خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

با توجه به افزایش ظرفیتی که دانشگاه آزاد در چند سال اخیر برای مقطع کارشناسی ارشد ایجاد کرده است، هر ساله متقاضیان زیادی در سر تا سر کشور برای پذیرش در رشته های این دانشگاه در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و همچنین در مهلت پذیرش بدون کنکور در این مقطع، به رقابت می پردازند.

 

داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل در این دست از رشته ها می باشند، می توانند قبل از زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، با مراجعه به سایت مربوطه از تمامی رشته های کارشناسی ارشد ارائه شده توسط این دانشگاه در سال ۱۴۰۳باخبر شوند. لازم به ذکر است در این مطلب به لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و با کنکور، به طور کامل پرداخته شده است.

دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد به صورت با کنکور در 6 و بدون کنکور در 7 گروه آزمایشی دانشجو می پذیرد.

لیست رشته های با کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

رشته های با کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد 1403 در 6 گروه آزمایشی دامپزشکی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و منابع طبیعی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در زمان مقرر از طریق سایت سازمان سنجش ارائه می شود که هر یک را به همراه رشته و گرایش های آن در جدول زیر ذکر کرده ایم.

نکته: تمامی داوطلبان هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ملزم به انتخاب رشته محل های متناسب با همان لیست رشته ها می باشند.

گروه علوم انسانی

رشته های گروه علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد شامل 52 مجموعه امتحانی است که دارای رشته و گرایش های بی شماری می باشد.

