خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400

معرفی منابع آزمون ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400

وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور هر ساله با هدف تامین نیروهای متخصص و متعهد اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نماید. آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت که قصد دارند مقطع کارشناسی ارشد خود را در گروه پزشکی آغاز نمایند باید در اواخر بهمن ماه با مراجعه به سایت رسمی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت یکی از پرمتقاضی ترین آزمون هایی است که هر ساله در کشور برگزار می گردد و رقابت تنگاتنگی را میان داوطلبان به وجود می آورد. یکی از عواملی که در موفقیت داوطلبان تاثیر بسزایی دارد آگاهی از منابع آزمون و ضرایب آن ها است که به دلیل اهمیت این موضوع ما در این مقاله منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 را برای رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به تحریر درآورده ایم.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می بایست آخرین چاپ یا ترجمه منبع درسی خود را مورد مطالعه قرار دهند.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در کنکور کارشناسی ارشد 1400

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی که قصد دارند در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نسبت به ثبت نام ارشد وزارت بهداشت اقدام نمایند باید مدارک فارغ التحصیلی آن ها با مدارک اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای پذیرش در این رشته همنام باشد. جدول زیر شامل مدارک مورد پذیرش رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی طبق اعلام وزارت بهداشت می باشد.

نام رشتهمدارک مورد پذیرش
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیتمامی کارشناسی های علوم پزشکی

مدیریت (کلیه گرایش ها)

اداره امور بیمارستان ها

مدیریت

حقوق

علوم اجتماعی

حسابداری

علوم اقتصادی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1400

هر ساله با آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع آزمون رشته های گروه پزشکی را در سایت رسمی خود اعلام می نماید. منابعی که در جدول زیر مشاهده می کنید طبق اعلام وزارت بهداشت برای رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به نگارش درآمده اند که می توانید نسبت به تهیه و مطالعه آن ها اقدام نمایید.

معرفی منابع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به معنی انحصار و محدودیت منابع نمی باشد و شرکت کنندگان می توانند برای تسلط بیشتر، منابع گسترده تری را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کلیات بهداشت 
اصول خدمات بهداشتی، فربد عبادی آذر، حسین شجاعی زاده – مرتضی منصوریان، عزیز رضا پور – تهران عبادی فر 1393
کتاب جامع بهداشت عمومی، حسین حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند قسمت های زیر مطالعه شود:

جلد اول : فصول دوم و سوم (تمامی گفتار ها)، گفتار هفتم و هشتم از فصل چهارم و قسمت پیوست 1(پزشک خانواده)

جلد دوم : فصل هفتم (تمامی گفتارها)، گفتار اول تا سوم فصل هشتم و گفتار ششم فصل نهم

جلد سوم : گفتار های اول، چهاردهم و بیست و یکم از فصل 11، فصل 13 تمامی گفتار ها، فصل 14 گفتارهای اول تا نهم و گفتارهای دوازدهم و چهاردهم

اصول و مبانی سازمان و مدیریت
رفتار سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی) ؛ محمد مقیمی، مجید رمضان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1392
مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی) ؛ محمد مقیمی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1392
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت، 1390
مدیریت خدمات
مدیریت خدمات دو جلدی، جیمز فیتز سیمونز و مونا جی فیتز سیمونز، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 1387، فصل چهارم  (استراتژی خدمات) و فصل نهم (خدمات اینترنتی)
اصول و مبانی بازاریابی خدمات، کریستوفر لاولاک، لارن رایت، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات نشر آموخته 1386
اصول و تئوری های سازمان و مدیریت 
مبانی سازمان و مدیریت، علی رضائیان، انتشارات سمت 1392
مبانی مدیریت، رابینز، ترجمه سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی 1386
مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت، بیفرت بی لانگست، ترجمه محمد امین بهرامی، محمدرضا امیر اسماعیلی، محمد رنجبر عزت آبادی – انتشارات کیاجور 1392
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
مدیریت خدمات بهداشتی
مدیریت خدمات سلامت – مفاهیم وعمل (ویرایش دوم)، مری جی هاریس و همکاران، ترجمه عزیز رضاپور، فربد عبادی آذر، سعید باقری فرادانبه، نگار یوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر 1393

فصل 14 (مدیریت تنظیم قراردادهای سازمانی)، فصل 15 (بهبود عملکرد سازمانی در مراقبت سلامت) و فصل 17 (از مدیریت ریسک تا حاکمیت بالینی)

برون سپاری خدمات سلامت، محمدرضا ملکی – سوگند تورانی – علی وفایی نجار – سارا قدوسی – انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیریت بهداشت و درمان، سعید آصف زاده فصول : 5، 6، 10، 16، 17، 18 و 20.
بیمه سلامت
نظام های بیمه سلامت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهی 1389
نظام سلامت
اصلاحات نظام سلامت، راهنمای عدالت و کارایی، علیرضا احمدوند و همکاران، نشر ابن سینای بزرگ 1388
گزارش جهانی سلامت 2010، سید مرتضی ادیانی و همکاران، نشر جهاد دانشگاهی 1393
اصول بازاریابی در بخش سلامت، اریک ان برکوویتز، ترجمه م. عرب، نشر جهاد دانشگاهی 1392
برنامه ریزی بهداشت و درمان
برنامه ریزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزیز رضاپور، قزوین، نشر حدیث امروز 1386
مدیریت بیمارستان
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟ ندان گریفین، ترجمه م . عرب، نشر جهاد دانشگاهی، واحد تهران 1391
ممیزی بالینی، جعفر صادق تبریزی و همکاران، فصول دوم و سوم
مشارکت بیمار و جامعه، جعفر صادق تبریزی و همکاران، فصول اول، سوم، پنجم، ششم، هشتم
آشنایی با بیمارستان، سعید کریمی و همکاران، نشر لیتوگرافی پاییزان 1389
مدیریت مالی و اقتصاد بیمارستان
مدیریت مالی 
مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان، فربد عبادی فرد آذر، عزیز رضاپور، تهران، عبادی فر، 1391
بودجه ریزی کاربردی، علیرضا فرزیب
بودجه ریزی عملیاتی، عادل آذر، انتشارات سمت
مبانی و اصول اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت، محسن مهر آرا، دانشگاه تهران 1387
اقتصاد مراقبت سلامت، فربد عبادی آذر، عزیز رضاپور، تهران عبادی فر، 1390
زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
انتشارات سمت (1391) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students o f Medicine. Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

ضرایب دروس رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

به دلیل رقابت تنگاتنگی که داوطلبان کارشناسی ارشد گروه پزشکی با یکدیگر دارند اطلاع از ضرایب دروس امتحانی برای عملکرد بهتر داوطلبان موثر می باشد. به این دلیل که داوطلبان می توانند ساعت مطالعه بیشتری را به دروس با ضرایب بالا اختصاص دهند.

دروس امتحانیضرایب 
کلیات بهداشت2
اصول و مبانی سازمان و مدیریت3
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان3
مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت2
زبان عمومی3

علاقه مندانی که در زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در آزمون شرکت نموده اند با انتشار نتایج کنکورارشد وزارت بهداشت  می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حدنصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در زمان مربوطه اقدام نمایند.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد