خانه شکایات و انتقادات

شکایات و انتقادات

با ثبت شکایات و انتقادات خود ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری کنید

لطفا در نظر داشته باشید که این بخش در خصوص شکایات شما کاربران عزیز در خصوص نحوه ارائه مشاوره با کارشناسان ایران مشاوره و یا وجود مشکلات در محصولات می باشد و رسیدگی به شکایات در خصوص سازمان ها و نهادهای دیگر در حوزه اختیارات ایران مشاوره نیست.

پیشاپیش ممنونیم که مشکلات و شکایات خود در رابطه با سازمان ها و نهاد ها را در این صفحه مطرح نمی کنید.