لیست رشته های با کنکور گروه علوم انسانی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳
عنوان مجموعه امتحانی نام رشته گرایش
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان*/ادبیات تطبیقی*/ ادبیات عامه/ آموزش زبان فارسی/ ادبیات روایی / ویرایش و نگارش/نظریه و نقد ادبی/ ادبیات معاصر/ ادبیات پایداری*
علوم جغرافیایی آب و هواشناسی آب و هواشناسی محیطی*/ سینوپتیک*/ تغییر اقلیم*
ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی نظری/ ژئومورفولوژی و آمایش محیط*
جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری*/ برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری*/ کاربری اراضی و ممیزی املاک*/ محیط زیست شهری*
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه اقتصاد روستایی*/ برنامه ریزی کالبدی – فضایی*/ مدیریت توسعه پایدار روستایی*
برنامه ریزی آمایش سرزمین*
مخاطرات محیطی*
جغرافیای سیاسی آمایش سیاسی فضا*/ ژئوپلیتیک*/ مطالعات ایران*
جغرافیا و دفاع مقدس
طبیعت گردی اکوتوریسم*/ ژئوتوریسم
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضایی و مجتمع های
گردشگری*/ گردشگری شهری*/ گردشگری روستایی*
جغرافیای نظامی
ژئوپلیتیک
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعات جغرافیایی*/ سنجش از دور/ مطالعات دفاعی
زبان عربی ادبیات عربی*
زبان و ادبیات عربی
مترجمی زبان عربی*
آموزش زبان عربی
ادبیات تطبیقی فارسی-عربی
علوم اقتصادی علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی*/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی*/ اقتصاد انرژی*/ بانکداری اسلامی*/ اقتصاد و تجارت الکترونیک*/ اقتصاد اسلامی*/ اقتصاد نظری/ اقتصاد شهری/ افتصادفرهنگ و هنر/ اقتصاد محیط زیست/ قتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد آموزش/ دفاع و پدافند اقتصادی/ اقتصاد مسکن
اقتصاد نفت و گاز تجارت نفت و گاز/ نهادها و سیاستهای بینال مللی در نفت و گاز/ حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز/ مدیریت مالی نفت و گاز
علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی*/ فیزیولوژی ورزشی کاربردی*/ فیزیولوژی و تغذیه ورزشی*
بیومکانیک ورزشی*
رفتار حرکتی رشد حرکتی*/ یادگیری و کنترل حرکتی*/ آموزش تربیت بدنی*
آسیب شناسی ورزشی و
تمرینات اصلاحی
تمرینات اصلاحی*/ آسیب شناسی ورزشی*/ تربیت بدنی سازگارانه و ورزش
معلولین
مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی*/ مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی/ مدیریت رویدادهای و گردشگری ورزشی*
روانشناسی ورزشی*
جامعه شناسی ورزش*
تاریخ تاریــخ تاریخ ایران باستان*/ تاریخ ایران اسلامی* /سناد و مدارک آرشیوی و
نسخه شناسی/ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز/ تاریخ عمومی جهان*
تاریخ انقلاب اسلامی*
تاریخ تشیع*
علوم اجتماعی مردم شناسی*
جمعیت شناسی*
جامعه شناسی*
برنامه ریزی رفاه اجتماعی*
جامعه شناسی انقلاب اسلامی*
مطالعات فرهنگی*
مطالعات جوانان*
مدیریت راهبردی فرهنگ
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
دانش اجتماعی مسلمین
فلسفه علوم اجتماعی
گردشگری مذهبی
مطالعات اوقات فراغت مدیریت/ برنامه ریزی فضایی/ فرهنگ و تمدن
پژوهش علوم اجتماعی*
توسعه محلی شهری/ روستایی
زبان های باستانی ایران زبان های باستانی ایران
زبان شناسی زبان شناسی محض*/ اجتماعی*/ نشانه شناختی*
/ حقوقی*/ ناشنوائی/ روانشناختی*/ شناختی*
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان*
واژه گزینی و اصطلاح شناسی
زبان شناسی رایانشی
علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث*
علوم قرآنی اعجاز/ مستشرقان/ادبی
علوم قرآنی ( برنامه درسی خاص)
علوم و معارف قرآن تفسیر اجتماعی
علوم حدیث اقتصاد اسلامی*/ تفسیر اثری*/ کلام و عقاید*/ خلاق/ عرفان اسلامی
نهج البلاغه* اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی/ اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی/ اصول الدین و معارف علوی*
علوم و معارف نهج البلاغه
تفسیر و علوم قرآن
فقه و حقوق فقه و مبانی حقوق اسلامی*
فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی*
مذاهب فقهی
فقه سیاسی
فقه و حقوق خانواده
فقه و حقوق جزا
فقه وحقوق خصوصی
معارف اسلامی و حقوق حقوق خانواده
فقه و حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی فلسفه و کلام اسلامی*
کلام تطبیقی
عرفان اسلامی*
مذاهب اسلامی
دین شناسی
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)*
شیعه شناسی کلام/ تاریخ/جامعه شناسی
فرق تشیع
فلسفه و حکمت اسلامی
کلام اسلامی
کلام امامیه
کلام شیعه
منطق فهم دین
امام شناسی و معارف ائمه
ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ادیان و عرفان*
عرفان اسلامی
ادیان ابراهیمی
ادیان غیرابراهیمی
تصوف و عرفان اسلامی*
عرفان تطبیقی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی*
تاریخ و تمدن ملل اسلامی*
الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) فقه شافعی*
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
فلسفه فلسفه*
فلسفه هنر*
فلسفه و حکمت اسلامی
منطق*
اخلاق فلسفه اخلاق/ اخلاق کاربردی/ اخلاق اسلامی
فلسفه دین
فلسفه رسانه
علوم تربیتی برنامه ریزی درسی*
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش*
مدیریت آموزشی*
آموزش و بهسازی منابع انسانی*
ارزشیابی آموزشی
تحقیقات آموزشی*
آموزش عالی
تکنولوژی آموزشی*
مدیریت و برنامه ریزی
علوم تربیتی آموزش و پرورش تطبیقی/ آموزش و پرورش ابتدایی/ آموزش و پرورش پیش دبستانی*
فلسفه تعلیم و تربیت آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
برنامه ریزی آموزشی
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت
علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات*/ مدیریت کتابخانه های
دانشگاهی*/ مطالعات کتابخانه های عمومی*/ مدیریت کتابخانه های دیجیتال*
علم سنجی
مطالعات آرشیوی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه*
آموزش زبان فرانسه*
مترجمی زبان فرانسه*
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی* آموزش زبان به کمک فنّاوری
زبان و ادبیات انگلیسی*
مترجمی زبان انگلیسی*
زبان روسی آموزش زبان روسی*
ادبیات روسی
مترجمی زبان روسی
زبان آلمانی ترجمی زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی*
زبان و ادبیات آلمانی*
حقوق حقوق خصوصی*
حقوق جزا و جرم شناسی*
حقوق عمومی*
حقوق بشر
حقوق مالکیت فکری
حقوق محیط زیست*
حقوق اقتصادی*
حقوق تجارت بین الملل*
حقوق خانواده*
معارف اسلامی و حقوق حقوق خانواده
حقوق ارتباطات
حقوق تجاری اقتصادیبین المللی
سردفتری اسناد رسمی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق اسناد وقراردادهای تجاری
حقوق حمل و نقل تجاری
حقوق کیفری اطفال ونوجوانان
مدیریت اصلاح وکیفرهای قضایی
مدیریت نظارت و بازرسی
حقوق شرکت های تجاری
فقه و حقوق اقتصادی*
حقوق نفت و گاز
حقوق خانواده
حقوق دادرسی اداری
مدیریت دادگستری
حقوق مالی ـ اقتصادی
حقوق تجارت الکترونیکی
مدیریت ثبت اسناد و املاک*
فقه و حقوق خصوصی
حقوق بین الملل*
حقوق انرژی
حقوق پزشکی
حقوق
حقوق مالی*
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق خانواده
ایران شناسی ایران شناسی ایران باستان و میانه*/ ایرانشناسی تاریخ* / ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی*/ اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی
علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی*
روابط بین الملل* دیپلماسی کنترل تسلیحات
مطالعات منطقه ای مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا*/ مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز*/ مطالعات اروپا*/ مطالعات آمریکای شمالی*/ مطالعات آسیای جنوب شرقی*
اندیشه سیاسی در اسلام*
دیپلماسی و سازمان های بین المللی
تربیت مربی علوم سیاسی
سیاست گذاری عمومی
باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ ایران*/ دوران تاریخی ایران*/
تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر*
روانشناسی روانشناسی عمومی*
روانشناسی بالینی خانواده*
سنجش واندازه گیری (روانسنجی)*
روانشناسی صنعتی و سازمانی*
روان شناسی بالینی کودک ونوجوان
روانشناسی اسلامی* روانشناسی مثبت گرا*
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی*
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعی
علوم شناختی توان بخشی شناختی/ ذهن، مغز و تربیت/روانشناسی شناختی*
روانشناسی شخصیت
حسابداری حسابداری*
حسابرسی*
حسابداری مدیریت*
حسابداری بخش عمومی
مطالعات زنان مطالعات زنان حقوق زن در اسلام*/ زن و خانواده*
علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی* تبلیغات فرهنگی
مدیریت رسانه
روزنامه نگاری
ارتباطات حج و زیارت
مطالعات فرهنگی و رسانه*
علوم شناختی رسانه
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی*
روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون
مدیریت مدیریت بازرگانی بازاریابی*/ بازرگانی بین المللی*/ تجارت الکترونیکی*/ مدیریت استراتژیک*/ بازرگانی داخلی*/ کارآفرینی*
مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی*/ طراحی سازمان های دولتی*
/ بودجه و مالیه عمومی*/ خط مشی گذاری عمومی*/ مدیریت تطبیقی و توسعه/ مدیریت تحول*/ مدیریت رفتار سازمانی*/ مدیریت منابع انسانی
مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات*/ تولید و عملیات*/ مدیریت عملکرد*
/ مدیریت زنجیره تامین*/ مدیریت کیفیت و بهره وری*/ مدیریت پروژه*
مدیریت فناوری اطلاعات نوآوری، همکاری‌ها و انتقال فناوری و کسب و کارهای فناورانه
مدیریت تکنولوژی
مدیریت مالی
کارآفرینی کسب و کار جدید*/ گردشگری/ فناوری/ سازمانی
/ بین الملل/ توسعه/ کسب و کار الکترونیکی
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی اسلامی/ مدیریت منابع انسانی بین الملل/ مدیریت عملکرد و بهره وری
منابع انسانی/ مدیریت استراتژیک منابع
انسانی/ سرمایه های انسانی دفاعی
مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک*/ بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ تأمین مالی و سرمایه گذاری در
نفت وگاز
مدیریت بازرگانی دریایی*
مدیریت بحران*
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاست گذاری علم و فناوری
مربیگری کسب و کار
مشاوره مشاوره مشاوره مدرسه*/ مشاوره شغلی*/ مشاوره خانواده*/ مشاوره توانبخشی*
مدیریت دریایی دریانوردی حمل و نقل دریایی*/ بندر و کشتیرانی
محیط زیست محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست*/ مدیریت محیط زیست*/ آموزش محیط زیست*
مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار  استراتژی */ بازاریابی*/ رفتار سازمانی و منابع انسانی*/ سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات*
/ عملیات و زنجیره تامین*/ فناوری*/ مالی*/

گروه علوم پایه

پس از علوم انسانی، پر متقاضی ترین رشته در مقطع کارشناسی ارشد، مختص به گروه علوم پایه می باشد.

لیست رشته های با کنکور گروه علوم پایه ارشد دانشگاه آزاد 1403
عنوان مجموعه امتحانی نام رشته گرایش
علوم زمین علوم زمین پترولوژی*/ زمین شناسی اقتصادی*/ زمین ساخت (تکتونیک)*/ آب زمین شناسی* / چینه نگاری و دیرینه شناسی*/ رسوب شناسی و سن گشناسی رسوبی*/ زمین شناسی نفت*/ زمین شناسی مهندسی*/ زمین شناسی زیست محیطی*/ زمین شیمی/ سنجش از دور زمین- شناختی*/ کانی ها و سنگ های صنعتی
گوهرشناسی کاربردی و کانی های صنعتی
ژئوفیزیک و هواشناسی ژئوفیزیک لرزه شناسی*/ زلزله شناسی*/ ژئو مغناطیس*/ گرانی سنجی*/ ژئو الکتریک*
دکتری پیوسته ژئوفیزیک زلزله شناسی
هواشناسی*
شیمی شیمی شیمی فیزیک*/ شیمی آلی*/ شیمی معدنی*/ شیمی تجزیه*/ شیمی کاربردی*/ شیمی پلیمر/ شیمی دریا*/ شیمی دارویی*/ شیمی کاتالیست*/ شیمی و فناوری اسانس*/شیمی پیشرانه
فیتو شیمی*
نانوشیمی*
آموزش شیمی (ویژهفرهنگیان)
مواد،انرژیوی و تکنولوژی کوانتومی
یوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
فیزیک فیزیک فیزیک ماده چگال*/ فیزیک پلاسما* /فیزیک هسته ای*/ ذرات بنیادی و نظریه میدان ها*/ *جوم و اخترفیزیک*/ فیزیک آماری و سامانه های پیچیده/ گرانش و کیهان شناسی/ اپتیک و لیزر / علوم و فنّاوری کوانتومی
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها*/ گداخت هسته ای*/ مهندسی راکتور*/ مهندسی پرتوپزشکی*/ مهندسی فیزیک بهداشت
فناوری پلاسما
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی*/ انرژی و محیط زیست*/ سیستم های انرژی*
نانو فیزیک*
آموزش فیزیک (ویژه فرهنگیان)
دکتری پیوسته فیزیک ماده چگال/ اپتیک و لیزر/ نجوم و اختر فیزیک
مواد،انرژی وتکنولوژِی کوانتومی
فوتونیک فوتونیک* پتوالکترونیک/ لیزر
مهندسی الکترواپتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی سلولی و مولکولی*
ژنتیک*
میکروبیولوژی زیست شناسی میکروب های
بیماری زا*/ میکروبیولوژی صنعتی*/ بیوسیستماتیک و بوم شناسی* /میکروبیولوژِی محیطی*
بیوشیمی*
بیوفیزیک*
زیست فناوری میکروبی*/ مولکولی/ دریا*/ صنعت و محیط زیست
ریززیست فناوری
آموزش زیست شناسی (ویژه فرهنگیان)
فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت
علوم جرم شناسی امنیتی
بیوتروریسم
نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)*
انسانشناسی زیستی
اخلاق زیستی
آمار آمار ریاضی*
بیم سنجی
علم داده ها
آمار اجتماعی*
آمار رسمی
آمار اقتصادی*
ریاضی ریاضیات و کاربردها جبر*/ آنالیز*/ هندسه (توپولوژی)*/ گراف و ترکیبیات/ منطق ریاضی
ریاضی کاربردی آنالیز عددی*/ بهینه سازی*/ معادلات دیفرانسیل و سیستم های
دینامیکی*/ ریاضی مالی*/ رمز و کد*/ علوم داده / ریاضیات زیستی
آموزش ریاضی*
محاسبات نرم*
بیوانفورماتیک
دکتری پیوسته ریاضی جبر/آنالیز/ هندسه/ ریاضی کاربردی
علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر محاسبات علمی*/ الگوریتم و نظریه محاسبه*/ نظریه سیستم ها*/ محاسبات نرم و هوش مصنوعی*/ منطق و روش های صوری/ داده کاوی*/ علوم تصمیم و دانش*
بیوانفورماتیک
زیست شناسی گیاهی زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی*/ سیستماتیک و بوم شناسی*/ سلولی و تکوینی*
زیست شناسی جانوری زیست شناسی جانوری فیزیولوژی*/ بیوسیستماتیک*/ سلولی و تکوینی*
علوم محیط زیست علوم محیط زیست*
محیط زیست دریا*
زیست شناسی دریا  زیست شناسی دریا جانوران دریا*/ بوم شناسی دریا*/ آلودگی دریا*/گیاهان دریا*
اقیانوس شناسی فیزیکی اقیانوس شناسی فیزیکی* دینامیک اقیانوسی
تاریخ و فلسفه علم فلسفه علم*
تاریخ علم ریاضی در جهان اسلام*/ طب و داروسازی در جهان
اسلام*/ نجوم در جهان اسلام*/ فیزیک و فناوری در جهان اسلام*

گروه فنی مهندسی

در صورتی که به شغل مهدسی علاقه مند هستید، تحصیل در رشته های باکنکور فنی مهندسی ارشد را به شما پیشنهاد می کنیم.

لیست رشته های با کنکور گروه فنی مهندسی ارشد دانشگاه آزاد 1403
عنوان مجموعه امتحانی نام رشته گرایش
مهندسی برق مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک*/ افزاره های میکرو و نانوالکترونیک*/ سیستم های الکترونیک
دیجیتال/*سیستم های قدرت/ *الکترونیک قدرت و ماشین- های الکتریکی*/ برنامه ریزی و مدیریت
سیستم های انرژی الکتریکی/ سامانه های برقی حمل و نقل*/ مخابرات نوری*/ مخابرات میدان و موج*/ مخابرات سیستم*/ مخابرات امن و رمزنگاری*/شبکه های مخابراتی/ کنترل*/ جنگ الکترونیک/ رادار الکترواکوستیک
مهندسی پزشکی بیوالکتریک*/ مهندسی اطلاعات پزشکی/ مهندسی ورزش*/ رایانش تصاویر پزشکی/ مهندسی عصبی – شناختی
دکتری مستقیم علوم ومهندسی اعصاب
مهندسی مکاترونیک*
مهندسی راه آهن برقی
مهندسی پدافند غیرعامل افا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست / سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذی*
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها*/ گداخت هسته ای*/ مهندسی راکتور*/ مهندسی پرتو پزشکی*/ مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی هوا فضا فناوری ماهواره*
مهندسی کنترل و علائم
مهندسی فتونیک نانوفتونیک
مهندسی صدا
مهندسی سیستم های میکرو و
نانو الکترومکانیک
مهندسی مخابرات امنیتی
مهندسی خودرو برق و الکترونیک خودرو
مواد، انرژی و تکنولوژی
کوانتومی
مهندسی فناوری ماهواره برق – مخابرات
مدیریت آموزشگاهی ویژه
هنرستان ها(ویژه فرهنگیان)
مهندسی نفت مهندسی نفت اکتشاف*/ بهره برداری*/ حفاری* /مخازن* /تجهیزات نفت
مدیریت مخازن هیدروکربوری
مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر فراورش*/ نانو فناوری*/ پلیمریزاسیون*/ طراحی مولکولی/ لاستیک/ بیوپلیمر
مهندسی معماری کشتی معماری کشتی سازه کشتی*/ هیدرومکانیک کشتی
مهندسی ساخت در صنایع دریایی
مهندسی شیمی مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست*/ فرآیندهای جداسازی*/ طراحی فرآیند*/ مدل سازی، شبیه سازی و کنترل/ محیط زیست*/ فرآوری و انتقال گاز*/ صنایع پتروشیمی/ صنایع غذایی*/ صنایع شیمیایی معدنی*/ نانوفناوری*/ پلیمر*/ پدیده های انتقال*/ زیست پزشکی/ مهندسی انرژی
مهندسی هسته ای مهندسی راکتور*/ مهندسی چرخه سوخت*
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی*/ انرژی و محیط زیست*/ سیستم های انرژی*
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر*
مهندسی صنایع مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها*/ سیستم های سلامت*/ مدیریت نوآوری و فناوری/ مهندسی مالی*/ لجستیک و زنجیره تأمین*/ مدیریت پروژه*/ سیستم های کلان*/ مدیریت مهندسی*/ سیستم های اطلاعاتی/ کیفیت و بهره وری*/ آینده پژوهی
مهندسی حمل ونقل ریلی
مهندسی ایمنی در راه آهن
مهندسی سیستم های محیط زیست
مهندسی در سوانح طبیعی مهندسی در سوانح طبیعی*
مهندسی نقشه برداری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری/ ژئودزی*/ سیستم اطلاعات مکانی*/ سیستم های اداره زمین/ هیدروگرافی
مهندسی عمران مهندسی عمران سازه*/ زلزله*/ ژئوتکنیک*/ راه و ترابری*/ مهندسی و مدیریت منابع آب*/ مهندســی آب و ســـازه های هیدرولیکی*/ مهندسی سواحل، بنادرو سازه های دریایی/ حمل و نقل*/ مهندسی و مدیریت ساخت*/ مهندسی محیط زیست*
مهندسی ساختمان های هوشمند
مهندسی خطوط راه آهن
پدافند غیرعاملپ سازه های دفاعی/ طراحی
مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب*/ آلودگی هوا*/ سواحل*/منابع*/ مواد زائد جامد آب*/ آلودگی خاک*
مهندسی ایمنی راه و ترابری
مهندسی سیستم های محیط زیست
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی طبیعت
مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ساخت و تولید*/ طراحی کاربردی*/ تبدیل انرژی* / دریا/ طراحی و ساخت خودرو/ جوش/ نگهداری و پایش تجهیزات/ مهندسی احتراق/ مواد و ترکیب
مهندسی خودرو قوای محرکه خودرو*/ طراحی سیستم های دینامیکی*/ سازه و بدنه خودرو*
مهندسی مکاترونیک*
مهندسی پزشکی بیومکانیک*/ مهندسی توان بخشی*/ مهندسی ورزش*
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی*/ انرژی و محیط زیست*/ *سیستم های انرژی*
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی هوافضا فناوری ماهواره*/ آیرودینامیک*
مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها*/ گداخت هسته ای*/ مهندسی راکتور*/ مهندسی پرتو پزشکی*/ مهندسی چرخه سوخت*
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی فناوری ماهواره هوا فضا
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی معدن مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی* / مکانیک سنگ*/ استخراج مواد معدنی*/ اکتشاف مواد معدنی*/ تونل و فضاهای زیرزمینی/ معدن و محیطزیست/ قتصاد و مدیریت معدنی/ ژئومکانیک نفت
مهندسی متالورژی و مواد مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی*/ شکل دادن فلزات*/ استخراج فلزات*/ خوردگی و حفاظت مواد*/ جوشکاری*/ سرامیک*/ ریخته گری*
مهندسی متالورژی و مواد الکتروسرامیک
مهندسی پزشکی بیومتریال*/ مهندسی بافت*
مواد،انرژی وتکنولوژی کوانتومی
نانوفناوری ـ نانومواد نانو فناوری* نانومواد*
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی*/ مدیریت سیستم های اطلاعاتی*/ سیستم های تکنولوژی اطلاعات
(ITS)/ سامانه ای های شبکه/ سیستم های چندرسانه ای*/ معماری سازمانی*
مهندسی فنّاوری اطلاعات و امنیت
مهندسی فناوریی اطلاعات پزشکی
مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری*/ رایانش امن/ هوش مصنوعی و رباتیکز*/ معماری سیستم های کامپیوتری*/ نرم افزار*/ بیوانفورماتیک/ علوم داده
الگوریتم ها و محاسبات
قرآنکاوی رایانشی
علوم و فناوری شبکه
مواد،انرژی و تکنولوژی کوانتومی
یادگیری الکترونیکی
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی هوافضا مهندسی هوافضا جلوبرندگی*/ دینامیک پرواز و کنترل*/ سازه های هوایی*/ آیرودینامیک*/ مهندسی فضایی*/ فناوری ماهواره صلاحیت های پروازی*
هوانوردی پهپاد/ خلبانی آزمایشگر/ عملیات هوانور/ قدرت هوایی
مهندسی ترافیک هوایی
مهندسی نساجی مهندسی نساجی الیاف*/ پوشاک*/ ساختارهای نانولیفی*/ شیمی نساجی و رنگ*/ فناوری*/ مدیریت تولید*
مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی*/ داروسازی
بیوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگ مهندسی پلیمر رنگ*/ چاپ
مهندسی طراحی محیط زیست مهندسی طراحی محیط زیست*
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط
زیست (HSE)*

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

تنوع این رشته ها به نسبت سایر رشته ها کمتر می باشد اما داوطلبانی که مایل به تحصیل در حوزه کشاورزی هستند می بایست بدانند که این گروه شامل تمامی گرایش های کشاورزی می شود.

لیست رشته های با کنکور گروه کشاورزی و منابع طبیعی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳
عنوان مجموعه امتحانی نام رشته گرایش
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز سیلاب و رودخانه*/ مدیریت حوزه های آبخیز*/ حفاظت آب و خاک/ آبخیزداری شهری*
علوم و مهندسی مرتع مدیریت مرتع*/ اصلاح و احیای مرتع/ گیاهان دارویی و صنعتی*
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی*/ رودخانه و اکوسیستم های آبی/ مدیریت و برنامه ریزی منابع آب/ سازه های آبی*/ منابع آب*/ هواشناسی کشاورزی*/ هیدرو انفورماتیک
مهندسی طبیعت
زراعت و اصلاح نباتات ژنتیک و به نژادی گیاهی*
اگرو تکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی*/ اکولوژی گیاهان زراعی/ علوم و تکنولوژی بذر*/ علوم علف های هرز*
اگرو اکولوژی*
اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی*/ اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی*/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست*/ بازاریابی محصولات کشاورزی*
علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی درختان میوه/ سبزی ها*/ گیاهان زینتی*/ گیاهان دارویی*/ تولید محصولات گلخانه ای*
ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی ترویج کشاورزی پایدار ومنابع طبیعی*/ آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست/ زیست بوم انسانی کشاورزی/ نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل*/ علوم زیستی جنگل*/ عمران و بهره برداری جنگل*
مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک شیمی، حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه*/ بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک*
مدیریت منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک*/ منابع خاک و ارزیابی اراضی*
علوم دام و طیور علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور*/ فیزیولوژی دام و طیور*
/ تغذیه دام*/ تغذیه طیور*/ زنبور عسل*
علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان/ فرآوری محصولات شیلاتی*/ بوم شناسی آبزیان*/ صید و بهره برداری آبزیان
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی/ بیولوژی و آناتومی/ حفاظت و اصلاح*/ صنایع سلولزی*/ مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی*
علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی/ شیمی مواد غذایی*/ زیست فناوری مواد غذایی*/ فناوری مواد غذایی*
حشره شناسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی*
بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی*
علوم و مهندسی محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست مدیریت و حفاظت تنوع زیستی*/ ارزیابی و آمایش سرزمین*/ آلودگی محیط زیست*
مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی و ساخت*/ انرژی های تجدیدپذیر*/ فناوری پس از برداشت*
مدیریت و کنترل بیابان مدیریت و کنترل بیابان*
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مدیریت و تحلیل سامانه ها*/ انرژی*/ بازیافت و مدیریت پسماند*
بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستایی توسعه روستایی*
مدیریت کشاورزی مدیریت کشاورزی*
مهندسی فضای سبز مهندسی فضای سبز*

گروه هنر

لیست رشته های با کنکور ارشد گروه هنر ۱۴۰۳ دارای چند مجموعه امتحانی چون هنرهای نمایشی و سینما، هنرهای موسیقی، هنرهای ساخت و معماری و … می باشد که متقاضیان خاص خودش را دارد.

لیست رشته های با کنکور گروه هنر ارشد دانشگاه آزاد 1402 
عنوان مجموعه امتحانی نام رشته گرایش
برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری برنامه ریزی شهری*
برنامه ریزی منطقه ای*
مدیریت شهری
طراحی شهری طراحی شهری*
طراحی فضاهای آموزشی*
معماری مهندسی معماری معماری آموزشی و فرهنگی/ فضاهای درمانی و بهداشتی/ مسکن*/ پایداری/ مهندسی فنّاوری
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی معماری اسلامی
معماری داخلی*
بازسازی پس از سانحه*
مطالعات معماری ایران
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت و مرمت میراث معماری*/ حفاظت و مرمت میراث شهری*
هنرهای نمایشی و سینما کارگردانی نمایش*
سینما
ادبیات نمایشی*
بازیگری
تهیه کنندگی نمایشی/ مستند/ آموزشی/ پویانمایی/ نویسندگی
رادیو سردبیری و تهیه کنندگی
هنرهای تصویری و طراحی تصویر متحرک (انیمیشن)
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی*
عکاسی
نقاشی*
تصویرسازی*
ارتباط تصویری*
هنرهای رایانه ای طراحی شبیه ساز هوشمند/ تولید بازی های رایانه ای/ هنرهای چندرسانه ای
باستان سنجی آثار و مواد آلی/ آثار و مواد معدنی
تهیه کنندگی پویانمایی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی پژوهش هنر*
صنایع دستی
هنر اسلامی مطالعات نظری هنر اسلامی / مطالعات تاریخی هنر اسلامی/ مطالعات کتابت و نگارگری/ هنر و صنایع چوبی/ هنر و صنایع فلزی/ سفال و سرامیک/
نقاشی ایرانی*
تاریخ هنر ایران اسلامی*
مطالعات موزه
مدیریت موزه
تاریخ هنر جهان اسلام*
حکمت هنر اسلامی
تاریخ هنر ایران باستان*
هنرهای موسیقی آهنگسازی
موسیقی شناسی (اتنوموزی کولوژی)
نوازندگی موسیقی جهانی*
نوازندگی موسیقی ایرانی
هنرهای ساخت و معماری مدیریت پروژه و ساخت*
فناوری معماری عماری بیونیک*/ معماری دیجیتال*/ ستحکام بخشی بناهای تاریخی
معماری و انرژی*
مدیریت ساخته ها
طراحی صنعتی طراحی صنعتی*
علوم شناختی طراحی و خلاقیت
طراحی پارچه و لباس طراحی پارچه و لباس*

گروه دامپزشکی

جدول زیر لیست رشته های کارشناسی ارشد را در گروه دامپزشکی نشان می دهد.

لیست رشته های با کنکور گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد 1403
عنوان مجموعه امتحانی نام رشته گرایش
انگل شناسی انگل شناسی*
قارچ شناسی دامپزشکی قارچ شناسی*
 بافت شناسی دامپزشکی بافت شناسی*
 باکتری شناسی دامپزشکی باکتری شناسی*
ایمنی شناسی دامپزشکی ایمنی شناسی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی*

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 1403 در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد در 7 گروه آزمایشی دامپزشکی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی ،منابع طبیعی و گروه علوم پزشکی ویژه داوطلبان استعداد درخشان ارائه می شود که هر یک را به همراه رشته و گرایش های آن در ادامه ذکر کرده ایم. کسانی که تمایل به ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزادرا دارند می بایست بدانند که لیست رشته های آن در دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ذکر شده است.

نکته: تمامی رشته ها و گرایش هایی که در جداول بالا با ستاره قرمز مشخص شده اند، در لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز وجود دارند. همچنین علاوه بر توضیحات گفته شده، یک سری رشته های موجود در ادامه مطلب، تنها در لیست رشته های بدون کنکور جای دارند. همچنین می توانید جهت دریافت این دفترچه و اطلاع از لیست رشته های ارائه شده در موعد مقرر به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید.

گروه علوم انسانی

علوم ورزشی:

 • مهندسی ورزش

تاریخ:

 • تاریخ اسلام
 • مطالعات خلیج فارس

مدیریت تکنولوژی:

 • مدیریت تکنولوژی
 • نوآوری تکنولوژی
 • انتقال تکنولوژی

گروه علوم تربیتی

علوم تربیتی:

 • آموزش بزرگسالان

گروه علوم پزشکی

پرستاری:

 • پرستاری
 • پرستاری داخلی -جراحی
 • پرستاری سلامت جامعه
 • پرستاری کودکان
 • پرستاری مراقبت های ویژه

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم تغذیه:

 • علوم بهداشتی در تغذیه
 • علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی:

 • علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

آموزش بهداشت:

 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

بهداشت محیط:

 • مهندسی بهداشت محیط

بیوشیمی بالینی:

 • بیوشیمی بالینی

گروه فنی مهندسی

مهندسی پلیمر:

 • کامپوزیت
 • پلیمریزاسیون

گروه هنر

 • مهندسی معماری منظر

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام ارشد آزاد ۱۴۰۳ از تمامی شرایط و ضوابط لازم برای انتخاب رشته، لیست گرایش ها و ضرایب دروس در هر گرایش مطلع گردیده و با آگاهی کامل، نام نویسی نمایند. به همین منظور لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را برای شما عزیزان در جدول زیر قرار دادیم.

 

سوالات متداول

1- برای اطلاع از لیست رشته های با کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ می بایست به چه سایتی مراجعه کنیم؟

با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org می توانید از لیست رشته ها باخبر شوید.

2- متقاضیان تحصیل در رشته های بدون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ برای اطلاع از لیست این رشته ها باید به چه سایتی مراجعه کنند؟

لیست رشته ها از طریق سایت دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org در دسترس افراد قرار می گیرد.

3- آگاهی از لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد چه فایده ای دارد؟

آگاهی از لیست رشته ها از اشتباه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جلوگیری می کند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۶۷ نظر
 1. M.z

  سلام
  .ارشد بدون کنکور رشته علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد

  آیا رشته مدیریت تکنولوژی آموزشی دارد ؟و ثبت نام از کی شروع میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله، زمان ثبت نام معمولا بین تیر ماه و مرداد ماه می باشد.

 2. امین علی‍پور

  سلام و درود
  خواستم بدونم رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید کدوم یک از دانشگاه ها استان اصفهان داره؟
  با تشکر

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود طبق دفترچه ۱۴۰۲ واحد های مبارکه، گلپایگان، خمینی شهر، تیران و گلپایگان گرایش ساخت و تولید را ارائه می دادند.

 3. ناهید

  سلام دانشگاه آزاد اهواز مدیریت بازرگانی داشته تا پارسال؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، رشته ی مدیریت بازرگانی بدون کنکور در دانشگاه آزاد اهواز ارائه می شود.

 4. مهسا

  سلام.دانشگاه ازاد قزوین ارشد روانشناسی بالینی داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، هنوز دفترچه جدید منتشر نشده و اظهار نظر نمیتوان کرد.
   اما تا سال قبل ذر این دانشگاه این رشته ارائه نشده.

 5. مسلم

  سلام ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی چه رشته های از وزارت بهداشت میتونن شرکت کنن

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود برای شرکت در گرایش داخلی جراحی فقط باید دارای مدرک کارشناسی پرستاری را دارا باشید.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد