خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی
علوم سیاسی یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی انسانی می باشد که هرساله طرفداران زیادی را در مقطع دکتری به خود اختصاص می دهد. اگر بخواهیم تعریفی از این رشته برای شما داوطلبان ارائه دهیم بدین صورت است:” علم سیاست رشته ای از آگاهی اجتماعی است که به بررسی و مطالعه منظم اصول وقواعد حاکم بر روبط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور، وروابط میان دولتها در عرصه بین المللی است “.  داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در رشته علوم اجتماعی مقطع دکتری هستند باید مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده، سپس نسبت به  ثبت نام آزمون دکتری سراسری خود اقدام نمایند. بسیاری از افراد به دنبال راهی برای دریافت منابع آزمون دکتری به همین دلیل مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی برای شما داوطلبان گرامی ارائه نموده ایم.

با توجه به اینکه آزمون دکتری سراسری و آزاد ادغام شده و به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی رشته علوم سیاسی دکتری

ممکن است برای بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری این سوال مطرح شود که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در گرایش های متعدد رشته علوم سیاسی به تحصیل بپردازند به همین منظور جدولی را در ادامه مطلب قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

1. علوم سیاسی

اندیشه های سیاسی


مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرایش ها)، جامعه شناسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد بین الملل، مجموعه مطالعات جهان (تمامی گرایشها)، مطالعات آمریکای شمالی، زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی، مدیریت، معارف اسلامی و علوم سیاسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه ای، شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)، مدرسی معارف اسلامی (گرایش انقلاب اسلامی)، اطلاعات استراتژیک، حقوق (تمامی گرایش ها) و معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

جامعه شناسی سیاسی

مسائل ایران

سیاست گذاری عمومی

2. روابط بین الملل
3. مطالعات منطقه ای

4. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی

منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی –  سیاست شناسی (مبانی علم سیاست،جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی)
(دروس سطح کارشناسی)
اصول علم سیاست، موریس دورژه،  ترجمه قاضی، میزان
آموزش دانش سیاسی، دکتر حسین بشریه، نگاه معاصر
سیاست و حکومت جدید،  دکتر عالم ، قومس
سیاست به مثابه علم،  دکتر صلاحی، انتشارات سمت
مقدمه نظریه سیاسی ،  دکتر عالم ، انتشارات قومس
حکومت محلی و عدم تمرکز؛ دکتر طاهری
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .
بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .
جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
جامعه و سیاست، مایکل راش، ترجمه منوچهر صبوری ، نشر سمت .
درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .
جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش ،ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .
عقل در سیاست ، دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
دولت و جامعه مدنی، دکتر حسین بشیریه
جامعه شناسی تجدد، دکتر حسین بشیریه
خاستگاه های جامعه شناسی ،جی اچ آّراهام ،ترجمه احمد کریمی ،نشر پاپیروس .
توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .
کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .
کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .
سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .
سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .
ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .
نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .
راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .
نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .
تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .
انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .
جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
آموزش دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .
سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی – اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
(دروس سطح کارشناسی)
اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده
روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام
تاریخ روابط بین الملل؛ دکتر نقیب زاده
هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل، دکتر آقایی
روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .
تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . منوچهر محمدی . نشر میزان .
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   . روح الله رمضانی  . نشر نی .
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای . امیر حاجی یوسفی . نشر وزارت امورخارجه .
نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی . . نشر وزارت امورخارجه
اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده
ماهیت سیاست گذاری خارجی؛ ترجمه دکتر سیف زاده
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی –  اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری،نشر قومس
تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری
بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی
اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .
مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .
مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .
فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک
نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .
فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .
مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .
نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .
نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .
اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی
تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .
سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .
اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .
فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .
تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .
اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .
زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .
تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران)
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه
احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .
ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .
مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر
نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو
ماچگونه ما شدیم . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.
نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس .
ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی –  نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل)
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
ناصر هادیان. سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی.
جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. نشر قومس.
مقالات مجله سیاست خارجی در تابستان ۱۳۷۹ (ویژه جهانی شدن).
جمعی از نویسندگان. نظریه‌های روابط بین‌الملل. ترجمه وحید بزرگی، انتشارات ماجد.
جیمز دیوتیاک و جیمز دردریان. نظریه‌های مجازی در روابط بین‌الملل. ترجمه حسین سلیمی، گام نو.
توماس لارسون و دیوید اسکیدمور. اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت. ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، نشر قومس.
مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه.
رونالد چیلکوت. نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی. ترجمه احمد ساعی، انتشارت علوم نوین.
احمد ساعی. مقالات مجله اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
احمد ساعی. قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم. نشر قومس.
احمد ساعی. جهانی شدن و جنوب. نشر قومس.
محمد به کیش. جهانی شدن و اقتصاد ایران. نشر نی.
استفان هابدن. جامعه‌شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل. ترجمه جمشید زنگنه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
احمد ساعی. مسائل  سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم. سمت.
جمعی از نویسندگان. اقتصادسیاسی بین‌الملل. ترجمه مهدی تقوی، دانشکده امور اقتصادی.
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی – روش شناسی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
چیستی علم. آلن چالمرز. ترجمه سعید زیباکلام، سمت.
رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت .
روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه    تهران
نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی
روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی ،یارول مانهایم و ریچارد ریچ، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر      دانشگاهی.
روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز
روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس
پارادایم شناسی علوم انسانی . برایان فی .  ترجمه مرتضی مردیها . نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی .
روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا
منابع آزمون دکتری رشته علوم سیاسی – زبان عمومی
(دروس عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

عوامل موثر در موفقیت آزمون دکتری

بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری به دنبال راهی برای رسیدن به موفقیت و اهداف خود هستند به همین دلیل می خواهیم در این بند از مطلب چند نکته را جهت رسیدن شما به موفقیت را ذکر کنیم.

شما می توانید برای بازدهی بهتر بعد از مطالعه منابع اصلی از کتب های کمک آموزشی استفاده کنید. حال این سوال مطرح می گردد که چه منابعی مناسب و قابل اعتماد هستند؟ کتاب های کمک آموزشی موسساتی که در ادامه مطلب معرفی خواهیم کرد مقطع دکتری برای موفقیت داوطلبان قدم های موثری برداشته اند.

  • مدرسان شریف
  • موسسه آموزشی پارسه
  • موسسه راه دکتری
  • موسسه آموزشی خوارزمی – نصیر
  • موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش
  • موسسه علوم و فنون معین
  • موسسه آموزشی نیک اندیشان
  • موسسه آموزش پژوهشی ساما
  • موسسه آموزش عالی فاضل

همچنین شرکت در آزمون های زبان انگلیسی داخلی و دریافت مدرک آن می تواند برای موفقیت در مصاحبه دکتری بسیار مفید واقع گردد، چرا که ارائه مدرک زبان قبل از آزمون جامع الزامی می باشد. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.


سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری