خانه دکتری منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

معرفی منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400
منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400
شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی رقابتی است که هر ساله میان دانش آموختگان رشته دندانپزشکی عمومی شکل می گیرد و از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی ، آن هایی که موفق به کسب حدنصاب نمره شوند ، می توانند دوره رزیدنتی خود را در رشته تخصصی مورد نظر بگذرانند. بنا بر آن چه در دفترچه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 99 قید شده است ، این دوره از آزمون به صورت الکترونیکی و در 17 شهر و 19 حوزه امتحانی برگزار می گردد. اگر شما نیز متقاضی شرکت در این آزمون بوده و به دنبال کسب اطلاع از مواد آزمون و منابع آن می باشید ، توصیه می کنیم ما را تا انتهای این مقاله همراهی نمایید.

لیست منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

رشته های تخصصی ، مواد امتحانی و ضرایب آزمون دستیاری دندانپزشکی 99

آزمون دستیاری دندانپزشکی شامل 250 سوال در 10 رشته تخصصی مختلف می باشد. نحوه بودجه بندی سوالات نیز به این ترتیب است که 30 سوال از درس پروتزهای دندانی ، 20 سوال از هر یک از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ، پریودانتیکس ، ارتودانتیکس ، اندودانتیکس ، بیماری های دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی ترمیمی ، جراحی دهان و فک و صورت ، رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی کودکان و زبان انگلیسی و در نهایت 10 سوال از دروس دندانپزشکی جامعه نگر و و مواد دندانی مطرح می گردد.

آگاهی از مواد امتحانی و ضرایب هر یک از آن ها در رشته های تخصصی آزمون دستیاری دندانپزشکی می تواند داوطلبان را در مسیر برنامه ریزی برای مطالعه منابع و کسب آمادگی های لازم یاری نماید. ضرایب دروس امتحانی این آزمون در هر یک از رشته های تخصصی آن متفاوت بوده و به شرح زیر می باشند.

ضرایب مواد امتحانی آزمون دستیاری دندانپزشکی 
رشته تخصصی ضریب هر درس رشته تخصصی ضریب هر درس
آسیب شناسی دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 3

ارتودانتیکس: 1

اندودانتیکس: 1

پریودانتیکس: 1

بیماری های دهان ، فک و صورت: 2

جراحی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی ترمیمی: 1

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 1

زبان انگلیسی: 2

پروتزهای دندانی پروتزهای دندانی: 3

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 1

رتودانتیکس: 1

اندودانتیکس: 1

پریودانتیکس: 2

بیماری های دهان ، فک و صورت: 1

جراحی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی ترمیمی: 2

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 2

زبان انگلیسی: 2

آرتودانتیکس پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 1

ارتودانتیکس: 3

اندودانتیکس: 1

پریودانتیکس: 1

بیماری های دهان ، فک و صورت: 1

جراحی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی ترمیمی: 1

دندانپزشکی کودکان: 2

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 1

زبان انگلیسی: 2

اندودانتیکس پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 1

ارتودانتیکس: 0/5

اندودانتیکس: 3

پریودانتیکس: 2

بیماری های دهان ، فک و صورت: 1

جراحی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی ترمیمی: 2

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 1

زبان انگلیسی: 2

پریودانتیکس پروتزهای دندانی: 2

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 1

ارتودانتیکس: 1

اندودانتیکس: 2

پریودانتیکس: 3

بیماری های دهان ، فک و صورت: 2

جراحی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی ترمیمی: 1

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 0/5

زبان انگلیسی: 2

بیماری های دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 2

ارتودانتیکس: 1

اندودانتیکس: 1

پریودانتیکس: 1/5

بیماری های دهان ، فک و صورت: 3

جراحی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی ترمیمی: 1

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 0/5

زبان انگلیسی: 2

جراحی دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 2

ارتودانتیکس: 2

اندودانتیکس: 1

پریودانتیکس: 1

بیماری های دهان ، فک و صورت: 1

جراحی دهان ، فک و صورت: 3

دندانپزشکی ترمیمی: 1

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی جامعه نگر: 0/5

مواد دندانی: 0/5

زبان انگلیسی: 2

دندانپزشکی ترمیمی پروتزهای دندانی: 2

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 1

ارتودانتیکس: 1

اندودانتیکس: 2

پریودانتیکس: 2

بیماری های دهان ، فک و صورت: 1

جراحی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی ترمیمی: 3

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی جامعه نگر: 2

مواد دندانی: 2

زبان انگلیسی: 2

دندانپزشکی کودکان پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 1

ارتودانتیکس: 2

اندودانتیکس: 2

پریودانتیکس: 1

بیماری های دهان ، فک و صورت: 1

جراحی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی ترمیمی: 2

دندانپزشکی کودکان: 3

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 1

دندانپزشکی جامعه نگر: 1

مواد دندانی: 1

زبان انگلیسی: 2

رادیولوژی دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: 1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: 2

ارتودانتیکس: 1

اندودانتیکس: 1

پریودانتیکس: 2

بیماری های دهان ، فک و صورت: 2

جراحی دهان ، فک و صورت: 2

دندانپزشکی ترمیمی: 1

دندانپزشکی کودکان: 1

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: 3

دندانپزشکی جامعه نگر: 0/5

مواد دندانی: 0/5

زبان انگلیسی: 2

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 99

همزمان با آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 99 ، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور لیست منابع آن را اعلام می کند تا داوطلبان بتوانند با مطالعه آن ها ، آمادگی لازم برای حضور در جلسه آزمون را کسب کنند. بنابراین برای آن که بتوانید عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته و حضور موفقی در عرصه رقابت داشته باشید ، آشنایی با منابع مربوطه و برنامه ریزی برای مطالعه آن ها ، امری ضروری به شمار می رود. منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی در هر یک از مواد امتحانی این آزمون به شرح زیر می باشند.

بیماری های دهان ، فک و صورت

 • کتاب Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed. 2015 شامل فصل های 4 ، 5 ، 6 و 7 (قسمت بافت نرم از ابتدای فصل تا صفحه 161) و فصل 10 (به جز صفحات 224 تا 232)
 • کتاب 2011 .Falace DA , Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient. 12th Ed (شامل فصل های 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 14 ، 16 ، 17 و 24 (فقط مباحث ملاحظات پزشکی)

دندانپزشکی کودکان

 • کتاب Nowak A. Pediatric Dentistry. 2019 (شامل فصل های 3 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 26 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 39 ، 40)

پروتزهای دندانی

 • کتاب Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry. 4th Ed. 2012 (شامل تمامی فصل ها به جز فصول 5 ، 11 و 12)
 • کتاب Carr AB. Mc Cracken’s Removable Partial Prosto.12th Ed. 2011 (تمامی فصل ها)
 • کتاب Zarb G , Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. 13th Ed. 2013 (شامل کلیه فصول به جز فصل های 18 ، 19 ، 20 ، 21 و 22)

جراحی دهان ، فک و صورت

 • کتاب Contemporary Oral and maxillofacial Surgery , 7th Ed , James Hupp. 2019
 • کتاب Hand book of Local anesthesia, 6th Ed, Stanley F Malamed. 2013

اندودانتیکس

 • کتاب Torabinejad M , Walton RE. Endodontics 5th Edition. Principles and Practice. Saunders. 2015 (تمامی فصل ها)

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 • White SC , Pharoah MJ. Oral Radiology , Principles and Interpretation. 2019 (شامل فصل های 1 تا 25)

ارتودانتیکس

 • کتاب Contemporary Orthodontics. William R. Proffit. 6th Ed. 2019 (شامل فصل های 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 و فصل 2 (صفحات 18 تا 47) ، فصل 8 (کل فصل به جز صفحات 260 تا 265) ، فصل 9 (صفحات 276 تا 278 و 288 تا 291) ، فصل 10 (صفحات 310 تا 315) ، فصل 14 (کل فصل به جز صفحات 462 تا 465 و 472 تا 476) و فصل 17 (صفحات 579 تا 589))

مواد دندانی

 • کتاب Introduction to dental materials , Richard Van Noort , 4th Ed. 2013 (شامل بخش 3 و فصول 4 ، 5 ، 6 و 7)
 • کتاب Dental Materials: Foundations and Applications , Powers , John M. and Wataha John C. Eleventh Edition .2017 (تمامی فصل ها به استثنای فصل های 1 ، 6 ، 10 ، 12 و 14)

سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی

 • کتاب سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی ، تالیف گروه مولفین ، جهاد دانشگاهی ، 1394 (شامل فصل های 1 تا 16)

پریودانتیکس

 • کتاب Carranza’s Clinical Periodontology. 2019 (شامل فصل های 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 تا 20 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ، 32 ، 33 ، 35 ، 36 ، 44 تا 52 ، 57 ، 59 ، 60 ، 62 ، 64 ، 69 ، 70 و 72 (شامل قسمت های چاپ شده و آنلاین))

دندانپزشکی ترمیمی

 • کتاب Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th Ed. 2018 (شامل فصل های 9 ، 10 (فقط صفحات 171 تا 178) و 13)
 • کتاب Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 7th Ed. 2018 (شامل فصول 1 (صفحات 1 تا 15 – اول اکلوژن) ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 10)

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

 • کتاب Neville. Oral and Maxillofacial Pathology. 2016 (شامل تمامی فصل های کتاب به جز فصول 4 ، 8 ، 18 و 19)

زبان انگلیسی

 • سوالات این بخش در حد Upper Intermediate طراحی می شوند و سازمان سنجش پزشکی کتابی را برای این درس معرفی نکرده است.

لازم است بدانید که به هر پاسخ درست 3 نمره مثبت و به هر پاسخ غلط ، 1 نمره منفی تعلق می گیرد. به سوالات بدون پاسخ نیز نمره ای اختصاص نمی باید و چنانچه برای سوالی بیش از یک پاسخ را انتخاب کرده باشید ، به منزله کسب یک نمره منفی خواهد بود. مطالعه منابعی که در این مقاله به معرفی آن ها پرداختیم ، می تواند گامی موثر در مسیر آمادگی داوطلبان پیش از فرا رسیدن زمان برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشی 99 باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد زمان و نحوه برگزاری این آزمون ، می توانید روی لینک مرتبط با آن کلیک کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری