خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات 1401

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات 1401

معرفی منابع کنکور ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات 99
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات 1401

مهم ترین گام برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد، شناخت و تهیه منابع مرتبط با رشته مورد تقاضا است تا با مطالعه آن ها بتوان بهترین نتیجه را در آزمون کسب کرد. با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، منابع کنکور ارشد 1401 نیز برای داوطلبان هر دو دانشگاه یکسان می باشد.

به دلیل رقابت تنگاتنگ داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد بهتر است داوطلبان بعد از تهیه منابع، از مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد 1401 استفاده نمایند تا بتوانند به بهترین نحو برنامه ریزی کنکور ارشد خود را انجام دهند و در فرصت باقی مانده تا برگزاری کنکور ارشد بهترین عملکرد را داشته باشند.

علاقه مندان به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 در یک مجموعه رشته ثبت نام می نمایند و در زمان انتخاب رشته می توانند رشته و گرایش مورد نظر خود را از آن مجموعه انتخاب کنند.

مواد و ضرایب رشته مدیریت فناوری اطلاعات کنکور کارشناسی ارشد 1401

در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401، به دلیل گستردگی رشته های ارائه شده، داوطلبان در یک مجموعه رشته شرکت می نمایند و در زمان انتخاب رشته ارشد 1401، رشته و گرایش موردنظر خود را در دانشگاه های ارائه شده انتخاب می کنند.

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در گروه علوم انسانی می باشد که ضرایب و اهمیت دروس در گرایش های ارائه شده آن متفاوت است. به همین دلیل داوطلبانی که قصد دارند تنها در یکی از گرایش های این رشته به تحصیل بپردازند نیازی به مطالعه همه دروس معرفی شده نخواهند داشت. به این صورت که می توانند با مراجعه به دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد و جداول رشته های امتحانی، از اهمیت و ضرایب دروس امتحانی برای گرایش مورد نظر خود مطلع شوند.

رشته مدیریت فناوری اطلاعات مباحث و ضرایب زیر را شامل می شود.

  • زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3
  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2
  • ریاضی و آمار با ضریب 2
  • تئوری های مدیریت با ضریب 3
  • اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2
  • تحقیق در عملیات با ضریب 2
  • مدیریت تولید با ضریب 2
  • بازاریابی با ضریب 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات 1401

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مجموعه مدیریت (کد 1142) ارائه می شود و جزء رشته های اصلی آزمون کارشناسی ارشد می باشد یعنی داوطلبان می توانند علاوه بر این رشته، در یکی از رشته های شناور نیز در آزمون شرکت نمایند. علاقه مندان به رشته مدیریت فناوری اطلاعات می بایست ابتدا با منابع آن آشنا شده سپس با مطالعه آن ها خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند.

معرفی این منابع به معنی انحصاری بودن آن نیست بلکه شما می توانید برای تسلط بیشتر، کتاب ها و منابع مرتبط را نیز انتخاب نمایید یا برای دروسی که چندین منبع معرفی شده است در صورت مشابه بودن محتوا می توانید یکی از آن ها را مطالعه کنید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 1401
زبان عمومی و تخصصی

کتاب ۵۰۴ واژه – انتشارات جنگل

کتاب زبان عمومی زیر ذره بین (جلد 1 و 2) – الناز یوسف زاده بری، هادی جهانشاهی – انتشارات نگاه دانش (تست)

کتاب زبان تخصصی مدیریت – محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی – انتشارات نگاه دانش

کتاب ۲۰۰۰ تست زبان تخصصی مدیریت – سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی- انتشارات نگاه دانش (تست)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – دکتر سید محمد مقیمی – انتشارات نگاه دانشکتاب مروری بر اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – علی احسانی – انتشارات پارسه (تست)
کتاب مدیریت ما – دکتر علی اصغر پور عزت – انتشارات تبلور دانشکتاب مجموعه تست مدیریت از دیدگاه اسلام – انتشارات مدرسان شریف (تست)
ریاضی و آمار
کتاب ریاضیات پایه امیر تقی زاده انصاری – انتشارات پارسهکتاب ۲۰۰۰ تست ریاضی عمومی – امید محمودیان انتشارات نگاه دانش (تست)
آمار و کاربرد و آن در مدیریت – تالیف عادل آذر، منصور مومنی و سید جعفری – انتشارات سمتکتاب تست آمار و احتمال – محسن طورانی – انتشارات نگاه دانش (تست)
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری – هادی رنجبران – انتشارات اثباتمجموعه تست ریاضیات – تالیف کمال حسن نژاد – انتشارات سبزان (تست)
تئوری های مدیریت
کتاب مدیریت منابع انسانی – اسفندیار سعادت – انتشارات سمتکتاب تئوری های مدیریت – انتشارات مدرسان شریف (تست)
کتاب تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها) مولف: استیون پی رابینز مترجمان: حسن دانایی فرد، سید مهدی الوانی – انتشارات صفار(کتاب تئوری های مدیریت حسین جلیلیان، دکتر سید رضا سید جوادین انتشارات نگاه دانش) (تست)
کتاب مدیریت عمومی – دکتر سید مهدی الوانی – انتشارات نیکتاب مبانی سازمان و اصول مدیریت – علی رضائیان – انتشارات سمت (تست)
اقتصاد خرد و کلان
کتاب اقتصاد کلان – مولف: گریگوری منکیو – مترجم: دکتر حمیدرضا ارباب2000 تست اقتصاد خرد (دکتر محسن نظری انتشارات نگاه دانش) (تست)
کتاب اقتصاد خرد – دکتر عباسعلی ابونوری – انتشارات دانشگاه تهران مرکزی2000 تست اقتصاد کلان (دکتر محسن نظری انتشارات نگاه دانش) (تست)
کتاب اقتصاد خرد – دکتر محسن نظری – انتشارات نگاه دانشکتاب اقتصاد خرد و کلان – انتشارات مدرسان شریف (تست)
کتاب اقتصاد کلان – دکتر محسن نظری – انتشارات نگاه دانشکتاب اقتصاد کلان – احسان آقامیری – راهیان ارشد (تست)
تحقیق در عملیات 
کتاب پژوهش عملیاتی – محمدرضا مهرگان – انتشارات نشر دانشگاهیکتاب پژوهش عملیاتی – عارفه فدوی – انتشارات نگاه دانش (تست)
تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) – تالیف اکبر عالم تبریز و علی یونسیان – انتشارات پوران پژوهش

2000 تست چهار گزینه ای تحقیق در عملیات – مازیار زاهدی سرشت – انتشارات نگاه دانش (تست)

مدیریت تولید 
کتاب مدیریت تولید مفاهیم اساسی در مدیریت – دکتر جعفرنژادکتاب مدیریت تولید – انتشارات مدرسان شریف (تست)
مدیریت تولید و عملیات – عباس کاظمی – انتشارات سمتکتاب بانک تست مدیریت تولید – انتشارات ماهان (تست) 
بازاریابی
 کتاب اصول مدیریت بازاریابی – لنکستر و مسینگهاممدیریت بازاریابی – علیرضا مروج – انتشارات پارسه (تست)
کتاب مدیریت بازاریابی – دکتر ونوس – ابراهیمی – روستا2000 تست مدیریت بازاریابی – اثر جلیلیان و ابراهیمی – انتشارات نگاه دانش (تست)

علاقه مندانی که در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 1401 در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در آزمون شرکت نموده اند با انتشار نتایج کنکور کارشناسی ارشد می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حدنصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت مربوطه اقدام نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد