته امتحانی آزمون ایشان با رشته انتخابی مورد استفاده در استعداد درخشان یکسان باشد. این دسته از افراد در زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مجاز به انتخاب کد رشته محل های هر دو حالت عادی و استعداد درخشان خواهند بود.
 • اولویت پذیرش در هر دانشگاهی با دانشجویان واجد شرایط همان دانشگاه می باشد و اولویت بندی بین دانشجویان، بر اساس امتیاز کسب شده و بر مبنای جدول امتیازدهی توسط دانشگاه محل تحصیل محاسبه خواهد شد.

شرایط مورد نیاز سهمیه بدون آزمون

 • دانشجوی گروه پزشکی مقطع کارشناسی که به تائید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری، ممتاز کشوری شده است.
 • چنانچه امتیازات کسب شده یکسان در بین متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد یک رشته محل وجود داشته باشد، اولویت با معدل های بالاتر خواهد بود.
 • در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده خود انصراف دهد، مشمول محرومیت یکساله نمی شود اما نمی تواند مجددا از سهمیه استعداد درخشان استفاده نماید.
 • ادامه تحصیل متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان در همان دانشگاه محل تحصیل خود می باشد، ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه ها اختصاص داده می شود.

سهمیه بومی مناطق محروم

پذیرش با سهمیه بومی مناطق محروم با رعایت سقف ظرفیت در آن منطقه برای رشته های مورد تقاضا و نیاز استان ها می باشد. افرادی که با استفاده از مزایای این سهمیه پذیرفته می شوند، بایستی 3 برابر مدت آموزش خود تعهدی مبنی بر خدمت در منطقه مربوطه به دانشگاه محل قبولی ارائه دهد. البته این تعهد هیچ گونه حق استخدامی برای پذیرفته شدگان ایجاد نخواهد کرد. همچنین داوطلبان بومی باید شرایطی داشته باشند تا آنان را بومی آن منطقه در نظر بگیرند که در ادامه متن آن ها را ذکر کرده ایم.

 1. محل تولد متقاضی در همان استان (تکمیل فرم بومی مخصوص مقاطع تحصیلی)
 2. گذراندن سه مقطع تحصیلی خود در آن منطقه (پر کردن فرم مقاطع تحصیلی)
 3. محل تولد والدین و یا همسر فرد در استان مورد نظر و یا سکونت 5 ساله وی در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد نظر (تکمیل کردن فرم استشهاد محلی مبنی بر سکونت دائم و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح به همراه اسکن شناسنامه والدین یا همسر)

تاثیر سهمیه های ایثارگری بر قبولی داوطلبان دارای سهمیه آزاد

بسیاری از داوطلبان انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت بر این باور هستند که شانس قبولیشان به دلیل تخصیص ظرفیت به دارندگان سهمیه های فوق کاهش یافته و در قبولی و فرآیند پذیرش بی عدالتی برقرار است. لازم است افراد مذکور بدانند که سهمیه های مورد نظر در پذیرش افراد بی تاثیر نیستند اما این گونه به نظر می آید که سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور، ظرفیت بیشتر و جداگانه ای را برای مشمولین سهمیه ها در نظر گرفته است و به این ترتیب خدشه ای به پذیرش افراد دارای سهمیه آزاد وارد نمی گردد. همچنین داوطلبان عادی توجه داشته باشند که دارندگان سهمیه تنها در صورتی قادر به استفاده از این سهمیه ها خواهند بود که حدنصاب گفته شده را کسب کرده باشند (در مقاله به شرح جزئیات آن پرداخته ایم).

داوطلبانی که از سهمیه های نام برده اعم از سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان و ایثارگران، سهمیه بومی مناطق محروم و همچنین سهمیه استعداد درخشان برخوردارند، بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گزینه مربوطه را تیک بزنند. البته برای استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران علاوه بر علامت زدن آن در فرم، باید کد 12 رقمی مربوط به آن را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند که این مراجع در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت و همچنین متن مقاله فوق درج شده اند.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توانیم از سهمیه های موثر در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ آگاهی پیدا کنیم؟

اسامی و توضیحات مربوط به این سهمیه ها در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته این آزمون همچنین در مقاله حاضر وجود دارد.

2- سهمیه های موثر در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت چیست؟

در انتخاب رشته این آزمون سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان و ایثارگران، سهمیه بومی مناطق محروم و همچنین سهمیه استعداد درخشان تاثیر گذارند.

3- داوطلب دارای سهمیه 25 و 5 درصدی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نیاز به کسب چه درصد هایی می باشد؟

به جز فرد رزمنده که بایستی 80 درصد نمره علمی گزینش آزاد آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل را کسب کند، بقیه گروه ها باید 70 درصد این نمره را به دست آورند.

خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
 1. محمدباقر

  سلام منظور از اینکه فرد پذیرفته شده در سهمیه ایثارگران باید ۷۰ درصد اخرین فرد قبولی را داشته باشد نمره علمی است یا تراز ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود در سهمیه ایثارگران شما باید ۷۰ درصد تراز (نمره علمی) نفر آخر قبولی را بدست آورید.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد