خانه آزمون استخدامی مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401
مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

آزمون استخدامی وزارت بهداشت به منظور جذب نیروی متخصص و کارآمد در موسسات مختلف وابسته به این سازمان و استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسساتی که تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت می کنند برگزار می گردد. تنها شرط قبولی در این پذیرش کسب حدنصاب علمی در آزمون کتبی نمی باشد، بلکه شرکت در مصاحبه و با موفقیت پشت سر گذاشتن آن نیز از مهمترین شرایط جذب داوطلبان علاقه مند به اشتغال در این زمینه است.

متقاضیانی که بتوانند به نتیجه قابل قبولی در آزمون کتبی دست یابند، باید مدارک خود را جهت بررسی به مراجع مربوطه تحویل دهند. مرحله دوم این آزمون صرفا برای مشاغلی که پذیرش در آن ها به شرط مصاحبه صورت می گیرد، برگزار می شود.

در برخی از مشاغل آزمون استخدامی وزارت بهداشت، پذیرش افراد بدون مصاحبه انجام می شود.

زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

گفتیم که پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 مدارک پذیرفته شدگان مورد بررسی قرار می گیرد و از آن جایی که تنها برای تعدادی از مشاغل این آزمون مصاحبه انجام می شود، تایید مدارک و مستندات مربوطه برای برخی به منزله استخدام نهایی و برای سایرین، کلید ورود به مصاحبه تلقی می گردد.

پذیرش افراد در رشته های شغلی که دارای مصاحبه نیستند صرفا بر اساس نمره کل نهایی در آزمون کتبی صورت می گیرد اما داوطلبانی که رشته شغل های دارای مصاحبه را انتخاب نموده اند، برای پذیرش نهایی می بایست این مرحله را با موفقیت طی نمایند.

در آخرین دوره که این آزمون در کشور اجرا شد و مسئول برگزاری آن سازمان سنجش آموزش کشور بود، متقاضیان می توانستند با مراجعه به سایت این سازمان در روز 23 اسفند ماه کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. پس از آن، پذیرفته شدگان با مراجعه به سایت دستگاه ها و دانشگاه های برگزار کننده مصاحبه از زمان و سایر جزئیات برگزاری این فرآیند مطلع می شدند و احتمال می دهیم همین روند برای سال جاری نیز تکرار شود.

با توجه به این که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در دست نیست، پیشنهاد می کنیم در کانال تلگرام آزمون های استخدامی ایران مشاوره عضویت داشته باشید و جدیدترین اخبار مربوطه را دریافت نمایید. همچنین توجه داشته باشید که در صورت انتشار اخبار مرتبط، این مقاله نیز بروزرسانی می شود.

محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

از جمله اطلاعاتی که داوطلبان پذیرفته شده به مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 بایستی نسبت به آن آگاهی داشته، محل برگزاری مصاحبه می باشد.

طبق روند برگزاری مصاحبه در سال های گذشته، وزارت بهداشت پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه، محل های مورد نظر جهت مصاحبه را مشخص می نمود که در حال حاضر با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در تاریخ 22 مهر ماه 1401 می باشد، بنابراین باید منتظر ماند تا پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه، محل های مشخص شده جهت مصاحبه توسط وزارت بهداشت اعلام گردد.

مراکز دانشگاهی که در سال های گذشته برگزار کننده مصاحبه بودند، در جدول زیر مشخص شده اند.

آدرس سایت دستگاه های برگزار کننده مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت
نام دستگاهنشانی سایت
دانشگاه علوم پزشکی آبادانabadanums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراکarakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیلarums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیهumsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اسفراینesfrums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانmui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهوازajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایرانiums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریزtbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهthums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت جامtrjums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهرانtums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خویkhoyfaculty.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی دزفولdums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانrums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابلzbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدانzaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرودshmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکردskums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیرازsums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوینqums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشانkaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستانmuk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانkmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گراشgerums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گنابادgmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لارستانlarnurse.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندرانmazums.ac.i
دانشگاه علوم پزشکی مشهدmums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدانumsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزدssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرirshums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایلامmedilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابلmubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بجنوردnkums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بمmubam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بهبهانbehums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بوشهرbpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجندbums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جیرفتjmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جهرمjums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خلخالkhalums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خمینkhomeinums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجانzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ساوهsavehums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارmedsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنانsemums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سیرجانsirums.ac.ir/index.php/fa
دانشگاه علوم پزشکی شوشترshoushtarums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیsbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی فساFums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قمmuq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرجabzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهkums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستانgoums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلانgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستانlums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مراغهmrgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی نیشابورnums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوجyums.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیuswr.ac.ir
سازمان انتقال خون کشورibto.ir

نحوه برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

به طور معمول پس از بررسی تطابق مدارک و مستندات ارائه شده با اظهارات داوطلبان در تقاضانامه ثبت نام، از افراد پذیرفته شده در آزمون به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش دعوت به مصاحبه صورت می گیرد. این مرحله از آزمون برای داوطلبانی که پذیرش در شغل انتخابی آنان همراه با مصاحبه صورت می گیرد بسیار حائز اهمیت است چرا که در معرفی این افراد جهت استخدام، نمره کل آزمون کتبی به میزان 70 درصد و مصاحبه آن ها 30 درصد تاثیر گذار می باشد.

برای مشاغل دارای مصاحبه، توانایی و مهارت های تخصصی هر یک از داوطلبان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هر کدام از آن ها در رشته تحصیلی و حیطه شغلی خود می بایست به سوالات تخصصی پاسخ دهند و به تیم مصاحبه کننده ثابت نمایند که شایستگی های لازم جهت شغل مورد نظر را دارا می باشند.

بنابراین اطلاعات و مهارت های لازم افراد در زمینه شغلی مربوطه تعیین کننده استخدام یا عدم استخدام قطعی در موسسه مورد نظر می باشد. فراموش نکنید که 30 درصد از سهم پذیرش به دانش شما در حوزه شغل انتخابی خود اعم از پرستاری، مهندسی، حسابداری و… اختصاص می یابد.

محتوای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

در آخرین دوره، برای مشاغل مربوط به حیطه فوریتهای پزشکی (کارشناسی بالینی و کاردانی بالینی)، مددکار بهداشتی درمانی، کارشناس شبکه، کارشناس تحلیلگر سیستم از پذیرفته شدگان در آزمون مرحله اول، مصاحبه به عمل آورده شد.

طبق دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 دوره گذشته تنها برای مشاغل مربوط به حیطه فوریت های پزشکی، محتوای مصاحبه داوطلبان مشخص شده بود که برای سال 1401 نیز همین مورد اشاره گردیده است.

محتوای مصاحبه مربوطه به حیطه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی موارد زیر می باشد:

 • سنجش وضعیت آمادگی جسمانی؛ ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان
 • سنجش قد و BMI (شاخص توده بدنی)؛ ارزیابی شرایط فیزیکی داوطلبان از لحاظ قد و تناسب قد و وزن (در زمان بررسی مدارک)

سوالات و تجربیات مربوط به مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

برای دیگر مشاغل، محتوای مصاحبه بر اساس رشته شغلی متقاضیان تعیین می شود، بنابراین نمی توان به طور قطع گفت که سوالات مصاحبه تنها محدود به ارزیابی دانش و مهارت تخصصی افراد می باشد. گاها ممکن است علاوه بر مباحث مذکور، از مسائلی پیرامون احکام اسلامی، وقایع تاریخی و مناسبت ها نیز سوال مطرح شود.

باید دانست که احتمال پرسش و پاسخ در رابطه با مسائل عقیدتی سیاسی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت نسبت به دیگر آزمون های استخدامی کمتر است و تا حد زیادی بستگی به موسسه مورد نظر دارد. با این حال بهتر است با آمادگی کامل و دانش کافی در رابطه با موارد ذکر شده در جلسه مصاحبه حاضر شوید.

به طور معمول، محوریت اصلی سوالات و تمرکز مصاحبه کنندگان بیشتر معطوف به دانش تخصصی داوطلبان بوده ولی برای آشنایی داوطلبان و طبق تجربه سال های گذشته، کلیت سوالات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 از حالات زیر خارج نخواهد بود.

سوالات عمومی

 • موضوعات فردی مربوط به معرفی خود مثل سن، تحصیلات، میزان علاقه به شغل انتخابی و اهداف و آرزوهای داوطلب
 • علاقه مندی ها، تفریحات و نحوه گذراندن اوقات فراغت داوطلب
 • کلیاتی درباره شغل و تحصیلات اعضای خانواده

سوالات عقیدتی و احکام

 • مباحث مربوط به اصول و فروع دین مثل نماز، روزه، معاد، خمس و…
 • نحوه درست وضو گرفتن، نماز خواندن، تیمم و …
 • سوالاتی درباره ولایت فقیه، مرجع تقلید و نوع اعتقاد به آن
 • سوالاتی درباره شناخت نسبی برخی کتب معروف دینی و موضوعات آن
 • نماز جمعه، نماز جماعت، نماز مسافر و …

سولات سیاسی

 • کلیاتی درباره رهبری مثل روش انتخاب رهبری، وظایف، اختیارات و شرایط برکناری رهبری
 • معرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و وظایف آنها
 • کلیاتی درباره قانون اساسی کشور
 • معرفی قوای سه گانه و وظایف آنها
 • شناخت نسبی به برخی رویدادهای سیاسی

سوالات تخصصی

این بخش از سوالات بسته به نوع تخصص و شغل انتخابی داوطلبان دارد که به طور مثال برای رشته های علوم پزشکی معمولا به شکل عملی صورت پذیرفته اگر چه بخش تئوری آن مدنظر می باشد. سوالات سایر رشته ها در قالب اطلاعات و مهارت های فرد داوطلب بوده که برای بخشی از مشاغل آن شرایط جسمی، هوشی و روحی جهت تصدی شغل مربوطه در نظر گرفته می شود.

رشته های بدون آزمون و صرفا دارای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

بر اساس رشته های مندرج در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401، برخی از رشته ها معاف از آزمون عمومی و تخصصی بوده و تنها برای مصاحبه حضوری در محل های مورد نظر از آنها دعوت به عمل می آید. متقاضیان ثبت نام کرده با شناخت این گروه رشته ها تنها بایستی برای مصاحبه آماده شوند که لیست رشته های بدون آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در جدول زیر ارائه می گردد.

لیست رشته های بدون آزمون دارای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401
عنوان شغلیکد شغلی
پزشک متخصص (ارتوپدی)15461
پزشک متخصص (اورولوژی)15462
پزشک متخصص (جراج مغز و اعصاب)15463
پزشک متخصص (اطفال)15464
پزشک متخصص (بیهوشی)15465
پزشک متخصص (پاتولوژی)15466
پزشک متخصص (جراحی عمومی)15467
پزشک متخصص (داخلی)15468
پزشک متخصص (رادیولوژی)15469
پزشک متخصص (زنان و زایمان)15470
پزشک متخصص (طب اورژانس)15471
پزشک متخصص (عفونی)15473
پزشک متخصص (گوش و حلق و بینی)15474
پزشک متخصص (مغز و اعصاب)15475
پزشک متخصص (قلب و عروق)15476

زمان ارائه مدارک جهت مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

پس از اعلام نتایج اولیه و دعوت به مصاحبه حضوری، ارسال مدارک برای دانشگاه علوم پزشکی مربوط به استان داوطلب جهت بررسی صحت اطلاعات ثبت نامی با اصل مدارک مربوطه، الزامی می باشد. در حال حاضر زمان ارسال مدارک به دانشگاه مربوطه مشخص نیست ولی معمولا به صورت همزمان با مصاحبه حضوری و یا چند روز قبل از مصاحبه استخدامی زمان آن تعیین و مشخص می گردد.

توجه داشته باشید در صورت عدم ارائه مدارک ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در زمان تعیین شده، شرکت کننده از حضور در مصاحبه محروم خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نیز نخواهد داشت. شایان ذکر است که تایید مدارک و دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله قبولی داوطلبان نبوده و استخدام نهایی افراد پس از کسب امتیازات لازم در این مرحله، امکان پذیر خواهد بود.

مدارک لازم

همانطور که بیان شد، پس از کسب نمره حدنصاب و دعوت به مصاحبه، داوطلبان لازم است تا مدارک مربوطه را قبل از مصاحبه، ارسال و یا در زمان مصاحبه حضوری به همراه خود داشته باشند. دعوت شدگان به مصاحبه برای اطلاع از نوع مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه حضوری بایستی در موعد مقرر به سایت ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت مراجعه نمایند.

طبق روند سال های گذشته مدارک مورد نیاز به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم گردیده که در جدول زیر به تفکیک قابل مشاهده می باشند.

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401
مدارک عمومی مدارک اختصاصی
اصل شناسنامه به همراه کپی از تمام صفحاتاصل مدرک تحصیلی یا گواهی موقت پایان تحصیلی و کپی آن
اصل کارت ملی هوشمند و کپی پشت و روی آنچاپ نتیجه قبولی در آزمون کتبی از سایت سازمان سنجش
اصل مدرک پایان خدمت یا معافیت دائم و کپی آناصل و کپی معرفی نامه رسمی سازمان بهزیستی برای داوطلبان دارای معلولیت
5 قطعه عکس رنگی با زمینه سفید با ابعاد 4*3اصل و کپی نامه امور ایثارگران برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری

اعتراض به نتایج مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

مطابق با فرآیند مربوط به نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال های گذشته، اعتراض به نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org امکان پذیر بوده که البته این اعتراض مربوط به نتایج اولیه آزمون می باشد.

در رابطه با اعتراض به نتایج مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 احتمال دارد که امکان اعتراض پس از برگزاری مصاحبه و اعلام نتایج، برای داوطلبان فراهم گردد که داوطلبان می توانند با مراجعه به مرکز گزینش شبکه بهداشت استان و شهر محل زندگی خود نسبت به این امر مطلع شده و اقدام نمایند.

با همه این اوصاف در صورت اعلام وزارت بهداشت و فراهم بودن بستر اعتراض و بررسی مجدد نتایج مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401، زمان و نحوه اعتراض به نتایج مصاحبه در همین مقاله به طور کامل خدمت داوطلبان گرامی اطلاع رسانی خواهد شد.

نکات طلایی جهت مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

از آن جا که 30 درصد از کسب نمره حد نصاب قبولی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 مربوط به مصاحبه حضوری می باشد، بنابراین این مصاحبه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و رعایت نکات زیر می تواند تا حدود زیادی در موفقیت داوطلبان موثر و راه گشا باشد.

 • حضور به موقع در محل مصاحبه و حداقل 30 دقیقه قبل از برگزاری آن جهت کاهش استرس
 • پوشش مناسب و ترجیحا رسمی
 • معرفی خود با کلمات موزون همراه با استفاده درست از زبان بدن
 • در هنگام معرفی و پاسخ به سوالات مستقیما به چشمان مصاحبه گر نگاه شود.
 • خواب به اندازه و استفاده از نوشیدنی گرم (ترجیحا آب جوش) جهت صاف شدن صدا
 • توجه به سوالات گوینده و جواب با اطمینان به آن بدون بی توجهی به سوالات، حتی اگر جواب آن را نمی دانید.
 • مطالعات کافی روی سوالات 4 گانه مطروحه در متن مقاله

سوالات متداول

1- مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 چه زمانی انجام خواهد شد؟

تاکنون تاریخ دقیق برگزاری این فرآیند اعلام نشده است اما به محض انتشار، در همین مقاله اطلاع رسانی خواهد شد.

2- محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت از چه طریقی اعلام می گردد؟

معمولا مصاحبه ها در دانشگاه های علوم پزشکی استان ها برگزار شده که بایستی منتظر ماند تا مجددا از سوی وزارت بهداشت اطلاع رسانی شود.

3- چه سوالاتی در مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 از داوطلبان پرسیده می شود؟

طبق تجربه سال های گذشته، سولات از چهار بخش خارج نخواهد بود که در متن مقاله به تفصیل درج گردیده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. با سلام . من برای کارشناس تحلیل گر سیستم قبول شدم ولی نمی دونم برای مصاحبه باید چه منابعی مطالعه کنم لطفا راهنماییم کنید. با تشکر

 2. دوستان سلام خسته نباشید یه سوال دارم من در آزمون استخدامی شرکت کردم و قبول شدم و جزء رشته های تک ظرفیتی هستش اما الان که برگه ثبت نام رو نگاه میکنم متوجه شدم تاریخ فارغ التحصیلی رو برام اشتباه وارد کردن یعنی سال ۹۶ بوده اما برام ۹۷ ثبت شده آیا در مرحله بررسی مدارک ممکن رد بشم؟؟؟؟؟؟؟ممنون

  • با سلام و درود، جهت ویرایش اطلاعات ثبت نامی می بایست درخواست خود را در سیستم پاسخگویی سازمان سنجش به ثبت برسانید.

مشاوره استخدامی پیج کنکور