خانه شهریه ها شهریه دانشگاه مجازی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

شهریه دانشگاه مجازی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

نرخ شهریه دانشگاه مجازی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
شهریه دانشگاه مجازی 1402 – 1403

همان طور که از نام این دانشگاه پیداست، آموزش و تدریس در دوره های مجازی دانشگاه ها به صورت آنلاین و غیرحضوری انجام می پذیرد. تحصیل در دانشگاه های مجازی محدودیت زمانی و مکانی ندارد و همین امر موجب می شود تا افرادی که به هر دلیل زمان کافی برای شرکت در کلاس های حضوری را ندارند، این دوره ها را برای تحصیل انتخاب کنند. بنابراین اگر جزو افرادی می باشید که در کنار اشتغال علاقه به ادامه تحصیل دارید و یا به هر دلیلی نمی توانید در کلاس های حضوری شرکت کنید، این شیوه آموزش می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

تمامی پذیرفته شدگان دوره مجازی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور ادامه تحصیل در رشته محل قبولی خود ملزم به پرداخت شهریه هستند. شهریه دانشگاه مجازی از دو بخش شهریه ثابت و متغیر تشکیل شده که جدول آن هر ساله از طریق هر یک از واحدهای دانشگاهی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. لازه به ذکر است که هر ساله نیز مقدار کمی به مبلغ شهریه دانشگاه های مذکور افزوده می شود.

شهریه دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه های مختلف ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ متغیر بوده و مطابق با مبالغ مصوب سازمان های ذی صلاح تعیین می شود.

میزان شهریه برخی از دانشگاه های مجازی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

داوطلبان واجد شرایط تحصیل در دانشگاه مجازی نیز همانند دانشجویان دیگر دانشگاه های شهریه پرداز کشور می بایست هر ترم میلغی را تحت عنوان شهریه پرداخت نمایند. بنابراین متقاضیان می بایست پیش از اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته های دانشگاه های مجازی، نسبت به میزان شهریه ثابت و متغیر اطلاعات لازم را به دست آورند. از این رو جدول شهریه برخی از دانشگاه های مجازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 1402 – 1403 در ادامه مقاله ارائه شده است.

شهریه دوره کارشناسی دانشگاه های مجازی 1402 – 1403

شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی علم و صنعت ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
فنی و مهندسیشهریه ثابت1 میلیون و 700 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی200 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه290 هزار تومان
هر واحد پایان نامه370 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی شیراز 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت1 میلیون و 200 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری290 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی417 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه110 هزار تومان
هر واحد پایان نامه110 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت1 میلیون و 200 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری290 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی417 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه110 هزار تومان
هر واحد پایان نامه110 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی المصطفی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت300 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی ایرانیان 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت790 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری55 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی67 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه110 هزار تومان
هر واحد پایان نامه118 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت944 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری67 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی79 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه140 هزار تومان
هر واحد پایان نامه190 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی آزاد اسلامی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت550 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری43 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت980 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری43 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی سهند 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
فنی و مهندسیشهریه ثابت495 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی66 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه23 هزار تومان
هر واحد پایان نامه110 هزار تومان

شهریه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های مجازی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی سهند ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
فنی و مهندسیشهریه ثابت1میلیون و 490 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری260 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی شیراز 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت800 هزارتومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری98 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی98 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه120 هزار تومان
هر واحد پایان نامه363 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت920 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری120 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی120 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه150 هزار تومان
هر واحد پایان نامه300 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی تهران ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت1 میلیون تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری280 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی280 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه250 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت1میلیون و صد هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری350 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی350 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه310 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی شهید بهشتی 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت1 میلیون و 490 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری190 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی190 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه690 هزار تومان
هر واحد پایان نامه690 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت1 میلیون و 490 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی200 هزار تومان
هر واحد پایان نامه690 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی ایرانیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت1 میلیون و 500 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری287 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی287 هزار تومان
هر واحد پایان نامه78 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت1میلیون و 800 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری310 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی310 هزار تومان
هر واحد پایان نامه100 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی علامه طباطبایی 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت900 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری210 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی210 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی آزاد اسلامی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت2میلیون و 500 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری200 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت2میلیون و 800 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری200 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی المصطفی قم 1402 – 1403
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت140 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی اصفهان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
گروه آزمایشیعنوان شهریهمیزان شهریه
علوم انسانیشهریه ثابت900 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی250 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه400 هزار تومان
فنی و مهندسیشهریه ثابت900 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی250 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه400 هزار تومان

نکات قابل توجه

  • متقاضیان تحصیل در دانشگاه های مجازی تنها می توانند در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل نمایند و تحصیل به صورت مجازی در دوره دکتری فراهم نمی باشد.
  • اعتبار مدرک دانشگاه مجازی و شهریه های آن تا حد زیادی به رتبه دانشگاه محل تحصیل بستگی دارد. در نتیجه مدارک دوره مجازی دانشگاه های برتر کشور از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و در کنار آن، شهریه بیشتری نیز از دانشجویان این واحدها اخذ می گردد.

دانشگاه های مجازی برای دانشجویانی که به هر دلیلی زمان کافی برای حضور در کلاس را ندارند، خدمات آموزشی خود را به صورت مجازی و الکترونیکی ارائه می نماید. حدود 20 دانشگاه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق دریافت شهریه ثابت و متغیر کلاس های درسی را خود را به شکل غیرحضوری برگزار می نمایند. همچین مدارک اخذ شده از این دوره ها دارای اعتبار می باشند، لذا دانشجویان پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود می توانند بدون هیچ نگرانی نسبت به ثبت نام آزمون دکتری اقدام نمایند.

 

سوالات متداول

1- شهریه دوره مجازی دانشگاه ها ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به چه صورت محاسبه می شود؟

شهریه این دوره ها از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است که شهریه متغیر با توجه به تعداد و نوع واحدهای انتخابی دانشجویان تعیین می گردد.

2- آیا شهریه تمامی دانشگاه های مجازی یکسان می باشد؟

خیر، میزان شهریه هر یک از رشته های تحصیلی این دانشگاه ها با توجه به گروه آزمایشی آن متفاوت می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- چگونه می توان از مبلغ شهریه های دوره مجازی دانشگاه ها آگاه شد؟

این دانشگاه ها معمولا مبالغ شهریه های خود را از طریق سایت اختصاصی خود در اختیار کاربران قرار می دهند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره